Second แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Second แปลว่า

Second
(Second อ่านว่า เซ๊คคั่น)
Second แปลว่า อันดับที่สอง [adj. n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Second ภาษาอังกฤษ

Where? The Second one?
(ฮแว เดอะ เซคอันด วัน)
ตรงไหน คนที่สองเหรอ

I think he got a little bit of a Second wind.
(ไอ ธิงค ฮี ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ อะ เซคอันด วินด)
ฉันว่ามันคงสัมผัสได้ ถึงคลื่นลมระลอกที่ 2

And Second of all, honey, you don’t have any friends.
(แอ็นด เซคอันด อ็อฝ ออล , ฮันอิ , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ เอนอิ ฟเร็นด)
อีกอย่างนะที่รัก คุณไม่ได้มีเพื่อนซักหน่อย

His passion earns Hyunjoon a Second chance
(ฮิส แพฌอัน เอิน Hyunjoon อะ เซคอันด ชานซ)
เค้าให้โอกาสฮยุนจุนเป็นรอบที่สอง

Park Haejin And now the Second person up
(พาค Haejin แอ็นด เนา เดอะ เซคอันด เพ๊อร์ซั่น อัพ)
ปาร์ค แฮจิน และตอนนี้ก็เป็นคนที่ 2 ที่ขึ้นไป

Getting in touch… oh wow… this is the Second time…
(เกดดดิ้ง อิน ทั๊ช โอ เวา ดีซ ซิส เดอะ เซคอันด ไทม)
ได้รับการติดต่อ…โอ้ว ว้าว…นี้เป็นครั้งที่สอง…

The Devil King is nervous too…? Getting in touch… oh wow… this is the Second time…
(เดอะ เด๊ฝิ้ล คิง อีส เนอฝัซ ทู เกดดดิ้ง อิน ทั๊ช โอ เวา ดีซ ซิส เดอะ เซคอันด ไทม)
ปีศาจแห่งเกมส์ประหม่า…? ได้รับการติดต่อ…โอ้ว ว้าว…นี้เป็นครั้งที่สอง…

Put it between the bones. The Second one should be between the bones.
(พัท ดิธ บีทวิน เดอะ โบน เดอะ เซคอันด วัน ฌูด บี บีทวิน เดอะ โบน)
เสียบมันไว้ระหว่างกระดูก. อันที่ 2 ควรอยู่ระหว่างกระดูก

The Second day, raining in Hapcheon
(เดอะ เซคอันด เด , เรนนิงอิน Hapcheon)
วันที่สอง, ฝนตกใน ฮับชอน

The Second time, a real attack.
(เดอะ เซคอันด ไทม , อะ ริแอ็ล แอ็ทแทค)
ครั้งที่ 2 การต่อสู่ที่แท้จริง

Be comical, then cool~ The Second time, a real attack.
(บี คอมอิแค็ล , เด็น cool~ เดอะ เซคอันด ไทม , อะ ริแอ็ล แอ็ทแทค)
ตลกขบขัน แล้วค่อยสงบนิ่ง~ ครั้งที่สอง การต่อสู้ที่แท้จริง

1. Yejin who tried her best to dance sexily yet ending up in Second place.
(1 Yejin ฮู ทไร เฮอ เบ็ซท ทู ดานซ sexily เย็ท เอนดิง อัพ อิน เซคอันด พเลซ)
1.เยจินที่พยายามสุด ๆ ในการเต้นแบบเซ็กซี่ แต่ก็จบลงด้วยอันดับ 2

Stay in the Second lane from the right.
(ซเท อิน เดอะ เซคอันด เลน ฟร็อม เดอะ ไรท)
อยู่ในเลน 2 จากทางขวา

The Second wave is closer?
(เดอะ เซคอันด เวฝ อีส โคลเซอร์)
ลูกสองใกล้เข้ามาแล้ว

Yeah, yeah, it’s the Second biggest out of all the mammals.
(เย่ , เย่ , อิทซ เดอะ เซคอันด บิ๊กเกส เอาท อ็อฝ ออล เดอะ แมมแม็ล)
ใช่ ๆ ถือว่าใหญ่เป็นอันดับสองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลยทีเดียว

I think you should meet Ten Second Tom.
(ไอ ธิงค ยู ฌูด มีท เท็น เซคอันด ท็อม)
หมอคิดว่าพวกคุณควรเจอ ทอมสิบวิ

All I know about Walruses, out of all mammals, they have the Second largest penis.
(ออล ไอ โน อะเบาท Walruses , เอาท อ็อฝ ออล แมมแม็ล , เฑ แฮ็ฝ เดอะ เซคอันด largest พีนิซ)
สิ่งเดียวที่หมอรู้เกี่ยวกับแมวน้ำคือน้องชาย ของมันใหญ่เป็นอันดับสอง

Once again. “Perky, now” is the Second one.
(วันซ อะเกน Perky , เนา อีส เดอะ เซคอันด วัน)
บอกอีกครั้งนะ “ห้องเพอร์กี้ ตอนนี้เลย”

We’ll make you tie Second place!
(เว็ล เมค ยู ไท เซคอันด พเลซ !)
เราจะทำให้เธอติดอยู่ที่อันดับสอง

Tying Second is a good thought!
(Tyings เซคอันด อีส ซา กุด ธอท !)
ลองอีกสักครั้งก็ไม่เลว!

You’re Second place Hyori and Ye Jin
(ยัวร์ เซคอันด พเลซ Hyori แอ็นด ยี Jin)
เธอคืออันดับที่ 2 ฮโยริ และ เยจิน

And Second place will casually be given a mic. [First place is a hug]
(แอ็นด เซคอันด พเลซ วิล แคฉอัวลิ บี กีฝเอ็น อะ ไมคะ [ เฟิซท พเลซ อีส ซา ฮัก ])
และคนที่ได้ที่สองจะได้รับไมค์ [คนที่ได้ที่ 1 จะถูกกอด]

And Second place will casually be given a mic.
(แอ็นด เซคอันด พเลซ วิล แคฉอัวลิ บี กีฝเอ็น อะ ไมคะ)
และคนที่ได้ที่สองจะได้รับไมค์

TOP’s Second secret Yeah, there is one…
(ทูโอพีs เซคอันด ซีคเร็ท เย่ , แดร์ อีส วัน)
ความลับที่สองของท็อป ่อ่า มีอีกอย่าง

What? [TOP’s Second secret]
(ฮว็อท [ ทูโอพีs เซคอันด ซีคเร็ท ])
อะไรอะ?? [ความลับที่สองของท็อป]