Fish แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Fish แปลว่า

Fish
(Fish อ่านว่า ฟิช)
Fish แปลว่า ปลา [n. sl. vi.]

ตัวอย่างประโยค Fish ภาษาอังกฤษ

If I moved a little slower the Fish would’ve gotten away. I got so startled.
(อิฟ ฟาย มูฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล สโลเวอร์ เดอะ ฟิฌ วูดเด็ป กอททน อะเว ไอ ก็อท โซ startled)
แล้วถ้าฉันต้องเลิกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

well, he’s rather a big Fish that swims in not untricky waters.
(เว็ล , อีส ราฑเออะ รา บิก ฟิฌ แดท ซวิม ซิน น็อท untricky วอเทอะ)
เขาก็จะเป็นปลาตัวใหญ่ที่ ว่ายน้ำมาเกยตื้น

No one able to cut Fish in the first episode…
(โน วัน เอ๊เบิ้ล ทู คัท ฟิฌ อิน เดอะ เฟิซท เอพอิดซด)
ไม่มีใครสามารถหั่นปลาได้เลยในตอนแรก…

The one rumored to catch Fish with her bare hands?
(ดิ วัน รูเมอะ ทู แค็ช ฟิฌ วิฑ เฮอ แบ แฮ็นด)
ชั้นเคยได้ยินว่าเธอจับปลาด้วยมือเปล่าได้ใช่มั้ย?

While cutting Fish at Baekmiri village, which eye did Yejin pop out on the mullet?
(ฮไวล คัททิง ฟิฌ แอ็ท Baekmiri ฝีลลิจ , ฮวิช ไอ ดิด Yejin พ็อพ เอาท ออน เดอะ มัลเล็ท)
ขณะทำปลา ที่หมูบ้าน Baekmiri, ตาปลา ข้างไหนผล่น

Spicy Fish soup!
(ซไพซอิ ฟิฌ ซูพ !)
ซุปปลาเผ็ด

Oh~ Parrot Fish are very tasty.
(Oh~ แพรัท ฟิฌ อาร์ เฝริ เทซทิ)
โอ! ปลานกแก้ว อร่อยมาก

Pulling of the parrot Fish nets, start I’m gonna pull now.
(พลูลิง อ็อฝ เดอะ แพรัท ฟิฌ เน็ท , ซทาท แอม กอนนะ พุล เนา)
การดึงตาข่ายจับปลานกแก้ว,เริ่ม ฉันจะดึงเดี๋ยวนี้ละ

Pulling of the parrot Fish nets, start
(พลูลิง อ็อฝ เดอะ แพรัท ฟิฌ เน็ท , ซทาท)
การดึงตาข่ายจับปลานกแก้ว,เริ่ม

Parrot Fish season How can there be so many?
(แพรัท ฟิฌ ซี๊ซั่น เฮา แค็น แดร์ บี โซ เมนอิ)
ฤดูปลานกแก้ว มีมากขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ย

Parrot Fish season
(แพรัท ฟิฌ ซี๊ซั่น)
ฤดูปลานกแก้ว

Everyone has become Fish catching zombies. [Today’s guest, Yoo Jae Suk family.]
(เอ๊วี่วัน แฮ็ส บิคัม ฟิฌ แคชอิง สอมบิ [ ทุเด เก็ซท , Yoo Jae Suk แฟมอิลิ ])
ทุกคนกลายเป็นปีศาจแห่งการจับปลากันหมด

Every gizzard shad season, this type of work appears. Everyone has become Fish catching zombies.
(เอฝริ กีสเสิด แฌ็ด ซี๊ซั่น , ดีซ ไทพ อ็อฝ เวิค แอ็พเพีย เอ๊วี่วัน แฮ็ส บิคัม ฟิฌ แคชอิง สอมบิ)
ทุกฤดูของการจับปลาโคก ทุกคนกลายเป็นปีศาจแห่งการจับปลากันหมด

There’s a Fish market near here.
(แดร์ ซา ฟิฌ มาเค็ท เนีย เฮียร)
มีตลาดปลาอยู่ใกล้ๆที่นี่

