Part แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Part แปลว่า

Part
(Part อ่านว่า พาร์ท)
Part แปลว่า ส่วนหนึ่ง [adj. n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Part ภาษาอังกฤษ

You’re Part of the plan.
(ยัวร์ พาท อ็อฝ เดอะ แพล็น)
ก็คุณเป็นส่วนหนึ่งของแผนไง!

This is the Part We head back, we take it off, we get it on.
(ดีซ ซิส เดอะ พาท วี เฮ็ด แบ็ค , วี เทค อิท ออฟฟ , วี เก็ท ดิธ ออน)
นี่คือจุดที่เราต้องหันกลับไป ลืมมันซะ แล้วเดินหน้าต่อ

That’s Part of my job is to get a response.
(แด๊ท พาท อ็อฝ มาย โจบ อีส ทู เก็ท ดา ริซพอนซ)
มันเป็นส่วนนึงของงานผม ผมต้องตอบเค้ากลับไป

I mean, none of this was Part of the plan.
(ไอ มีน , นัน อ็อฝ ดีซ วอส พาท อ็อฝ เดอะ แพล็น)
ผมหมายถึง นี่มันไม่มีอะไร อยู่ในแผนเลย

No. No, it wasn’t Part of the plan.
(โน โน , อิท วอสซึ้น พาท อ็อฝ เดอะ แพล็น)
ไม่ มันไม่ได้เป็นส่วนนึงของแผน

Justice Rehnquist took no Part in the decision
(จัสติกส Rehnquist ทุค โน พาท อิน เดอะ ดิซีฉอัน)
ท่านผู้พิพากษาเรนคิชท์ไม่ได้มีส่วน\ เกี่ยวข้องกับการออกเสียงนี้

that I would one day be Part of the team
(แดท ไอ วูด วัน เด บี พาท อ็อฝ เดอะ ทีม)
คือสักวันหนึ่งผมคง\ อาจเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน

You were never Part of the show in New York,
(ยู เวอ เนฝเออะ พาท อ็อฝ เดอะ โฌ อิน นยู ยอค ,)
นายไม่เคยเป็นส่วนหนึ่ง ของรายการโชว์ในนิวยอร์ค

as Part of our general preparations.
(แอ็ส พาท อ็อฝ เอ๊า เจนเออะแร็ล พเรพะเรฌัน)
เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมของเรา

One of my people, as Part of the preparation
(วัน อ็อฝ มาย พี๊เพิ่ล , แอ็ส พาท อ็อฝ เดอะ พเรพะเรฌัน)
ทีมเตรียมข้อมูลของผมคนหนึ่ง

or were Part of a conspiracy to cover up or obstruct justice?
(ออ เวอ พาท อ็อฝ อะ ค็อนสพีระซิ ทู คัฝเออะ อัพ ออ อ็อบซทรัคท จัสติกส)
หรือเป็นส่วนหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิด ปิดบังหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม?

that you were Part of a cover up
(แดท ยู เวอ พาท อ็อฝ อะ คัฝเออะ อัพ)
ว่า ท่านเป็นส่วนหนึ่งของการปกปิด

Dumb and Dumber’s stupid crime(?) Part 2
(ดัม แอ็นด Dumbers ซทยูทิด คไรม ( ) พาท 2)
อาชญากรรมโง่ๆของพี่น้องโง่และโง่กว่า(?) ครั้งที่ 2

Dumb and Dumber’s stupid crime(?) Part 3
(ดัม แอ็นด Dumbers ซทยูทิด คไรม ( ) พาท 3)
อาชญากรรมโง่ๆ ของโง่ และโง่กว่า ตอนที่ 3

Just kidding, guys. About the old Part or the ugly part?
(จัซท คิดดิง , ไก อะเบาท ดิ โอลด พาท ออ ดิ อักลิ พาท)
ไปเร็ว! ไปที่ฮโยริ!

Our thanks to Kim Jongkook for singing for the first Part of the show.
(เอ๊า แธ็งค ทู คิม Jongkook ฟอ ซิงกิง ฟอ เดอะ เฟิซท พาท อ็อฝ เดอะ โฌ)
ต้องของคุณคิมจงกุุ๊กมากสำหรับการร้องเพลงเปิดตัวให้เรา

Find Master Kim in HaeInSa Part 3
(ไฟนด มาซเทอะ คิม อิน HaeInSa พาท 3)
ตอนที่ 3 ตามหาหัวหน้าคิมใน HaeInSa

When I view this as Part of the audience
(ฮเว็น นาย ฝยู ดีซ แอ็ส พาท อ็อฝ ดิ ออเดียนซ)
ตอนที่ผมเป็นแค่คนดู

The rest at home are taking Part in a terrible plot…
(เดอะ เร็ซท แอ็ท โฮม อาร์ เทคอิง พาท อิน อะ เท๊อริเบิ้ล พล็อท)
พวกที่อยู่ที่บ้านก็กำลังวางแผนกัน

Women of the Family Part 2, Coming Soon!
(วีมเอิน อ็อฝ เดอะ แฟมอิลิ พาท 2 , คัมอิง ซูน !)
ผู้หญิงในแฟมิลี่ ภาค 2 เร็วๆนี้

This scene’s Part of a federal investigation…
(ดีซ ซีน พาท อ็อฝ อะ เฟดเออะแร็ล อินเฝซทิเกฌัน)
คดีนี้เป็นการสืบสวนของเอฟบีไอ

My favorite Part the pool. It’s
(มาย เฟเฝอะริท พาท เดอะ พูล อิทซ)
ท่านรัฐมนตรี หวัดดีทุกคน

And whatever this is, he was Part of it.
(แอ็นด ฮว็อทเอฝเออะ ดีซ ซิส , ฮี วอส พาท อ็อฝ อิท)
ไม่ว่าเรื่องอะไร เขาก็จะมีส่วนร่วม

And the best Part about that…
(แอ็นด เดอะ เบ็ซท พาท อะเบาท แดท)
และสิ่งที่วิเศษที่สุด

This book is Part of our legacy now. Why?
(ดีซ บุค อีส พาท อ็อฝ เอ๊า เลกอะซิ เนา ฮไว)
หนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งในตำนาน ของเราแล้ว เพราะอะไร?