Read แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Read แปลว่า

Read
(Read อ่านว่า รี๊ด)
Read แปลว่า อ่าน [adj. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Read ภาษาอังกฤษ

You might not even know it yet, but you will once you Read these.
(ยู ไมท น็อท อีเฝ็น โน อิท เย็ท , บัท ยู วิล วันซ ยู เร็ด ฑิส)
คุณอาจจะยังไม่รู้ แต่จะรู้ เมื่ออ่านไอ้นี่

What are you doing? Read these.
(ฮว็อท อาร์ ยู ดูอิง เร็ด ฑิส)
หนูทำอะไรน่ะ อ่านนี่นะคะ

If you’d just Read these e mails, you’ll see.
(อิฟ ยูต จัซท เร็ด ฑิส อี เมล , โยว ซี)
ถ้าคุณอ่านอีเมลพวกนี้ แล้วคุณจะเข้าใจ

El Padrino Yeah. He says, “I Read your piece on Gadhafi…
(เอล Padrino เย่ ฮี เซ , ไอ เร็ด ยุร พีซ ออน Gadhafi)
เอล ปาดริโน เย้! เค้าพูดว่า “ฉันว่าฉันเห็นส่วนของกัดดาฟี่ในตัวนาย”

Oh, yeah. ‘Course, you’d know that if you ever Read my column.
(โอ , เย่ โคซ , ยูต โน แดท อิฟ ยู เอฝเออะ เร็ด มาย คอลอัม)
เออใช่ แน่นอนนายจะรู้ ถ้านายเคยอ่านคอลัมน์ฉัน

Hey, all due respect, but does anybody ever Read your column?
(เฮ , ออล ดยู ริซเพคท , บัท โด เอนอิบอดิ เอฝเออะ เร็ด ยุร คอลอัม)
ด้วยความเคารพนะ แต่เคยมีใครอ่านคอลัมน์นายด้วยเหรอ?

I Read your columns every week.
(ไอ เร็ด ยุร คอลอัม เอฝริ วีค)
ฉันอ่านคอลัมน์ของคุณ ทุกสัปดาห์!

But here, Read this. This’ll tell you everything you need to know.
(บัท เฮียร , เร็ด ดีซ เดซเซล เท็ล ยู เอ๊วี่ติง ยู นีด ทู โน)
แต่ไม่ต้องห่วง มาร์ลีย์เป็นหมาเฝ้ายามที่ยอดเยี่ยม

And he Read my stuff. And we kind of had lunch.
(แอ็นด ฮี เร็ด มาย ซทัฟ แอ็นด วี ไคนด อ็อฝ แฮ็ด ลันช)
แล้วเค้าก็อ่านงานของผม ตอนเรากินข้าวเที่ยงด้วยกัน

You should Read them. They’re pretty great.
(ยู ฌูด เร็ด เฑ็ม เดรว พรีททิ กเรท)
คุณควรจะอ่านมันนะ มันค่อนข้างเยี่ยมเลยแหละ

Do you guys wanna Read what you wrote?
(ดู ยู ไก วอนนา เร็ด ฮว็อท ยู โรท)
ลูกอยากอ่าน สิ่งที่ลูกเขียนไม๊?

Dean Read through a 245 page statement
(ดีน เร็ด ธรู อะ 245 เพจ ซเททเม็นท)
ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า

Now, you perhaps have not Read the statute
(เนา , ยู พแร็พซ แฮ็ฝ น็อท เร็ด เดอะ ซแทชยูท)
เอาล่ะ บางทีคุณอาจยังไม่ไ้ด้อ่าน พระราชบัญญัติ

The ones that I Read about in all the papers?
(ดิ วัน แดท ไอ เร็ด อะเบาท อิน ออล เดอะ เพเพอะ)
งานเลี้ยงที่ผมอ่านเจอในหนังสือพิมพ์

I can Read that for you. No. Thank you.
(ไอ แค็น เร็ด แดท ฟอ ยู โน แธ็งค ยู)
ฉันจะเลือกอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการ หินก้อนเล็กเกินไปไม่ได้นะ! [เตี้ย vs สูง ต่อสู้กันอีกครั้ง…]

Should I just Read off the teacher’s notes?
(ฌูด ดาย จัซท เร็ด ออฟฟ เดอะ ทีชเออะ โนท)
ชั้นจะอ่านบันทึกของครูให้ฟังนะ?

I’ll Read off one of Kim Jongkook’s
(อิล เร็ด ออฟฟ วัน อ็อฝ คิม Jongkooks)
ชั้นจะอ่านของจองกุกบ้างนะ

I’ll Read off one more.
(อิล เร็ด ออฟฟ วัน โม)
ชั้นจะอ่านอีกอันนะ

I’ll Read one of Jongkook’s
(อิล เร็ด วัน อ็อฝ Jongkooks)
ชั้นจะอ่านของจองกุกนะ

I’ll Read off another one that ends with insufficient.
(อิล เร็ด ออฟฟ แอะนัธเออะ วัน แดท เอ็นด วิฑ อินซัฟฟีฌเอ็นท)
ฉันจะอ่านอีกอันนึงที่ลงท้ายด้วย ไม่เพียงพอ

I’ll Read off another answer for Yejin
(อิล เร็ด ออฟฟ แอะนัธเออะ อานเซอะ ฟอ Yejin)
ชั้นจะอ่านของเยจินอีกอันนะ

I’ll Read one of Jongkook’s now
(อิล เร็ด วัน อ็อฝ Jongkooks เนา)
ตอนนี้ชั้นจะอ่านของจองกุก

I’ll Read off one of Lee Bumsoo’s
(อิล เร็ด ออฟฟ วัน อ็อฝ ลี Bumsoos)
ชั้นจะอ่านของบอมซูอีกอันนะ

I’ll Read off one of Daesung’s
(อิล เร็ด ออฟฟ วัน อ็อฝ Daesungs)
ต่อไปจะอ่านของเเดซองนะ

I’ll Read off one of your answers.
(อิล เร็ด ออฟฟ วัน อ็อฝ ยุร อานเซอะ)
ฉันจะอ่านคำตอบอีกข้อนึงให้ฟัง