Fishing is too tiring. Let’s not Fish today. So…
(Fishings อีส ทู ไทเออะริง เล็ท น็อท ฟิฌ ทุเด โซ)
ตกปลามันเหนื่อยอะ วันนี้ไม่เอาปลาดีกว่า ถ้างั้น

After some effort, they’ve reached the Fish market! Ah. It’s here.
(อาฟเทอะ ซัม เอฟเฟิท , เดวฟ รีช เดอะ ฟิฌ มาเค็ท ! อา อิทซ เฮียร)
หลังจากใช้ความพยายาม พวกเขาก็มาถึงตลาดขายปลา!

It’s here? [After some effort, they’ve reached the Fish market!]
(อิทซ เฮียร [ อาฟเทอะ ซัม เอฟเฟิท , เดวฟ รีช เดอะ ฟิฌ มาเค็ท ! ])
ที่นี่หรอ? [หลังจากความพยายาม พวกเขาก็มาถึงตลาดขายปลา!]

After some effort, they’ve reached the Fish market!
(อาฟเทอะ ซัม เอฟเฟิท , เดวฟ รีช เดอะ ฟิฌ มาเค็ท !)
หลังจากความพยายาม พวกเขาก็มาถึงตลาดขายปลา!

They might not have money left for the Fish soup… Oppa, we only have 30000 won ($30) for all the ingredients
(เฑ ไมท น็อท แฮ็ฝ มันอิ เล็ฟท ฟอ เดอะ ฟิฌ ซูพ Oppa , วี โอ๊นลี่ แฮ็ฝ 30000 ว็อน ($30) ฟอ ออล ดิ อินกรีเดียนท)
พวกเรามีเงินไม่พอที่จะทำซุปปลา พี่ เรามัเงินแค่สามหมื่นวอน(สามสิบเหรียญ)สำหรับซื้อเครื่องปรุง

They might not have money left for the Fish soup…
(เฑ ไมท น็อท แฮ็ฝ มันอิ เล็ฟท ฟอ เดอะ ฟิฌ ซูพ)
พวกเรามีเงินไม่พอที่จะทำซุปปลา

It would be like entrusting Fish to cats… Give me a break!
(อิท วูด บี ไลค entrustings ฟิฌ ทู แค็ท กิฝ มี อะ บเรค !)
มันจะเหมือนฝากปลาย่างไว้กับแมวมั้ยเนี่ย… อย่ายุ่งน่า!

It would be like entrusting Fish to cats…
(อิท วูด บี ไลค entrustings ฟิฌ ทู แค็ท)
มันจะเหมือนฝากปลาย่างไว้กับแมวมั้ยเนี่ย…

I need to keep it safe [It would be like entrusting Fish to cats…]
(ไอ นีด ทู คีพ อิท เซฟ [ อิท วูด บี ไลค entrustings ฟิฌ ทู แค็ท ])
ชั้นต้องการเก็บไว้อย่างปลอดภัย [มันจะเหมือนฝากปลาย่างไว้กับแมวมั้ยเนี่ย…]

We take time to debate and decide carefully I need to keep it safe [It would be like entrusting Fish to cats…]
(วี เทค ไทม ทู ดิเบท แอ็นด ดิไซด แคฟุลิ ไอ นีด ทู คีพ อิท เซฟ [ อิท วูด บี ไลค entrustings ฟิฌ ทู แค็ท ])
เราต้องใช้เวลาหารือและตัดสินใจอย่างถ้วนถี่ ชั้นต้องการเก็บไว้อย่างปลอดภัย [มันจะเหมือนฝากปลาย่างไว้กับแมวมั้ยเนี่ย…]

It would be like entrusting Fish to cats… We take time to debate and decide carefully
(อิท วูด บี ไลค entrustings ฟิฌ ทู แค็ท วี เทค ไทม ทู ดิเบท แอ็นด ดิไซด แคฟุลิ)
มันจะเหมือนฝากปลาย่างไว้กับแมวมั้ยเนี่ย… เราต้องใช้เวลาหารือและตัดสินใจอย่างถ้วนถี่