: พฤษภาคม-2019

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Archive by category : [suf.] Suffix (คำที่เติมท้ายคำอื่น ให้คำนั้นเปลี่ยนชนิดของคำไป)

Teen (Teen อ่านว่า ทีน) Teen แปลว่า วัยรุ่น [adj. n. su ..

Read more

Scope (Scope อ่านว่า สโคพ) Scope แปลว่า ขอบเขต [n. suf. ..

Read more

Meter (Meter อ่านว่า มิ๊เท่อร์) Meter แปลว่า เมตร [n. s ..

Read more

Fold (Fold อ่านว่า โฟลด) Fold แปลว่า พับ [n. suf. vt.] ..

Read more

Grade (Grade อ่านว่า เกรด) Grade แปลว่า เกรด แบ่งชั้น [ ..

Read more

Looking (Looking อ่านว่า ลุ๊คกิ้ง) Looking แปลว่า มีท่า ..

Read more

It Is (It Is อ่านว่า อิท อิส) It Is แปลว่า คือมัน [suf. ..

Read more

Form (Form อ่านว่า ฟอร์ม) Form แปลว่า ประเภท ประกอบเป็น ..

Read more

Ship (Ship อ่านว่า ชิพ) Ship แปลว่า เรือ [n. suf. vi. v ..

Read more

Less (Less อ่านว่า เลซ) Less แปลว่า น้อยกว่า [adv. prep ..

Read more