Person แปลว่า

กุมภาพันธ์ 15, 2018 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Person แปลว่า

Person
(Person อ่านว่า เพ๊อร์ซั่น)
Person แปลว่า บุคคล คน ตัวเอง [n.]

ตัวอย่างประโยค Person ภาษาอังกฤษ

You are the only Person on earth who would say that.
(ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ เพ๊อร์ซั่น ออน เอิธ ฮู วูด เซ แดท)
มีคุณคนเดียวในโลกล่ะมั้งที่พูดแบบนี้

I’m a very bad Person if I say that.
(แอม มา เฝริ แบ็ด เพ๊อร์ซั่น อิฟ ฟาย เซ แดท)
ฉันจะเป็นคนที่แย่มากๆ ถ้าพูดมันออกมา

was that you were a Person who had achieved great fame
(วอส แดท ยู เวอ อะ เพ๊อร์ซั่น ฮู แฮ็ด อะชีฝ กเรท เฟม)
คือคุณเป็นคนที่มองหาเป้า และก็ประสบความสำเร็จ

I want you to direct the most trusted Person you have
(ไอ ว็อนท ยู ทู ดิเรคท เดอะ โมซท ทรัซท เพ๊อร์ซั่น ยู แฮ็ฝ)
ผมอยากให้นายไปหาคน ที่เชื่อใจได้มากที่สุด

The Person who possesses strength.
(เดอะ เพ๊อร์ซั่น ฮู possesses ซทเร็งธ)
บุคคลเจ้าพลัง

If one Person eats about 20 sesame leaves…
(อิฟ วัน เพ๊อร์ซั่น อีท อะเบาท 20 เซซอะมี ลีฝ)
ถ้าคนหนึ่งคนกินประมาณ 20 ใบล่ะ…

Alright. The Person that everyone always felt pitiful for. The one who always seemed particularly pathetic.
(ออลไร๊ท เดอะ เพ๊อร์ซั่น แดท เอ๊วี่วัน ออลเว เฟ็ลท พีทอิฟุล ฟอ ดิ วัน ฮู ออลเว ซีม เพอะทีคอิวเลอะลิ พะเธทอิค)
เอาล่ะ คนผู้นั้น ที่ทุกคนรู้สึกสงสาร คนๆนั้น ที่มักจะดูน่าสมเพชอยู่เสมอ

Park Haejin And now the second Person up
(พาค Haejin แอ็นด เนา เดอะ เซคอันด เพ๊อร์ซั่น อัพ)
ปาร์ค แฮจิน และตอนนี้ก็เป็นคนที่ 2 ที่ขึ้นไป

Shiyeon’s the type of Person that says everything she wants.
(Shiyeons เดอะ ไทพ อ็อฝ เพ๊อร์ซั่น แดท เซ เอ๊วี่ติง ชี ว็อนท)
ชิยอน เป็นบุคคลประเภทที่อยากพูดอะไรเธอต้องพูด

I think we went as far as a Person can go.
(ไอ ธิงค วี เว็นท แอ็ส ฟา แอ็ส ซา เพ๊อร์ซั่น แค็น โก)
ฉันคิดว่าเราไปได้ไกลเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะไปได้

This Person also looks like him!
(ดีซ เพ๊อร์ซั่น ออลโซ ลุค ไลค ฮิม !)
คนนี้ก็ดูเหมือนจองกุ๊ก!!

She has the same eyes as Jongkook! [This Person also looks like him!]
(ชี แฮ็ส เดอะ เซม ไอ แอ็ส Jongkook ! [ ดีซ เพ๊อร์ซั่น ออลโซ ลุค ไลค ฮิม ! ])
เธอมีตาเหมือนจองกุ๊กเลย! [คนนี้ก็ดูเหมือนจองกุ๊ก!!]

The elderly Person is flying over a jumping Jaesuk
(ดิ เอลเดอะลิ เพ๊อร์ซั่น อีส ฟไลอิง โอเฝอะ รา จัมปิง Jaesuk)
คนแก่บินข้ามแจซอกที่กำลังกระโดด

This Person answering as if wrongfully accused?
(ดีซ เพ๊อร์ซั่น answerings แอ็ส อิฟ รองฟุลิ แอ็คยูส)
คนนี้ตอบเหมือนกับว่าถูกกล่าวหาผิดๆ?

