Rest แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Rest แปลว่า

Rest
(Rest อ่านว่า เรสท)
Rest แปลว่า ให้พัก การพักผ่อน [n. vi.]

ตัวอย่างประโยค Rest ภาษาอังกฤษ

to open the Rest of these gifts.
(ทู โอเพ็น เดอะ เร็ซท อ็อฝ ฑิส กิฟท)
ถึงจะแกะของขวัญพวกนี้ได้

But actually, the Rest of it…
(บัท แอคชัวลิ , เดอะ เร็ซท อ็อฝ อิท)
แต่ความจริงแล้วไอ้ที่เหลือ

My brother died in a fire, God Rest his soul.
(มาย บรัฑเออะ ได อิน อะ ไฟร , ก็อด เร็ซท ฮิส โซล)
พี่ชายฉันตายในกองไฟ พระเจ้ารับวิญญาณเค้าไปอยู่ด้วย

But he was a man who had one big advantage over the Rest of us.
(บัท ฮี วอส ซา แม็น ฮู แฮ็ด วัน บิก แอ็ดฝานทิจ โอเฝอะ เดอะ เร็ซท อ็อฝ อัซ)
แต่เขาเป็นผู้ชายที่เอาเปรียบ พวกเราทั้งหมด

Yes, but nowhere does it say that for the Rest of the 75%
(เย็ซ , บัท โนแวร์ โด ซิท เซ แดท ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ 75%)
ใช่ แต่ไม่มีตรงไหนที่ระบุ สำหรับส่วนที่เหลืออีก 75%

I will ruin you if it takes the Rest of my life.
(ไอ วิล รูอิน ยู อิฟ อิท เทค เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
ผมจะตามทำลายล้าง ชีวิตเอ็งตลอดชีวิต

Yeah, screw the Cabinet and the Rest of those.
(เย่ , ซครู เดอะ ค๊าบิเหน็ต แอ็นด เดอะ เร็ซท อ็อฝ โฑส)
ใช่ ปิดเรื่องไว้อย่าให้รัฐบาลรู้ แล้วปิดไว้ตลอดไป

Let’s get on to the Rest of it.
(เล็ท เก็ท ออน ทู เดอะ เร็ซท อ็อฝ อิท)
ไปเรื่องอื่นที่เหลือกันได้แล้ว

you’re going to be haunted for the Rest of your life.
(ยัวร์ โกอิ้ง ทู บี ฮอนท ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไลฟ)
ท่านจะตัองถูกหลอกหลอน ไปจนตลอดชีวิตที่เหลือของท่าน

for the Rest of my life.
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
ไปจนตลอดชีวิตที่เหลือของผม

The Rest of the project and its failings would not only be forgotten,
(เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ พรอจเอ็คท แอ็นด อิทซ เฟลอิง วูด น็อท โอ๊นลี่ บี ฟอร์กอทเดน ,)
ส่วนที่นอกเหนือจากนั้น และความล้มเหลวก่อนหน้าไม่เพียงถูกลืมไป,

And don’t wash the Rest with soap!!
(แอ็นด ด้อนท์ ว็อฌ เดอะ เร็ซท วิฑ โซพ ! !)
อย่าล้างมันด้วยสบู่นะ

Let’s Rest some more…
(เล็ท เร็ซท ซัม โม)
ส่วนที่เหลือมีมากขึ้น

Jongshin hyung come over here, the Rest can stand over there. (Quit avoiding it…)
(Jongshin hyung คัม โอเฝอะ เฮียร , เดอะ เร็ซท แค็น ซแท็นด โอเฝอะ แดร์ (ควิท อว้อยดิ้ง อิท ))
จงชินฮยองมานี่, ที่เหลือยืนอยู่ตรงนั้นนะ (หลีกเลี่ยงไม่ได้)

Jongshin hyung come over here, the Rest can stand over there.
(Jongshin hyung คัม โอเฝอะ เฮียร , เดอะ เร็ซท แค็น ซแท็นด โอเฝอะ แดร์)
จงชินฮยองมานี่, ที่เหลือยืนอยู่ตรงนั้นนะ

Hyori eats just like the Rest of us!
(Hyori อีท จัซท ไลค เดอะ เร็ซท อ็อฝ อัซ !)
เฮียวริก็กินเหมือนพวกเราที่เหลือนี่แหล่ะ!

would chew and swallow bones…] [The Hyori we know Hyori eats just like the Rest of us!
(วูด ชู แอ็นด ซวอลโล โบน ] [ เดอะ Hyori วี โน Hyori อีท จัซท ไลค เดอะ เร็ซท อ็อฝ อัซ !)
เฮียวริที่เรารู้จัก จะเคี้ยวแล้วกลืนกระดูกลงไปเลย..

I did not get any Rest the night before.
(ไอ ดิด น็อท เก็ท เอนอิ เร็ซท เดอะ ไนท บิโฟ)
เมื่อคืนก่อนฉันไม่ได้พักเลยนะ

Grumbles I did not get any Rest the night before.
(Grumbles ซาย ดิด น็อท เก็ท เอนอิ เร็ซท เดอะ ไนท บิโฟ)
บ่น ฉันไม่ได้พักเลยตั้งแต่เมื่อคืน

So only 4 will get on the boat and the Rest will go home and rest? [Stepmother Kim & Athlete Chu exempt from night chores]
(โซ โอ๊นลี่ 4 วิล เก็ท ออน เดอะ โบท แอ็นด เดอะ เร็ซท วิล โก โฮม แอ็นด เร็ซท [ Stepmother คิม & แอธลีท ชู เอ็กเสมท ฟร็อม ไนท โช ])
จะมีเพียง4คนเท่านั้นบนเรือ และที่เหลือจะได้กลับบ้านไปพักผ่อน? [แม่เลี้ยงคิม และ นักกีฬาซู ไม่ต้องทำงานคืนนี้]

So only 4 will get on the boat and the Rest will go home and rest?
(โซ โอ๊นลี่ 4 วิล เก็ท ออน เดอะ โบท แอ็นด เดอะ เร็ซท วิล โก โฮม แอ็นด เร็ซท)
จะมีเพียง4คนเท่านั้นบนเรือ และที่เหลือจะได้กลับบ้านไปพักผ่อน?

The Rest at home…
(เดอะ เร็ซท แอ็ท โฮม)
การพักผ่อนที่บ้าน…

Now the unfortunate time for goodbyes Rest comfortably. Thank you!
(เนา ดิ อันฟอชุนิท ไทม ฟอ กู๊ดบาย เร็ซท คัมเฟอะทับลิ แธ็งค ยู !)
ตอนนี้ก็ได้เวลาบอกลาแล้ว พวกเราก็สบายดีเช่นกัน ขอบคุณมากครับ

Then good. You can now Rest peacefully and eat nice food.
(เด็น กุด ยู แค็น เนา เร็ซท พีซฟุลิ แอ็นด อีท ไน๊ซ์ ฟูด)
คุณตา คุณยายพักผ่อนให้สบายและก็ทานของอร่อยนะ

They finish boarding the Rest of the village cows and take off to the new stable!
(เฑ ฟีนอิฌ boardings เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ ฝีลลิจ เคา แซน เทค ออฟฟ ทู เดอะ นยู สเท๊เบิ้ล !)
พวกเขานำวัวขึ้นรถเสร็จแล้วและพามันไปยังคอกวัวใหม่