: มิถุนายน-2019

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Archive by category : [sl.] Slang (คำสแลง)

Woozy (Woozy อ่านว่า วูซี) Woozy แปลว่า ง่วงนอน หน้ามืด ..

Read more

Tough Guy (Tough Guy อ่านว่า ทั๊ฟ กาย) Tough Guy แปลว่า ..

Read more

To Hell With That (To Hell With That อ่านว่า ทู เฮ็ลล ว ..

Read more

Telly (Telly อ่านว่า เทลลิ) Telly แปลว่า โทรทัศน์ [sl.] ..

Read more

Talk Turkey (Talk Turkey อ่านว่า ท๊อล์ค เทอคิ) Talk Tur ..

Read more

Stash (Stash อ่านว่า สแตช) Stash แปลว่า สะสม ซ่อน [sl.] ..

Read more

Squire (Squire อ่านว่า ซคไวร) Squire แปลว่า คำเรียกผู้ช ..

Read more

Soft Sell (Soft Sell อ่านว่า ซ๊อฟท เซลล์) Soft Sell แปล ..

Read more

Snotty (Snotty อ่านว่า ซนอททิ) Snotty แปลว่า หยาบคาย ไร ..

Read more

Skullduggery (Skullduggery อ่านว่า สคั๊ลล ดัก เกอรี่) S ..

Read more