Probably แปลว่า

กุมภาพันธ์ 15, 2018 [adv.] Adverb (คำวิเศษณ์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Probably แปลว่า

Probably
(Probably อ่านว่า พรอบอับลิ)
Probably แปลว่า น่าจะ คงจะ [adv.]

ตัวอย่างประโยค Probably ภาษาอังกฤษ

You know, I should Probably take a dating moratorium, too.
(ยู โน , ไอ ฌูด พรอบอับลิ เทค เก เดทดิง มอระโทเรียม , ทู)
ผมเองก็น่าจะพักมั่ง

I know people Probably say that all the time, but to be honest…
(ไอ โน พี๊เพิ่ล พรอบอับลิ เซ แดท ดอร์ เดอะ ไทม , บัท ทู บี ออนเอ็ซท)
ฉันรู้ ฉันอยู่ที่ไหน

It’s Probably the only chance I’m gonna get to put the record straight
(อิทซ พรอบอับลิ ดิ โอ๊นลี่ ชานซ แอม กอนนะ เก็ท ทู พัท เดอะ เรคออด ซทเรท)
บางทีก็เป็นหนทางเดียว ที่ผมจะทำให้การบันทึกตรงชัดเจน

True, true. Could Probably get more money.
(ทรู , ทรู คูด พรอบอับลิ เก็ท โม มันอิ)
จริง ก็ใช่ แต่มันก็ต้อง\ ใช้เงินมากขึ้นไปอีก

than you can Probably imagine,
(แฑ็น ยู แค็น พรอบอับลิ อิแมจอิน ,)
เกินกว่าที่นายจะจินตนาการได้

You’re Probably aware of my history with perspiration.
(ยัวร์ พรอบอับลิ อะแว อ็อฝ มาย ฮีซโทะริ วิฑ เพิซพิเรฌัน)
ทางคุณคงได้ตระหนักถึง ข้อมูลเก่าถึงเรื่องเหงื่อผม

What Probably very few people realize
(ฮว็อท พรอบอับลิ เฝริ ฟยู พี๊เพิ่ล รีแอะไลส)
มีเพียงคนจำนวนหยิบมือเดียวที่ตระหนักรู้ว่า

That’s Probably a question you should ask David.
(แด๊ท พรอบอับลิ อะ คเวซชัน ยู ฌูด อาซค เดหวิด)
นั่นอาจเป็นคำถาม ลองไปถามเดวิทดูสิ

Again, that’s Probably a question you should…
(อะเกน , แด๊ท พรอบอับลิ อะ คเวซชัน ยู ฌูด)
อีกแล้ว นั่นบางทีอาจเป็นคำถาม นายควรจะ…

You’ve Probably got somebody there whom you’re entertaining.
(ยู๊ฟ พรอบอับลิ ก็อท ซัมบอดี้ แดร์ ฮูม ยัวร์ เอนเทอะเทนอิง)
คุณน่าจะมีใครสักคน อยู่ด้วยกันในสถานบันเทิง

You can Probably tell I’ve had a drink.
(ยู แค็น พรอบอับลิ เท็ล แอฝ แฮ็ด อะ ดริงค)
คุณอาจอยากบอกว่า ผมดื่มมา

One, that there was Probably more than mistakes.
(วัน , แดท แดร์ วอส พรอบอับลิ โม แฑ็น มิซเทค)
อย่างแรก คือ มันอาจจะมี มากกว่าความผิดพลาด

Now we will begin, what we can Probably consider… the top award.
(เนา วี วิล บีกีน , ฮว็อท วี แค็น พรอบอับลิ ค็อนซีดเออะ เดอะ ท็อพ อะวอด)
ตอนนี้พวกเราจะเริ่ม, สิ่งที่เราจะพิจารณา…ในรางวัล TOP AWARD

They’ll Probably be last
(เด๊ว พรอบอับลิ บี ลาซท)
พวกเขาอาจจะเป็นทีมที่โหล่

Sangryul and Hyori… They’ll Probably be last
(Sangryul แอ็นด Hyori เด๊ว พรอบอับลิ บี ลาซท)
ซังเรียว กับ เฮียวริ… พวกเขาอาจจะเป็นทีมที่โหล่

They’d Probably keep singing until their throats bleed…
(เดยฺ พรอบอับลิ คีพ ซิงกิง อันทีล แด ธโรท บลีด)
พวกเค้าอาจจะอยากร้องเพลงจนกว่าจะเจ็บคอกันไป…

He Probably can’t take spicy food that well
(ฮี พรอบอับลิ แค็นท เทค ซไพซอิ ฟูด แดท เว็ล)
เค้าไม่กินเผ็ดเท่าไหร่แน่ๆเลย

He Probably has a legitimate reason why!
(ฮี พรอบอับลิ แฮ็ส ซา ลิจีทอิมิท รี๊ซั่น ฮไว !)
เค้าก็อาจจะมีเหตุผลของเค้าก็ได้นะ!

So then we’ll Probably have to put in a lot of mushrooms and stuff
(โซ เด็น เว็ล พรอบอับลิ แฮ็ฝ ทู พัท อิน อะ ล็อท อ็อฝ มัฌรูม แซน ซทัฟ)
แล้วจากนั้นพวกเราก็ใส่เห็ดแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆ

She could Probably derail a train.
(ชี คูด พรอบอับลิ ดีเรล อะ ทเรน)
เธอคงทำให้รถไฟตกราง

She could Probably turn a train…
(ชี คูด พรอบอับลิ เทิน อะ ทเรน)
หรือเสกรถไฟ

Most likely to come last] [Team Shiyeon.Haejin They’ll Probably be last
(โมซท ไลคลิ ทู คัม ลาซท ] [ ทีม Shiyeon Haejin เด๊ว พรอบอับลิ บี ลาซท)
อรุณสวัสดิ์แจ็คสัน หวัดดี

They’d Probably shoot me if they knew I told you.
(เดยฺ พรอบอับลิ ฌูท มี อิฟ เฑ นยู ไอ โทลด ยู)
เขายิงผมแน่ ถ้าเขารู้ว่าผมบอกพ่อ

And Probably never will be.
(แอ็นด พรอบอับลิ เนฝเออะ วิล บี)
และก็คงจะไม่มีวันได้แต่ง

The author is Probably dead by now. But he said:
(ดิ ออเธอะ อีส พรอบอับลิ เด็ด ไบ เนา บัท ฮี เซ็ด 🙂
ของผู้ที่คงจะตายไปแล้ว เขาบอกว่า…