: กุมภาพันธ์-2018

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Archive by category : [det.] Determiner (คำหรือวลีวางหน้านาม)

Many (Many อ่านว่า เมนอิ) Many แปลว่า จำนวนมาก [det. pr ..

Read more

No (No อ่านว่า โน) No แปลว่า ไม่ [det.] ตัวอย่างประโยค ..

Read more

Your (Your อ่านว่า ยุร) Your แปลว่า ของคุณ [det.] ตัวอย ..

Read more