Anti แปลว่า

มีนาคม 23, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Anti แปลว่า

Anti
(Anti อ่านว่า แอนทิ)
Anti แปลว่า ต่อต้าน [n.]

ตัวอย่างประโยค Anti ภาษาอังกฤษ

You have to set up that he has an Anti democratic personality.
(ยู แฮ็ฝ ทู เซ็ท อัพ แดท ฮี แฮ็ส แอน แอนทิ เดโมคแรทอิค เพิซแนลอิทิ)
นายต้องแต่งเรื่องให้ดูเหมือนว่าเขา เป็นพวกต่อต้านประชาธิปไตย
uniting them in Anti American sentiment
(unitings เฑ็ม อิน แอนทิ อะเมริแค็น เซนทิเม็นท)
ต้องเลือกไปอยู่ฝ่ายต่อต้านสงคราม
Mitsubishi was guilty of Anti trust violations
(มิทซูบีฉี่ วอส กีลทิ อ็อฝ แอนทิ ทรัสท ไฝโอะเลฌัน)
มิตซูบิชิมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาด
Well. you see right there, you have various political motivations and Anti manipulistic sentiments to set forth.
(เวลล ยู ซี ไร๊ท แดร์ , ยู แฮ็ฝ แฝเรียซ โพลิทิ๊ค่อล มอดีเวชั่น แซน แอนทิ manipulistic เซ๊นทิเม็นท ทู เซ็ท โฟธ)
ถ้างั้น นายจะต้องมีแรงจูงใจทางการเมือง รวมทั้งความรู้สึกต่อต้านธุรกิจแบบผูกขาด
I’m suddenly very Anti red.
(แอม ซั๊ดเด้นลี่ เฝ๊รี่ แอนทิ เร้ด)
จู่ๆ ฉันก็รู้สึกเกลียดสีแดงขึ้นมาซะงั้น
We weren’t exactly invisible before, just the Anti hot.
(วี เวินท์ เอ็กแสคทลิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล บีฟอร์ , จั๊สท ดิ แอนทิ ฮอท)
พวกเราไม่ได้ไม่มีตัวตนมาก่อน ก็แค่ไม่อยากเด่นเท่านั้นเอ.
Some Anti Semitic remark set you off.
(ซัม แอนทิ ซิมีทอิค รีม๊าร์ค เซ็ท ยู ออฟฟ)
เรื่องต่อต้านยิวทำให้เธอโมโหสินะ
I then disconnected the Jag’s Anti lock brakes so it would lock up
(ไอ เด็น ดิซค็อนเนคท เดอะ แจ็ก แอนทิ ล๊อค เบรค โซ อิท เวิด ล๊อค อั๊พ)
ผมปลดระบบป้องกันล้อล็อคออก มันต้องล้อล็อค
‘Whilst Jeremy was faffing around with his Anti lock brakes,
(ฮไวลซท เจเรมี่ วอส faffings อะราวนฺดฺ วิธ ฮิส แอนทิ ล๊อค เบรค ,)
‘ระหว่างที่เจเรมีจู้จี้กับระบบกันล้อล็อค’
on a car with no airbags or Anti lock brakes, made in Leicester?
(ออน อะ คารํ วิธ โน airbags ออ แอนทิ ล๊อค เบรค , เมด อิน Leicester)
เพื่อซื้อรถที่ไม่มีแอร์แบ็ก ระบบกันล้อล็อก ที่ผลิตในเลสเตอร์ล่ะ
It doesn’t have big metal Anti roll bars, or anything like that.
(อิท ดัสอินท แฮ็ฝ บิ๊ก เมท่อล แอนทิ โรลล บาร์ , ออ เอนอิธิง ไล๊ค แดท)
มันไม่มีเหล็กกันโคลง อันใหญ่หรืออะไรเลย
and the suspension, with its no Anti roll bars and
(แอนด์ เดอะ ซัซเพนฌัน , วิธ อิทซ โน แอนทิ โรลล บาร์ แซน)
ระบบกันสะเทือน ที่ไม่มีชุดกันโคลง
That’s an Anti psychotic.
(แด้ท แอน แอนทิ ไซโคดิก)
มันคือยารักษาโรคจิต
And here is a prescription for an Anti inflammatory.
(แอนด์ เฮียร อีส ซา พริซครีพฌัน ฟอร์ แอน แอนทิ อินฟแลมมะโทริ)
และนี่คือใบสั่งยา
it was shelved clue to lack of Anti cancer efficacy and toxicity.
(อิท วอส เฌ็ลฝ คลู ทู แล๊ค อ็อฝ แอนทิ แค๊นเซ่อร์ เอฟฟิคะซิ แอนด์ ทอกซิกซีดี้)
มันถูกห้ามเพราะไม่ได้ผลและเป็นพิษ
The Anti fungal? Yeah.
(ดิ แอนทิ fungal เย่)
ยาป้องกันเชื้อราเหรอ? ใช่
when Anti Iranian demonstrators gathered near the Iranian consulate.
(เว็น แอนทิ ไอเรเนียน เดมอันซทเรเทอะ แก๊เธ่อร์ เนียร์ ดิ ไอเรเนียน คอนซิวเล็ท)
เมื่อมีกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านอิหร่าน รวมตัวกันบริเวณสถานกงสุลอิหร่าน