: มิถุนายน-2019

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Archive by category : [n.] Noun (คำนาม)

Zest (Zest อ่านว่า เส็ซท) Zest แปลว่า ความเอร็ดอร่อย [n ..

Read more

Yore (Yore อ่านว่า โย) Yore แปลว่า แต่เก่าก่อน [n.] ตัว ..

Read more

Wring (Wring อ่านว่า ริง) Wring แปลว่า บีบ รีด คั้น ประ ..

Read more

Wraps (Wraps อ่านว่า แร๊พ) Wraps แปลว่า เสื้อผ้าชั้นนอก ..

Read more

Worthiness (Worthiness อ่านว่า เวอฑิเน็ซ) Worthiness แป ..

Read more

World Court (World Court อ่านว่า เวิลด คอร์ท) World Cou ..

Read more

Woolen (Woolen อ่านว่า วูลเล็น) Woolen แปลว่า ทำด้วยผ้า ..

Read more

Womb (Womb อ่านว่า วูม) Womb แปลว่า ครรภ์ [n.] ตัวอย่าง ..

Read more

Womanhood (Womanhood อ่านว่า วูมแอ็นฮุด) Womanhood แปลว ..

Read more

Witness Stand (Witness Stand อ่านว่า วิทเหนส สแทนด์) Wi ..

Read more