: มิถุนายน-2019

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Archive by category : [vi.] Intransitive Verb (อกรรมกริยา)

Weld (Weld อ่านว่า เว็ลด) Weld แปลว่า เชื่อมต่อ เชื่อมโ ..

Read more

Weary (Weary อ่านว่า เวียริ) Weary แปลว่า เบื่อหน่าย เม ..

Read more

Wager (Wager อ่านว่า เวเจอะ) Wager แปลว่า เดิมพัน การพน ..

Read more

Waft (Waft อ่านว่า วัฟท) Waft แปลว่า กระพือ พัด วูบหนึ่ ..

Read more

Valet (Valet อ่านว่า แฝลเอ็ท) Valet แปลว่า คนรับใช้ [n. ..

Read more

Unveil (Unveil อ่านว่า อันเฝล) Unveil แปลว่า เปิดเผยควา ..

Read more

Twirl (Twirl อ่านว่า ทเวิล) Twirl แปลว่า เกลียว บิด ฟั่ ..

Read more

Tweet (Tweet อ่านว่า ทวีท) Tweet แปลว่า เสียงนกร้อง [n. ..

Read more

Trolley (Trolley อ่านว่า ทรอลลิ) Trolley แปลว่า รถเข็นข ..

Read more

Trek (Trek อ่านว่า ทเร็ค) Trek แปลว่า เดินทางไกล [n. vt ..

Read more