We’re right. He must have told everyone not to say anything. [This Person answering as if wrongfully accused?]
(เวีย ไรท ฮี มัซท แฮ็ฝ โทลด เอ๊วี่วัน น็อท ทู เซ เอนอิธิง [ ดีซ เพ๊อร์ซั่น answerings แอ็ส อิฟ รองฟุลิ แอ็คยูส ])
เราเข้าใจถูก. เขาต้องบอกทุกคนไม่ให้พูดอะไร. [คนนี้ตอบเหมือนกับว่าถูกกล่าวหาผิดๆ?]

Is this Person really a relative of Jongkook?
(อีส ดีซ เพ๊อร์ซั่น ริแอ็ลลิ อะ รีเลถีฝ อ็อฝ Jongkook)
คนคนนี้เป็นญาติของจองกุ๊กจริงหรอ?

Is this Person really related to Kim Jongkook?
(อีส ดีซ เพ๊อร์ซั่น ริแอ็ลลิ ริเลท ทู คิม Jongkook)
คนๆนี้เกี่ยวข้องกับจองกุ๊กจริงๆเหรอ?

If you get the answer wrong, you see that Person up front?
(อิฟ ยู เก็ท ดิ อานเซอะ ร็อง , ยู ซี แดท เพ๊อร์ซั่น อัพ ฟรันท)
ถ้านายตอบคำถามผิด นายเห็นคนคนก่อนหน้ามั้ย

That happy Person up there? That’s how you’ll end up
(แดท แฮพพิ เพ๊อร์ซั่น อัพ แดร์ แด๊ท เฮา โยว เอ็นด อัพ)
นั่นคนที่มีความสุขเพิ่มขึ้น? นั่นคือคุณจะจบมันอย่างไร

One more Person for exemption.
(วัน โม เพ๊อร์ซั่น ฟอ เอ็กเสมฌัน)
ยังมีอีก1คนที่จะได้รับการยกเว้น

Five people left now One more Person for exemption.
(ไฟฝ พี๊เพิ่ล เล็ฟท เนา วัน โม เพ๊อร์ซั่น ฟอ เอ็กเสมฌัน)
เหลืออยู่ 5 คนตอนนี้ ยังมีอีก1คนที่จะได้รับการยกเว้น

The breakfast has been really slow lately, so we’ll get a 3rd Person to do it.
(เดอะ บเรคฟัซท แฮ็ส บีน ริแอ็ลลิ ซโล เลทลิ , โซ เว็ล เก็ท ดา 3rd เพ๊อร์ซั่น ทู ดู อิท)
อาหารเช้าวันนี้สายไปมากแล้ว เพราะงั้นเรามาเลือก 3 คนมาทำอาหารกัน

To prepare breakfast at god’s speed, 3 will be chosen The breakfast has been really slow lately, so we’ll get a 3rd Person to do it.
(ทู พริแพ บเรคฟัซท แอ็ท ก็อด ซพีด , 3 วิล บี โชเซ่น เดอะ บเรคฟัซท แฮ็ส บีน ริแอ็ลลิ ซโล เลทลิ , โซ เว็ล เก็ท ดา 3rd เพ๊อร์ซั่น ทู ดู อิท)
เพื่อการเตรียมอาหารเช้าที่รวดเร็ว จึงต้องเลือกมา 3 คน อาหารเช้าวันนี้เริ่มช้ามากแล้ว ดังนั้นเราจะเลือกคน 3 คนมาทำอาหาร

I’m not a weird Person [Athlete Chu, scrunching up his face…]
(แอม น็อท ดา เวียด เพ๊อร์ซั่น [ แอธลีท ชู , scrunchings อัพ ฮิส เฟซ ])
ชั้นไม่ใช่คนประหลาดนะ [นักกีฬาชู ทำหน้าย่น…]

A Person doesn’t have to do that role…
(อะ เพ๊อร์ซั่น ดัสอินท แฮ็ฝ ทู ดู แดท โรล)
ไม่ต้องใช้คนเล่นบทนั้นก็ได้