: พฤษภาคม-2019

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Archive by category : [aux.] Auxiliary (กริยานุเคราะห์)

Had Better (Had Better อ่านว่า แฮ็ด เบ๊ทเท่อร์) Had Bet ..

Read more

Hasn’t (Hasn’t อ่านว่า แฮสซึน) Hasn’t ..

Read more

Be Able To (Be Able To อ่านว่า บี เอ๊เบิ้ล ทู) Be Able ..

Read more

Does (Does อ่านว่า โดสฺ) Does แปลว่า ทำ [aux.] ตัวอย่าง ..

Read more

Had (Had อ่านว่า แฮ็ด) Had แปลว่า มี [aux.] ตัวอย่างประ ..

Read more

Did (Did อ่านว่า ดิด) Did แปลว่า ทำ กระทำ [aux.] ตัวอย่ ..

Read more

Dare (Dare อ่านว่า แดร์) Dare แปลว่า กล้า [aux. n. vi.] ..

Read more

Ought To (Ought To อ่านว่า อ๊อธ ทู) Ought To แปลว่า ควร ..

Read more

Shall (Shall อ่านว่า แชลล์) Shall แปลว่า ควรจะ [aux.] ต ..

Read more

May (May อ่านว่า เมย์) May แปลว่า อาจ เดือนพฤษภาคม [aux ..

Read more