: มิถุนายน-2019

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Archive by category : [int.] Interjection (คำอุทาน)

Shush (Shush อ่านว่า ชัช) Shush แปลว่า เงียบ คำอุทานบอก ..

Read more

Dammit (Dammit อ่านว่า แดมมิท) Dammit แปลว่า คำอุทานแสด ..

Read more

Cheerio (Cheerio อ่านว่า ชีรีโอ) Cheerio แปลว่า ลาก่อน ..

Read more

Golly (Golly อ่านว่า กอลลิ) Golly แปลว่า คำอุทานแสดงควา ..

Read more

Hallelujah (Hallelujah อ่านว่า เฮลเลวลูยา) Hallelujah แ ..

Read more

Gotcha (Gotcha อ่านว่า ก๊อดชา) Gotcha แปลว่า คำอุทานแสด ..

Read more

Farewell (Farewell อ่านว่า แฟเวล) Farewell แปลว่า การอำ ..

Read more

Bravo (Bravo อ่านว่า บราโฝ) Bravo แปลว่า ไชโย [int.] ตั ..

Read more

Amen (Amen อ่านว่า เอเมน) Amen แปลว่า สาธุ [int.] ตัวอย ..

Read more

Afternoon (Afternoon อ่านว่า แอฟเตอร์นูน) Afternoon แปล ..

Read more