: มิถุนายน-2019

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Archive by category : [phrv.] Phrasal Verbs (คำที่รวมกันและมีความหมายแปรเปลี่ยน)

Witness For (Witness For อ่านว่า วิทเหนส ฟอร์) Witness ..

Read more

Wash Down (Wash Down อ่านว่า ว๊อช เดาน) Wash Down แปลว่ ..

Read more

Thrive On (Thrive On อ่านว่า ธไรฝ ออน) Thrive On แปลว่า ..

Read more

Tear Off (Tear Off อ่านว่า เทียร์ ออฟฟ) Tear Off แปลว่า ..

Read more

Talk Through (Talk Through อ่านว่า ท๊อล์ค ทรู) Talk Thr ..

Read more

Talk Down To (Talk Down To อ่านว่า ท๊อล์ค เดาน ทู) Talk ..

Read more

Take Pity On (Take Pity On อ่านว่า เท้ค พิ๊ที่ ออน) Tak ..

Read more

Swear By (Swear By อ่านว่า สแวร์ บาย) Swear By แปลว่า ส ..

Read more

Submit To (Submit To อ่านว่า ซับมิท ทู) Submit To แปลว่ ..

Read more

Strike Back (Strike Back อ่านว่า สไทร๊ค แบ็ค) Strike Ba ..

Read more