Play แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Play แปลว่า

Play
(Play อ่านว่า เพลย์)
Play แปลว่า เล่น [n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Play ภาษาอังกฤษ

Okay, I’m taking Zoe to her Play date, then I’m going to Gloria’s shower.
(โอเค , แอม เทคอิง Zoe ทู เฮอ พเล เดท , เด็น แอม โกอิ้ง ทู Glorias เฌาเออะ)
แม่จะพาโซอี้ไปเล่นกับเพื่อน แล้วแม่จะไปงานเลี้ยงของกลอเรีย

Your little Play list that you had when we got married that had the game plan.
(ยุร ลิ๊ทเทิ่ล พเล ลิซท แดท ยู แฮ็ด ฮเว็น วี ก็อท แมริด แดท แฮ็ด เดอะ เกม แพล็น)
ลิสต์เล็กๆที่คุณมีตอนเราแต่งงานกัน ที่คุณใส่แผนไว้ในนั้น

I had to come home and teach these kids how to Play football the right way.
(ไอ แฮ็ด ทู คัม โฮม แอ็นด ทีช ฑิส คิด เฮา ทู พเล ฟุทบอล เดอะ ไรท เว)
ผมต้องกลับบ้านมาสอนลูกๆ เล่นฟุตบอลอย่างถูกต้อง

I got to Play him in our rehearsals.
(ไอ ก็อท ทู พเล ฮิม อิน เอ๊า ริเฮอแซ็ล)
ผมจะเล่นเขาในตอนฝึกซ้อม

5th place Foul Play Siblings
(5th พเลซ เฟาล พเล ซิปบิง)
สถานที่ลำดับที่ 5 การเล่นเกมแบบสกปรก

Mischevious Foul Play Queen, Madam Lee
(Mischevious เฟาล พเล ควีน , แมดแอ็ม ลี)
ราชินีแห่งการเล่นสกปรก มาดามลี

Now her foul Play is a disgrace…
(เนา เฮอ เฟาล พเล อีส ซา ดิซกเรซ)
ตอนนี้การเล่นสกปรกของเธอกลายเป็นเรื่องน่าอาย

The brave(?) Foul Play Siblings
(เดอะ บเรฝ ( ) เฟาล พเล ซิปบิง)
ความกล้าหาญ(?) จากการเล่นสกปรก

You’re so lucky I was wearing shorts underneath to Play soccer!
(ยัวร์ โซ ลัคคิ ไอ วอส เวียริง ฌอท อันเดอะนีธ ทู พเล ซอคเคอะ !)
เธอโชคดีมากที่่ชั้นใส่กางเกงขาสั้นไว้ข้างใต้เผื่อตอนเล่นฟุตบอล

Jaesuk… trying to Play the water flute…
(Jaesuk ทไรอิง ทู พเล เดอะ วอเทอะ ฟลูท)
แจซอก…พยายามเป่าขลุ่ยน้ำ…

The blueberry team who failed to Play hookie(?) Blueberries?
(เดอะ บลูเบอรี่ ทีม ฮู เฟล ทู พเล hookie( ) Blueberries)
ทีมบลูเบอร์รี่ ล้มเหลวในการถ่วงเวลา(?) บลูเบอร์รี่?

Blueberries [The blueberry team who failed to Play hookie(?)]
(Blueberries [ เดอะ บลูเบอรี่ ทีม ฮู เฟล ทู พเล hookie( ) ])
บลูเบอร์รี่ [ทีมบลูเบอร์รี่ ล้มเหลวในการถ่วงเวลา(?)]

Really? [The blueberry team who failed to Play hookie(?)]
(ริแอ็ลลิ [ เดอะ บลูเบอรี่ ทีม ฮู เฟล ทู พเล hookie( ) ])
จริงเหรอ? [ทีมบลูเบอร์รี่ ล้มเหลวในการถ่วงเวลา(?)]

The blueberry team who failed to Play hookie(?)
(เดอะ บลูเบอรี่ ทีม ฮู เฟล ทู พเล hookie( ))
ทีมบลูเบอร์รี่ ล้มเหลวในการถ่วงเวลา(?)

Play the tape! Play the tape!
(พเล เดอะ เทพ ! พเล เดอะ เทพ !)
เล่นเทป! เล่นเทป!

Let’s Play “odd man out” to determine then.
(เล็ท พเล อ๊อดด แม็น เอาท ทู ดิเทอมิน เด็น)
งั้นมาเล่น “.ใครไม่เหมือนออก” เพื่อหาคนออกกัน

While Chu Songwon and Sooro Play rock paper scissors,
(ฮไวล ชู Songwon แอ็นด Sooro พเล ร็อค เพเพอะ ซีซเอิส ,)
ขณะที่ Chu Songwon และSooroเล่น เป่ายิงฉุบ

The last game we’ll Play with Chunhee and Yejin
(เดอะ ลาซท เกม เว็ล พเล วิฑ Chunhee แอ็นด Yejin)
มันคือเกมสุดท้าย ที่พวกเราจะได้เล่นกับชอนฮี และเยจิน

Now why don’t we go to Play our game?
(เนา ฮไว ด้อนท์ วี โก ทู พเล เอ๊า เกม)
ตอนนี้เราไปเล่นเกมกันเถอะ

Okay, we have to Play a game again. Today’s isn’t that complicated. It’s very simple.
(โอเค , วี แฮ็ฝ ทู พเล อะ เกม อะเกน ทุเด อีสซึ่น แดท คอมพลิเคท อิทซ เฝริ ซิ๊มเพิ่ล)
เอาล่ะนะ, เราจะมาเล่นเกมกัน เกมวันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร มันง่ายมาก

This time, we’re going to be using this to Play a game.
(ดีซ ไทม , เวีย โกอิ้ง ทู บี ยูสซิง ดีซ ทู พเล อะ เกม)
ตอนนี้ เรามาใช้นี่เล่นเกมส์กันเถอะ

Why don’t you Play one round with Sooro hyung?
(ฮไว ด้อนท์ ยู พเล วัน เรานด วิฑ Sooro hyung)
ทำไมนายไม่ลองเล่นกับพี่ซูโรล่ะ?

Sir, we got something. Play this screen right here.
(เซอ , วี ก็อท ซัมติง พเล ดีซ ซครีน ไรท เฮียร)
ท่านครับได้เรื่องแล้วครับ

you get to Play for the President.
(ยู เก็ท ทู พเล ฟอ เดอะ พเรสอิเด็นท)
เราจะเล่นให้ประธานาธิบดี

You see what happens when you Play with sharks?
(ยู ซี ฮว็อท แฮพเพ็น ฮเว็น ยู พเล วิฑ ฌาค)
ว่าจะเกิดไรขึ้นถ้าเราไปเล่นกับปลาฉลาม