Until แปลว่า

กุมภาพันธ์ 15, 2018 [conj.] Conjunction (คำสันธาน), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Until แปลว่า

Until
(Until อ่านว่า อันทิล)
Until แปลว่า จนกระทั่ง [conj.]

ตัวอย่างประโยค Until ภาษาอังกฤษ

You really shouldn’t bring a dog down to the dog beach Until he’s trained.
(ยู ริแอ็ลลิ ชูดดึ่น บริง อะ ด็อก เดาน ทู เดอะ ด็อก บีช อันทีล อีส ทเรน)
คุณไม่ควรจะเอาสุนัขมาที่หาดสำหรับสุนัข\ จนกว่ามันจะได้รับการฝึกแล้ว

that you knew nothing about any of this Until March 21.
(แดท ยู นยู นัธอิง อะเบาท เอนอิ อ็อฝ ดีซ อันทีล มาช 21)
ว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลย จนกระทั่ง 21 มีนาคม

The Until Death Sisters couple! Lee Hyori and Park Yejin!
(ดิ อันทีล เด็ธ ซีซเทอะ คั๊พเพิ่ล ! ลี Hyori แอ็นด พาค Yejin !)
พี่น้องจนวันตาย! ลีฮโยริ และ ปาร์คเยจิน!

The two will not give up Until the other is defeated
(เดอะ ทู วิล น็อท กิฝ อัพ อันทีล ดิ อัฑเออะ อีส ดิฟีท)
ไม่ยอมแพ้จนกว่าอีกคนจะยอมจำนน

Yesterday’s ally is today’s enemy The Until Death Sisters
(เยซเทอะดิ แอ็ลไล อีส ทุเด เอนอิมิ ดิ อันทีล เด็ธ ซีซเทอะ)
พันธมิตรเมื่อวาน คือ ศัตรูของวันนี้ จนกระทั่งตายจากกัน

Everyone letting go except for the Until Death Sisters
(เอ๊วี่วัน เลทดิง โก เอ็กเซพท ฟอ ดิ อันทีล เด็ธ ซีซเทอะ)
ทุกๆคนเริ่มจากไป เว้นแต่พี่น้องจนวันตายคู่นี้

They really are Sisters Until Death, to the end
(เฑ ริแอ็ลลิ อาร์ ซีซเทอะ อันทีล เด็ธ , ทู ดิ เอ็นด)
พวกเค้าเป็นพี่น้องกันจนวันตาย จนฉากสุดท้าย

The Until Death Sisters playing with the bouquet
(ดิ อันทีล เด็ธ ซีซเทอะ พเลนิ่ง วิฑ เดอะ โบเค)
พี่น้องกันจนวันตายกำลังเล่นกับช่อดอกไม้อยู่

2nd place Until death… Shin Hyunjoon
(2nd พเลซ อันทีล เด็ธ ฌิน Hyunjoon)
ลำดับที่ 2 ร้องจนกว่าจะตาย … ชิน ฮยุนจุน

Hyunjoon unable to sing past the first line Until the end…
(Hyunjoon อันเอ๊เบิ่ล ทู ซิง พาซท เดอะ เฟิซท ไลน อันทีล ดิ เอ็นด)
ฮยุนจุนไม่สามารถร้องผ่านท่อนแรกไปได้จนจบ…

Haven’t you heard that saying? A 3 year difference will last Until you’re 80.
(แฮฟเวน ยู เฮิด แดท เซอิง อะ 3 เยีย ดีฟเฟอะเร็นซ วิล ลาซท อันทีล ยัวร์ 80)
พี่ไม่เคยได้ยินเหรอ? ต่างกัน 3 ปีจะอยู่กันยืนยาวถึง 80 ปี

But the woman is denying it Until the end
(บัท เดอะ วูมเอิน อีส ดีนายลิงอิท อันทีล ดิ เอ็นด)
แต่เธอปฎิเสธตั้งแต่ต้นจนจบ

Recording has finished. [But the woman is denying it Until the end]
(เรคเอิดดิง แฮ็ส ฟีนอิฌ [ บัท เดอะ วูมเอิน อีส ดีนายลิงอิท อันทีล ดิ เอ็นด ])
การบันทึกเสร็จสิ้น [แต่เธอปฎิเสธตั้งแต่ต้นจนจบ]

Now, let’s continue Until we’re down to 1 person.
(เนา , เล็ท ค็อนทีนยู อันทีล เวีย เดาน ทู 1 เพ๊อร์ซั่น)
เอาละ มาเล่นกันต่อจนกว่าจะเหลือ 1 คน

Just Until I can find a more permanent home.
(จัซท อันทีล ไอ แค็น ไฟนด อะ โม เพอมะเน็นท โฮม)
แค่ปลาหมึกหรอ ? / N ใช่

They’d probably keep singing Until their throats bleed…
(เดยฺ พรอบอับลิ คีพ ซิงกิง อันทีล แด ธโรท บลีด)
พวกเค้าอาจจะอยากร้องเพลงจนกว่าจะเจ็บคอกันไป…

No, let it burn longer Until it’s ready to boil the water
(โน , เล็ท ดิธ เบิน ลองเงอ อันทีล อิทซ เรดอิ ทู บอยล เดอะ วอเทอะ)
ยัง รออีกหน่อย จนกว่ามันจะใช้ต้มน้ำได้

10 seconds Until the Meat Devil arrives back home
(10 เซคอันด อันทีล เดอะ มีท เด๊ฝิ้ล แอะไรฝ แบ็ค โฮม)
อีก 10 วินาที ปีศาจเนื้อจะกลับมา

5 seconds Until the Meat Devil arrives back home
(5 เซคอันด อันทีล เดอะ มีท เด๊ฝิ้ล แอะไรฝ แบ็ค โฮม)
อีก 5 วินาที ปีศาจเนื้อจะถึงบ้าน

Yah, you haven’t even said anything Until now…
(ยา , ยู แฮฟเวน อีเฝ็น เซ็ด เอนอิธิง อันทีล เนา)
ย่า นายไม่ได้พูดอะไรเลยจนกระทั่งตอนนี้

Continue straight Until you reach Pier 15.
(ค็อนทีนยู ซทเรท อันทีล ยู รีช เพีย 15)
ขับตรงไปเรื่อยๆ จนถึงท่าเรือ 15

I didn’t even kiss a boy Until I was in college.
(ไอ ดิ๊นอิน อีเฝ็น คิซ ซา บอย อันทีล ไอ วอส ซิน คอลเล็จ)
ฉันไม่เคยจูบผู้ชายเลย จนไปเรียนมหาวิทยาลัย

I can’t fire up the engines Until we
(ไอ แค็นท ไฟร อัพ ดิ เอนจิน อันทีล วี)
ผมติดเครื่องไม่ได้จนกว่า…

We cant start the engine Until we close that gate.
(วี แค็นท ซทาท ดิ เอนจิน อันทีล วี คโลส แดท เกท)
เราติดเครื่องไม่ได้ จนกว่าจะปิดประตูสนิท

I prefer intelligence operative, and I couldn’t tell you Until I thought Iknew you.
(ไอ พริเฟอ อินเทลลิเจ็นซ ออพเออะเรทิฝ , แอ็นด ดาย คูดซึ่น เท็ล ยู อันทีล ไอ ธอท Iknew ยู)
ผมชอบที่จะให้มันดูแนบเนียน, และผมไม่สามารถบอกคุณได้จนกว่าผมจะรู้จักคุณดีพอ.