Five แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Five แปลว่า

Five
(Five อ่านว่า ไฟฝ)
Five แปลว่า ห้า [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Five ภาษาอังกฤษ

Ladies and gentlemen, Five minutes.
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน , ไฟฝ มินยูท)
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

Five minutes. We’ll be commencing in Five minutes.
(ไฟฝ มินยูท เว็ล บี commencings อิน ไฟฝ มินยูท)
เราจะเริ่มกันภายใน 5 นาที

You were top Five going into the day…
(ยู เวอ ท็อพ ไฟฝ โกอิ้ง อีนทุ เดอะ เด)
ติดอันดับท็อปไฟฟ์ และซักวันนึง..

I feel it every time you sit an extra Five minutes in the driveway before you come in.
(ไอ ฟีล อิท เอฝริ ไทม ยู ซิท แอน เอ๊กซทร่า ไฟฝ มินยูท ซิน เดอะ ดายเวย์ บิโฟ ยู คัม อิน)
ฉันรู้สึกทุกครั้งเวลาที่เห็นคุณนั่งแช่บ้อง อยู่ 5 นาทีในรถก่อนจะเข้าบ้าน

It’s Five minutes of you.
(อิทซ ไฟฝ มินยูท อ็อฝ ยู)
นั่นก็คือ 5 นาทีเวลาอยู่กับคุณ

And for those Five minutes…
(แอ็นด ฟอ โฑส ไฟฝ มินยูท)
และสำหรับ 5 นาทีเหล่านั้น..

He is one of Five persons surprised and arrested yesterday
(ฮี อีส วัน อ็อฝ ไฟฝ เพ๊อร์ซั่น เซิพไรส แอ็นด แอะเรซท เยซเทอะดิ)
เขาเป็น1/5ของคนที่โดนจับกุมเมื่อวานนี้

for the Five burglars caught breaking into
(ฟอ เดอะ ไฟฝ เบอะกเลอะ คอท บเรคคิง อีนทุ)
หัวขโมยทั้งห้าคนที่ ย่องเข้าไปใน

Now, I suggest instead of festering around the hotel for the next Five days,
(เนา , ไอ ซะเจซท อินซเทด อ็อฝ festerings อะเรานด เดอะ โฮเทล ฟอ เดอะ เน็คซท ไฟฝ เด ,)
งั้นผมเสนอว่า แทนที่เราจะมา กลัดหนองในโรงแรมถึงห้าวัน

whether it’s for a minute or Five minutes,
(ฮเวทเออะ อิทซ ฟอ รา มินยูท ออ ไฟฝ มินยูท ,)
ไม่ว่ามันจะแค่นาทีเดียวหรือห้านาที

I was caught up in a Five front war
(ไอ วอส คอท อัพ อิน อะ ไฟฝ ฟรันท วอ)
ผมต้องสู้กับศึกถึงห้าด้าน

There are Five envelopes!
(แดร์ อาร์ ไฟฝ เอนเฝะโลพ !)
มีซองทั้งหมด 5 ซอง!

More space for the kids. What do you got, like Five now?
(โม ซเพซ ฟอ เดอะ คิด ฮว็อท ดู ยู ก็อท , ไลค ไฟฝ เนา)
มอออ โอฉันรู้

one two four Five si x seven three niner.
(วัน ทู โฟ ไฟฝ si เอ๊กซฺ เซฝเอ็น ธรี niner)
หนึ่ง สอง สี่ ห้า หก\ เจ็ด สาม เก้า

marker for the Five pillars of Islam.
(มาเคอะ ฟอ เดอะ ไฟฝ พีลเลอะ อ็อฝ อิซลาม)
มันเป็นสัญลักษณ์ 5 เสา ของศาสนาอิสลาม

No, no, no. Look. Here’s a Five there.
(โน , โน , โน ลุค เฮียร ซา ไฟฝ แดร์)
ไม่ ไม่ ไม่ นี่ ผมมีอยู่ห้าเหรียญ

All right, wait Five more minutes.
(ออล ไรท , เวท ไฟฝ โม มินยูท)
ตกลง\ รออีก 5 นาทีเท่านั้นนะ

Yes. Five nine one three.
(เย็ซ ไฟฝ ไนน วัน ธรี)
ใช่ 5 9 1 3

Yeah, high Five is right, buddy.
(เย่ , ไฮ ไฟฝ อีส ไรท , บัดดิ)
เย้ แตะมือหน่อยไอ้เพื่อนยาก

…I just hold on to them for Five minutes each.
(ไอ จัซท โฮลด ออน ทู เฑ็ม ฟอ ไฟฝ มินยูท อีช)
ชั้นก็จะเข้าไปกอดพวกเค้าคนละ 5 นาทีเลยแหละ

Seventy Five cents. Okay, thank you.
(เซฝเอ็นทิ ไฟฝ เซ็นท โอเค , แธ็งค ยู)
เจ็ดร้อยเจ็ด นี่ ทุกคน

Quit busting my coconuts for Five seconds.
(ควิท บัสติง มาย โคโคะนัท ฟอ ไฟฝ เซคอันด)
เลิกล้อเลียนชั้นซักทีเถอะนะ

They will have to spin Five times elephant trunk style and then throw a ball to stick on your head or chest to pass [What could today’s morning game
(เฑ วิล แฮ็ฝ ทู ซพิน ไฟฝ ไทม เอลอิแฟ็นท ทรังค ซไทล แอ็นด เด็น ธโร อะ บอล ทู ซทิค ออน ยุร เฮ็ด ออ เช็ซท ทู เพซ [ ฮว็อท คูด ทุเด มอนิง เกม)
พวกเขาต้องปั่นจิ้งหรีด 5 รอบ แล้วปาบอลให้ติดหัวหรือหน้าอกของคุณถึงจะผ่าน

They will have to spin Five times elephant trunk style and then throw a ball to stick on your head or chest to pass
(เฑ วิล แฮ็ฝ ทู ซพิน ไฟฝ ไทม เอลอิแฟ็นท ทรังค ซไทล แอ็นด เด็น ธโร อะ บอล ทู ซทิค ออน ยุร เฮ็ด ออ เช็ซท ทู เพซ)
พวกเขาต้องปั่นจิ้งหรีด 5 รอบ แล้วต้องปาบอลให้ติดหัวหรือหน้าอกของคุณถึงจะผ่าน

So from over there spin Five times doing the elephant trunk
(โซ ฟร็อม โอเฝอะ แดร์ ซพิน ไฟฝ ไทม ดูอิง ดิ เอลอิแฟ็นท ทรังค)
ยังไงก็ตาม ต้องปั่นจิ้งหรีดห้ารอบ