Medical แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Medical แปลว่า

Medical
(Medical อ่านว่า เมดอิแค็ล)
Medical แปลว่า ทางการแพทย์ [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Medical ภาษาอังกฤษ

Evidence for the Medical board.
(เอ๊ฝิเด้นซ ฟอร์ เดอะ เมดอิแค็ล บอร์ด)
เป็นหลักฐานสำหรับกรมการแพทย์
One victim reported. Medical assistance is en route.
(วัน ฝิ๊คทิ่ม รีผอร์ท เมดอิแค็ล แอ็ซซีซแท็นซ อีส อัง รู๊ท)
ยืนข้างหลังเส้นนั้น ได้โปรด,ทุกๆคน,ถอยไป
Research. A Medical term for very expensive, huh?
(รีเซิร์ช อะ เมดอิแค็ล เทิร์ม ฟอร์ เฝ๊รี่ เอ็คซเพนซิฝ , ฮู)
การวิจัย. ทีมแพทย์ ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากใช่ไหม?
Our Medical officer, Ratchet.
(เอ๊า เมดอิแค็ล อ็อฟฟิสเซอะ , แรชเอท)
นี่หน่วยแพทย์ของเรา แร็ทเชท
Aisle three has Medical supplies.
(ไอล ทรี แฮ็ส เมดอิแค็ล ซัพพลาย)
แถวที่ 3 มียานะ
He’s supposed to be in Medical school.
(อีส ซั๊พโพ้ส ทู บี อิน เมดอิแค็ล สคูล)
เขาน่าจะอยู่ในโรงเรียนหมอ
my children should have been admitted to Medical school.
(มาย ชีลดเร็น เชิด แฮ็ฝ บีน แอ็ดมีททิด ทู เมดอิแค็ล สคูล)
ลูกๆของผมควรจะเข้าโรงเรียนเกี่ยวกับการแพทย์
Make way! Medical emergency.
(เม้ค เวย์ ! เมดอิแค็ล อีเม๊อร์เจนซี่)
ขอทางหน่อย ! ต้องการรักษาด่วน
I want Carter, Medical supplies
(ไอ ว้อนท คาเทอะ , เมดอิแค็ล ซัพพลาย)
ฉันต้องการตัวคาร์เตอร์ กับ เวชภัณฑ์
Have Medical put together some supplies.
(แฮ็ฝ เมดอิแค็ล พุท ทูเก๊ทเธ่อร์ ซัม ซัพพลาย)
รวมถึงเวชภัณฑ์ บางส่วน
The foreman’s a Medical secretary, trained abroad, judging by her shorthand. Mr Holmes?
(เดอะ โฟแม็น ซา เมดอิแค็ล เซ๊คเคร็ททารี่ , เทรน อะบร๊อด , จั๊ดจิ้ง บาย เฮอ shorthand มีซเทอะ อาโฮมสฺ)
หัวหน้าคณะลูกขุนเป็นเลขานุการแพทย์ ฝึกงานในต่างประเทศ พิจารณาจากชวเลขของเธอ คุณโฮล์มส์?
Because there’s one actual Medical professional in the room
(บิคอส แดร์ วัน แอ๊คช่วล เมดอิแค็ล โปรเฟ๊สชั่นน่อล อิน เดอะ รูม)
เพราะมีคนเดียวที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมในห้องนี้
that I didn’t go to Medical school.
(แดท ไอ ดิ๊นอิน โก ทู เมดอิแค็ล สคูล)
เเต่ผมไม่เคยเรียนโรงเรียนเเพทย์มาก่อนเลย
I love it when you talk Medical to me.
(ไอ ลัฝ อิท เว็น ยู ท๊อล์ค เมดอิแค็ล ทู มี)
ผมชอบจัง เวลาคุณพูดศัพท์ทางการแพทย์
I believe I am in need of Medical attention.
(ไอ บีลี๊ฝ ไอ แอ็ม อิน นี๊ด อ็อฝ เมดอิแค็ล แอ็ทเทนฌัน)
ผมคิดว่าผมต้องการการักษา
Where are the Medical journals? The “Times”?
(แวร์ อาร์ เดอะ เมดอิแค็ล เจ๊อร์นั่ล เดอะ ไทม์)
แล้ววารสารการแพทย์ล่ะ ไทม์สล่ะ
I sent my first reports to the Medical journals over a year ago.
(ไอ เซ็นท มาย เฟิร์สท รีผอร์ท ทู เดอะ เมดอิแค็ล เจ๊อร์นั่ล โอ๊เฝ่อร รา เยียร์ อะโก)
ฉันส่งรายงานชุดแรกๆ ไปให้ตาม วารสารการแพทย์ปีกว่าแล้ว
My agent got me one of those Medical marijuana cards.
(มาย เอเจ้นท ก็อท มี วัน อ็อฝ โฑส เมดอิแค็ล มาริฮวานา ค้าร์ด)
เอเย่นต์พ่อให้บัตรอนุญาตรับกัญชาเพื่อการแพทย์มาอันนึง
and you’re just taking it without any Medical surveillance,
(แอนด์ ยัวร์ จั๊สท เทคอิง อิท วิธเอ๊าท เอ๊นี่ เมดอิแค็ล เซอเฝลแล็นซ ,)
และคุณก็ใช้มัน โดยปราศจากหมอ
your complete Medical history and bring it back to me.
(ยุร คอมพลีท เมดอิแค็ล ฮิสทรี่ แอนด์ บริง อิท แบ็ค ทู มี)
ทำกรอกประวัติเสร็จแล้ว เอามาคืนฉันด้วย
and here I’m gonna need your complete Medical history,
(แอนด์ เฮียร แอม กอนนะ นี๊ด ยุร คอมพลีท เมดอิแค็ล ฮิสทรี่ ,)
และขอข้อมุลประวัติการแพทย์ทั้งหมด
This is The Lancet Medical review,
(ดิส ซิส เดอะ ลานเซ็ท เมดอิแค็ล รีฝิล ,)
นี่ผลวิจัยการแพทย์
to choose your own Medical care,
(ทู ชู๊ส ยุร โอว์น เมดอิแค็ล แคร์ ,)
ที่เลือกทางรักษาเอง
but that is interpreted as Medical care that is approved
(บั๊ท แดท อีส อินเทอพเร็ท แอส เมดอิแค็ล แคร์ แดท อีส แอพพรู๊ฝ)
คุณจะรักษาได้เฉพาะ ทางที่ได้รับการอนุมัติ