: เมษายน-2019

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Archive by category : [pre.] Prefix (คำที่ใช้เติมเข้าข้างหน้าคำอื่น)

Via (Via อ่านว่า ไฝอะ) Via แปลว่า โดยผ่าน ผ่านทาง [pre. ..

Read more

Thru (Thru อ่านว่า ธรู) Thru แปลว่า ผ่าน ตลอด ทะลุ [adj ..

Read more

Throughout (Throughout อ่านว่า ธรูเอาท) Throughout แปลว ..

Read more

Under (Under อ่านว่า อั๊นเด้อร) Under แปลว่า ภายใต้ [ad ..

Read more

Without (Without อ่านว่า วิธเอ๊าท) Without แปลว่า ปราศจ ..

Read more

Through (Through อ่านว่า ทรู) Through แปลว่า เนื่องจาก ..

Read more

Up (Up อ่านว่า อั๊พ) Up แปลว่า ขึ้น [n. adj. vt. vi. ad ..

Read more

With (With อ่านว่า วิธ) With แปลว่า พร้อมกับ [pre.] ตัว ..

Read more

To (To อ่านว่า ทู) To แปลว่า ไปยัง [adv. pre.] ตัวอย่าง ..

Read more