Wait แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Wait แปลว่า

Wait
(Wait อ่านว่า เว้ท)
Wait แปลว่า รอ รอคอย [n. vt. vi.]

ตัวอย่างประโยค Wait ภาษาอังกฤษ

you gotta Wait three weeks for them to be weaned before you can bring ’em home.
(ยู กอททะ เวท ธรี วีค ฟอ เฑ็ม ทู บี วีน บิโฟ ยู แค็น บริง เอ็ม โฮม)
คุณต้องรอให้พวกมันอายุอย่างต่ำ 3 อาทิตย์ก่อน ถึงจะพามันกลับบ้านได้

and we’re gonna Wait for the police to get here.
(แอ็นด เวีย กอนนะ เวท ฟอ เดอะ โพะลีซ ทู เก็ท เฮียร)
และเราก็จะให้รอตำรวจ มากันที่นี่

I’m gonna go back and do the zoning piece. Wait. Wait a minute.
(แอม กอนนะ โก แบ็ค แอ็นด ดู เดอะ zonings พีซ เวท เวท ดา มินยูท)
เดี๋ยวฉันทำเองก็ได้ ช่างแม่ง! คุณไม่ต้อง..

A year ago, you couldn’t Wait to be done with your column.
(อะ เยีย อะโก , ยู คูดซึ่น เวท ทู บี ดัน วิฑ ยุร คอลอัม)
ปีที่แล้ว คุณแทบรอไม่ได้ ที่จะรีบทำคอลัมน์ให้เสร็จ

Oh, Wait a minute. Curtis Cameron.
(โอ , เวท ดา มินยูท Curtis เคมเมอเริน)
โอ้ เอ่อ..นี่ เออ ใช่

No, no. Wait a minute there. No, I was… And by sending…
(โน , โน เวท ดา มินยูท แดร์ โน , ไอ วอส แซน ไบ เซนดิ้ง)
ไม่ ไม่ สักครู่ ไม่ ผมคือว่า…แล้วโดยการส่ง…

Will you just Wait one minute there, Mr. Frost?
(วิล ยู จัซท เวท วัน มินยูท แดร์ , มีซเทอะ ฟร็อซท)
ฟังผมสักนาทีได้มั้ย คุณฟรอสต์

And so the older sister will Wait for her day of revenge…
(แอ็นด โซ ดิ โอลเดอะ ซีซเทอะ วิล เวท ฟอ เฮอ เด อ็อฝ ริเฝนจ)
ดังนั้นพี่สาวจึงจะรอวันของเธอที่จะกลับมาแก้แค้น…

Just Wait right here!
(จัซท เวท ไรท เฮียร !)
เธอรออยู่ตรงนี้แหละ!

Haejin! Wait for me at the bottom! I’ll be there soon!
(Haejin ! เวท ฟอ มี แอ็ท เดอะ บอตตัม ! อิล บี แดร์ ซูน !)
เฮจิน!! รอพี่ตรงนั้นนะ ! พี่จะลงไปหาเธอ

Then just Wait and go when the wind picks up!
(เด็น จัซท เวท แอ็นด โก ฮเว็น เดอะ วินด พิค อัพ !)
งั้นก็รอจนกว่าลมจะพอเหมาะ แล้วมาบินกัน!

Why don’t you go in and I’ll Wait for you out here!
(ฮไว ด้อนท์ ยู โก อิน แอ็นด อิล เวท ฟอ ยู เอาท เฮียร !)
ทำไมพี่ไม่เข้าไป แล้วผมรออยู่ข้างนอกหล่ะ!

No way! I can’t carry the kimchi! Why don’t you go in and I’ll Wait for you out here!
(โน เว ! ไอ แค็นท แคริ เดอะ kimchi ! ฮไว ด้อนท์ ยู โก อิน แอ็นด อิล เวท ฟอ ยู เอาท เฮียร !)
ไม่มีทาง! ฉันยกกิมจิไม่ไหว! ทำไมพี่ไม่เข้าไป แล้วผมรออยู่ข้างนอกหล่ะ!

Haejin, Wait for me! I’m coming!
(Haejin , เวท ฟอ มี ! แอม คัมอิง !)
แฮ จิน, รอก่อนนะ! ฉันมาแล้วว!

Following after him Haejin, Wait for me! I’m coming!
(ฟอลโละอิง อาฟเทอะ ฮิม Haejin , เวท ฟอ มี ! แอม คัมอิง !)
ตามเค้าไป แฮ จิน, รอก่อนนะ! ฉันมาแล้วว!

Just Wait there! Stay and talk to me!
(จัซท เวท แดร์ ! ซเท แอ็นด ทอค ทู มี !)
รอยู่ตรงนั้นแหละ! แล้วคุยกับฉันด้วย!

Just go ahead to the wharf and Wait for us there
(จัซท โก อะเฮด ทู เดอะ ฮวอฟ แอ็นด เวท ฟอ อัซ แดร์)
แค่ตรงไปที่ ท่าเทียบเรือ และรอพวกเราไปที่นั่น

I’ll Wait for you~
(อิล เวท ฟอ you~)
ฉันจะรอคุณนะ

Yejin, Wait for me!
(Yejin , เวท ฟอ มี !)
เยจิน! รอฉันด้วย!

I’ll Wait for you here, Sunghoon [Sending him off to the kitchen to do the nosebleed prank…]
(อิล เวท ฟอ ยู เฮียร , Sunghoon [ เซนดิ้ง ฮิม ออฟฟ ทู เดอะ คีชเอ็น ทู ดู เดอะ nosebleed พแร็งค ])
เราจะรอคุณตรงนี้นะ ซุงฮุน [ส่งเค้าเข้าครัวและหันมาทำเลือดกำเดา…]

I’ll Wait for you here, Sunghoon
(อิล เวท ฟอ ยู เฮียร , Sunghoon)
เราจะรอคุณตรงนี้นะ ซุงฮุน

We’ll have to Wait very long for the water to boil…
(เว็ล แฮ็ฝ ทู เวท เฝริ ล็อง ฟอ เดอะ วอเทอะ ทู บอยล)
พวกเราต้องรอนานกว่าน้ำจะเดือด

Hyung, then, Wait till I’ve climbed up…
(Hyung , เด็น , เวท ทิล แอฝ คไลม อัพ)
ฮยอง เดี๋ยวก่อน รอให้ผมปีนขึ้นไปแป๊บนึง

Ah, hyung, Wait a second.
(อา , hyung , เวท ดา เซคอันด)
อ้า พี่ รอแปบนึง

All right, Wait five more minutes.
(ออล ไรท , เวท ไฟฝ โม มินยูท)
ตกลง\ รออีก 5 นาทีเท่านั้นนะ