: พฤษภาคม-2019

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Archive by category : [Abbr.] Abbreviation (คำย่อ)

Fad (Fad อ่านว่า แฟ็ด) Fad แปลว่า แฟชั่นสมัยนิยม [abbr. ..

Read more

Nasa (Nasa อ่านว่า นาซ่า) Nasa แปลว่า องค์การอวกาศแห่งช ..

Read more

Max (Max อ่านว่า เมค) Max แปลว่า สูงสุด [abbr.] ตัวอย่า ..

Read more

Doc (Doc อ่านว่า ด็อค) Doc แปลว่า คุณหมอ [abbr.] ตัวอย่ ..

Read more

Logo (Logo อ่านว่า โลโก) Logo แปลว่า เครื่องหมาย [abbr. ..

Read more

Min (Min อ่านว่า มีน) Min แปลว่า นาที [abbr.] ตัวอย่างป ..

Read more

Gym (Gym อ่านว่า จิม) Gym แปลว่า โรงกีฬา โรงกายกรรม [ab ..

Read more

I’d (I’d อ่านว่า อาย) I’d แปลว่า ฉันต ..

Read more

Isn’t (Isn’t อ่านว่า อีสซึน) Isn’t แป ..

Read more

Doesn’t (Doesn’t อ่านว่า ดาสซึน) Doesn&#821 ..

Read more