Found แปลว่า

กุมภาพันธ์ 14, 2018 [vt.] Transitive Verb (สกรรมกริยา), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Found แปลว่า

Found
(Found อ่านว่า เฟานด)
Found แปลว่า พบ ก่อตั้ง ริเริ่ม วางรากฐาน [vt.]

ตัวอย่างประโยค Found ภาษาอังกฤษ

‘Cause today I Found my friends
(คอส ทุเด ไอ เฟานด มาย ฟเร็นด)
เพราะว่า..โอ้ว! แจ็คพ็อต

You Found it okay.
(ยู เฟานด ดิท โอเค)
ได้เจอตัวคุณแล้ว

Well, we Found something rather better than his notes,
(เว็ล , วี เฟานด ซัมติง ราฑเออะ เบทเทอะ แฑ็น ฮิส โนท ,)
แล้วเราพบบางอย่างที่สำคัญเหนือไปกว่า บันทึกของเขา

No, but one of my researchers Found it in Washington
(โน , บัท วัน อ็อฝ มาย researchers เฟานด ดิท อิน วอฌอิงทัน)
ไม่เลย แต่ทีมงานค้นคว้าผมคนหนึ่ง เขาเจอมันในวอร์ชิงตัน

when you subsequently Found out about it,
(ฮเว็น ยู ซับซิคเว็นทลิ เฟานด เอาท อะเบาท ดิธ ,)
ตอนที่ท่านทราบเรื่องนี้ในเวลาต่อมา

I only just Found out about it…
(ไอ โอ๊นลี่ จัซท เฟานด เอาท อะเบาท ดิธ)
ฉันเพิ่งจะรู้เมื่อตะกี๊นี้เองนะ…

No~ I was the one who Found it!
(No~ ไอ วอส ดิ วัน ฮู เฟานด ดิท !)
ไม่~ ชั้นเป็นคนแรกที่เจอมันนะ!

Finally Found sesame leaves after 20 minutes in the sesame leaf garden
(ไฟแน็ลลิ เฟานด เซซอะมี ลีฝ อาฟเทอะ 20 มินยูท ซิน เดอะ เซซอะมี ลีฟ ก๊าร์เด้น)
ในที่สุดก็เจอใบงาหลังจากผ่านไป 20 นาทีภายในทุ่งใบงา

We Found the bulk of their dirty cash.
(วี เฟานด เดอะ บัลค อ็อฝ แด เดอทิ แค็ฌ)
เราเจอแล้วคนหนึ่ง! เร็วเข้า!

Minjoon ah, we Found it!
(Minjoon อา , วี เฟานด ดิท !)
มินจู,เราพบเขา!

I Found his business card. It says Kim XX.
(ไอ เฟานด ฮิส บีสเน็ซ คาด ดิท เซ คิม XX)
ฉันพบนามบัตรเขา มันบอกว่าคิม…

I think they might have Found everyone. I drew the map too well…
(ไอ ธิงค เฑ ไมท แฮ็ฝ เฟานด เอ๊วี่วัน ไอ ดรู เดอะ แม็พ ทู เว็ล)
ฉันคิดว่าพวกเขาต้องหาเจอทุกๆคน ฉันวาดแผนที่ดีเกินไป…

We Found it~
(วี เฟานด it~)
เราพบมัน~

Ya’ll are horsin’ around~ [We Found it~]
(ยอล อาร์ horsin around~ [ วี เฟานด it~ ])
เราแค่ล้อเล่นกัน~ [เราพบแล้ว~]

Yea, we Found out the meat was for stews, not grilling
(เย , วี เฟานด เอาท เดอะ มีท วอส ฟอ ซทยู , น็อท grillings)
ใช่ เราค้นพบว่าเนื้อน่ะต้องเอาไว้ทำสตูนะ ไม่ใช่ไว้ย่าง

We Found him. FORBES: Where is he?
(วี เฟานด ฮิม ฟอรบสฺ : ฮแว อีส ฮี)
ในที่สุดพวกเราก็จับของสำคัญบางอย่างได้. พวกเราจับมันได้ตรงจุดดีๆ ตรงนี้.

In a daze ’cause I Found God
(อิน อะ เดส คอส ไอ เฟานด ก็อด)
ฉันเอาด้วย 20 เหรียญ 20 เหรียญ

We haven’t Found him. Oh, Jesus.
(วี แฮฟเวน เฟานด ฮิม โอ , จีสัซ)
เราต้องทำ

I Found us a plane. An Antonov.
(ไอ เฟานด อัซ ซา พเลน แอน Antonov)
ผมเจอเครื่องบินแล้ว เ้ครื่องแอนโทนอฟ

We Found them alongside of the road.
(วี เฟานด เฑ็ม อะลองไซด อ็อฝ เดอะ โรด)
เราเจอพวกนี้ข้างทาง

Captain, I think we Found the problem!
(แคพทิน , ไอ ธิงค วี เฟานด เดอะ พรอบเล็ม !)
กัปตัน ผมว่าเรามีปัญหาแล้ว

I think we Found the problem.
(ไอ ธิงค วี เฟานด เดอะ พรอบเล็ม)
ผมคิดว่าเรารู้ปัญหาแล้ว

And Found out why Doug always Has to change his sheets
(แอ็นด เฟานด เอาท ฮไว Doug ออลเว แฮ็ส ทู เชนจ ฮิส ฌีท)
กลับรู้ความลับของดัคว่ากางเกงชอบเปียก

No. Daddy Found them in a drawer last week.
(โน แดดดิ เฟานด เฑ็ม อิน อะ ดรอเออะ ลาซท วีค)
เปล่า อาทิตย์ที่แล้ว พ่อเจอได้อยู่ในเก๊ะน่ะ

I Found a picture of Jared Leto in her drawer once,
(ไอ เฟานด อะ พีคเชอะ อ็อฝ จา Leto อิน เฮอ ดรอเออะ วันซ ,)
ฉันเคยเจอรูปจาเร็ด เลโต้ ในเก๊ะพี่หนนึง