: มิถุนายน-2019

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Archive by category : [prep.] Preposition (คำบุพบท)

In Case Of (In Case Of อ่านว่า อิน เค๊ส อ็อฝ) In Case O ..

Read more

Amidst (Amidst อ่านว่า อะมีดซท) Amidst แปลว่า ท่ามกลาง ..

Read more

Owing To (Owing To อ่านว่า เอ้าวิง ทู) Owing To แปลว่า ..

Read more

Concerning (Concerning อ่านว่า คอนเซิร์นนิง) Concerning ..

Read more

Nearest (Nearest อ่านว่า นีเรซ) Nearest แปลว่า ที่ใกล้ท ..

Read more

Minus (Minus อ่านว่า ไม๊นัส) Minus แปลว่า ลบ ไม่มี ปราศ ..

Read more

Atop (Atop อ่านว่า อะทอพ) Atop แปลว่า บนยอด [adv. prep. ..

Read more

Regardless Of (Regardless Of อ่านว่า ริกาดเล็ซ อ็อฝ) Re ..

Read more

Alongside (Alongside อ่านว่า อะลองไซด) Alongside แปลว่า ..

Read more

Versus (Versus อ่านว่า เฝอซัซ) Versus แปลว่า เปรียบเทีย ..

Read more