Sorry แปลว่า

กุมภาพันธ์ 14, 2018 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Sorry แปลว่า

Sorry
(Sorry อ่านว่า ซ๊อรี่)
Sorry แปลว่า ขอโทษ เสียใจ ล้มเหลว [adj.]

ตัวอย่างประโยค Sorry ภาษาอังกฤษ

I’m Sorry this wasn’t…
(แอม ซอริ ดีซ วอสซึ้น)
ฉันขอโทษที่ นี่ไม่ใช่…

I’m Sorry that I didn’t call you back.
(แอม ซอริ แดท ไอ ดิ๊นอิน คอล ยู แบ็ค)
ฉันขอโทษด้วยที่ไม่ได้โทรกลับ

We’re Sorry Do it again! [The Family’s rapping caused their bodies to cringe head to toe this night…]
(เวีย ซอริ ดู อิท อะเกน ! [ เดอะ แฟมอิลิ แรพพิงแคสซฺ แด บอดีสฺทู ครินจ เฮ็ด ทู โท ดีซ ไนท ])
ชานเมืองจ๋่าเรามาแล้ว!

I said to myself, “That Sorry son of a bitch looks like John Grogan. “
(ไอ เซ็ด ทู ไมเซลฟ , แดท ซอริ ซัน อ็อฝ อะ บิช ลุค ไลค จอน Grogan)
ฉันจำตอนที่ลูกคนที่ 4 ของฉันเกิดได้ บางครั้งฉันก็ตื่นขึ้นมากลางดึก

I see. Well, I’m Sorry you feel this way.
(ไอ ซี เว็ล , แอม ซอริ ยู ฟีล ดีซ เว)
ผมเข้าใจ แต่ผมก็เสียใจ ที่คุณรู้สึกแบบนั้น

Well, I’m Sorry you feel this way,
(เว็ล , แอม ซอริ ยู ฟีล ดีซ เว ,)
ผมเสียใจ ที่พวกนายรู้สึกกันแบบนี้

And I’m Sorry to say that I just got around to reading it tonight.
(แอ็นด แอม ซอริ ทู เซ แดท ไอ จัซท ก็อท อะเรานด ทู รีดอิง อิท ทุไนท)
แล้วผมเสียใจที่จะบอกว่า\ คืนนี้ผมอ่านมันไปแล้ว

Yes, I was Sorry to see that.
(เย็ซ , ไอ วอส ซอริ ทู ซี แดท)
ใช่ครับ ผมก็เสียใจที่เห็นแบบนั้น

There is someone I’m Sorry to.
(แดร์ อีส ซัมวัน แอม ซอริ ทู)
มีบางคนที่ผมอยากจะขอโทษ

Yejin, I’m Sorry about earlier!
(Yejin , แอม ซอริ อะเบาท earlier !)
เยจิน พี่เสียใจ

I’m Sorry for what I said about Ethan.
(แอม ซอริ ฟอ ฮว็อท ไอ เซ็ด อะเบาท Ethan)
ฉันขอโทษ ที่ฉันพูดไม่ดีเรื่องอีธาน

I’m Sorry Mr President. She insisted.
(แอม ซอริ มีซเทอะ พเรสอิเด็นท ชี อินซีสท)
ต้องประทานโทษด้วยค่ะ ท่านประธานาธิบดี เธอไม่ยอมฟัง

I’m Sorry guys. Good luck.
(แอม ซอริ ไก กุด ลัค)
ขอโทษนะพวก โชคดี

Hey. I’m Sorry to bother you…
(เฮ แอม ซอริ ทู บอฑเออะ ยู)
ดีครับ ขอโทษที่รบกวนคุณ

Hi. Sorry for the delay. Should be a few minutes.
(ไฮ ซอริ ฟอ เดอะ ดิเล ฌูด บี อะ ฟยู มินยูท)
ไงครับ ขอโทษที่ทำให้ต้องรอนะครับ คงไม่เกินสองสามนาที

Aloha. Sorry about your brain.
(อะโลฮะ ซอริ อะเบาท ยุร บเรน)
สวัสดีนะ เสียใจเรื่องสมองเธอด้วย

I’m Sorry I can’t take you…
(แอม ซอริ ไอ แค็นท เทค ยู)
เสียใจที่ชั้นพาไปด้วยไม่ได้

Listen, I’m really Sorry that I questioned your motives.
(ลิ๊สซึ่น , แอม ริแอ็ลลิ ซอริ แดท ไอ คเวซชัน ยุร โมทิฝ)
ฟังนะ ฉันขอโทษจริงๆ ที่ฉันสงสัยนาย

Feeling Sorry for his innocent right arm
(ฟีลอิง ซอริ ฟอ ฮิส อีนโนะเซ็นท ไรท อาม)
รู้สึกเสียใจกับแขนขวาที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่

Oh, it hurts! [Feeling Sorry for his innocent right arm]
(โอ , อิท เฮิท ! [ ฟีลอิง ซอริ ฟอ ฮิส อีนโนะเซ็นท ไรท อาม ])
อา มันเจ็บมากเลย [รู้สึกเสียใจกับแขนขวาที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่]

I feel Sorry for him
(ไอ ฟีล ซอริ ฟอ ฮิม)
ฉันเสียใจกับเขาจริงๆ

Don’t feel too Sorry for the feeders.
(ด้อนท์ ฟีล ทู ซ๊อรี่ ฟอร์ เดอะ ฟีดเออะ)
อย่าสงสารคนให้อาหารไปเลย

Hey, you. I’m Sorry I haven’t been to church in a while, but…
(เฮ , ยู แอม ซ๊อรี่ ไอ แฮฟเวน บีน ทู เชิร์ช อิน อะ ไวล์ , บั๊ท)
เฮ้ นาย ฉันขอโทษที่ไม่ได้ไปโบสถ์มาซักพัก แต่…

Don’t you dare feel Sorry for me.
(ด้อนท์ ยู แดร์ ฟีล ซ๊อรี่ ฟอร์ มี)
เธอไม่ต้องทําเป็นสงสารฉันหรอกนะ

Feel Sorry for her, for the princess.
(ฟีล ซ๊อรี่ ฟอร์ เฮอ , ฟอร์ เดอะ พรีนเซ็ซ)
ไปสงสารยัยเจ้าหญิงนั่นเถอะ