: กุมภาพันธ์-2018

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Archive by category : [suf.] Suffix (คำที่เติมท้ายคำอื่น ให้คำนั้นเปลี่ยนชนิดของคำไป) (paged 2)

Age (Age อ่านว่า เอจ) Age แปลว่า อายุ [n. suf. vi. vt.] ..

Read more

Let (Let อ่านว่า เล็ท) Let แปลว่า ปล่อย ขอให้ [suf. vt. ..

Read more

Some (Some อ่านว่า ซัม) Some แปลว่า บาง [adj. pron. suf ..

Read more

Up (Up อ่านว่า อั๊พ) Up แปลว่า ขึ้น [n. adj. vt. vi. ad ..

Read more

an (an อ่านว่า แอน) an แปลว่า อัน หรือคน ฯลฯ หนึ่ง [prf ..

Read more

Or (Or อ่านว่า ออ) Or แปลว่า หรือ [conj. suf.] ตัวอย่าง ..

Read more