Leader แปลว่า

มีนาคม 16, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Leader แปลว่า

Leader
(Leader อ่านว่า ลีดเออะ)
Leader แปลว่า ผู้นำ [n.]

ตัวอย่างประโยค Leader ภาษาอังกฤษ

That’s good. He wants to be the Leader but…
(แด๊ท กุด ฮี ว็อนท ทู บี เดอะ ลีดเออะ บัท)
นั่นดีแล้ว เขาอยากจะเป็นผู้นำ แต่…
Whenever his Leader hyungs come, Daesung…
(ฮเว็นเอฝเออะ ฮิส ลีดเออะ hyungs คัม , Daesung)
ทุกครั้งพอหัวหน้ามา แดซอง
He worked with all the unions. He was the Leader of the state assembly.
(ฮี เวิ๊ร์ค วิธ ออล ดิ ยู๊เนี่ยน ฮี วอส เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ เดอะ สเทท แอ็ซเซมบลิ)
เขาทำงานกับสหภาพ เป็นผู้นำสภานิติบัญญัติของรัฐ
I’ll have the west’s most powerful Leader in one hand,
(อิลล แฮ็ฝ เดอะ เว๊สท โมซท เพาเออะฟุล ลีดเออะ อิน วัน แฮนด์ ,)
ในเมื่อมือฉันข้างหนึ่งจัดการผู้นำโลกตะวันตก
until we were betrayed by Megatron, Leader of the Decepticons.
(อันทิล วี เวอ บีเทรย์ บาย Megatron , ลีดเออะ อ็อฝ เดอะ Decepticons)
จนกระทั่งถูกเจ้าเมกะทรอนทรยศ มันเป็นหัวหน้ากลุ่ม ดีเซพติคอน
He’s the Leader of the Decepticons.
(อีส เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ เดอะ Decepticons)
เป็นหัวหน้าพวกดีเซพติคอนส์
And their Leader
(แอนด์ แดร์ ลีดเออะ)
และหัวหน้าของพวกนั้น …
I got it, the Leader of the dropouts
(ไอ ก็อท ดิธ , เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ เดอะ ด๊อบเพาสฺ)
เข้าใจละ หัวหน้าของพวกตกรอบ
Your Leader and maker!
(ยุร ลีดเออะ แอนด์ เมคเออะ !)
ผู้ชี้นำทางแก่คุณ
What was the name of their Leader again?
(ว๊อท วอส เดอะ เนม อ็อฝ แดร์ ลีดเออะ อะเกน)
แล้ว แม่ทัพ ของเจ้าพวกนั้นชื่ออะไร?
Your Majesty, he’s just the Leader of a band of outsiders.
(ยุร ม๊าเจ๊สที่ , อีส จั๊สท เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ อะ แบนด์ อ็อฝ เอาทไซเดอะ)
ฝ่าบาท,เจ้าพวกนั้นเป็นแค่คนนอกนะ ฝ่าบาท
I’m a terrible Leader and… A lousy dancer. Put me back.
(แอม มา เท๊อริเบิ้ล ลีดเออะ แอนด์ อะ เลาซอิ แดนเซอร์ พุท มี แบ็ค)
ผมเป็นผู้นำห่วยแตกและ… ผู้เต้นโหลยโท่ย วางฉันลง
A young, untested Leader with nuclear ambition.
(อะ ยัง , untested ลีดเออะ วิธ นยูคลิเออะ แอมบิ๊ชั่น)
ผู้นำละอ่อนน้อย กับระเบิดนิวเคลียในมือ
reclusive Leader on the planet.
(reclusive ลีดเออะ ออน เดอะ แพล๊เหน็ท)
ผู้นำที่ทำตัวสันโดษที่สุดในโลกแล้วนะ
We heard your Supreme Leader is a big fan
(วี เฮิด ยุร ซูพรีม ลีดเออะ อีส ซา บิ๊ก แฟน)
เราได้ยินมาว่า ผู้นำสูงสุดของคุณ เป็นแฟนตัวยง
between the Supreme Leader and Dave Skylark.
(บีทะวีน เดอะ ซูพรีม ลีดเออะ แอนด์ เดฝ Skylark)
กันระหว่างท่านผู้นำสูงสุดกับคุณ เดฟ สกายลาร์ก
The Supreme Leader will grant a one hour interview
(เดอะ ซูพรีม ลีดเออะ วิล แกร๊นท ดา วัน เอาเอ้อร์ อิ๊นเทอร์ฝิว)
ท่านผู้นำสูงสุดของเรา จะยินยอมให้สัมภาษณ์เพียง 1 ชั่งโมง
All questions will be supplied by the Supreme Leader himself.
(ออล เคว๊สชั่น วิล บี ซั๊พพลาย บาย เดอะ ซูพรีม ลีดเออะ ฮิมเซลฟ)
ทุกคำถามจะถูกจัดเตรียมไว้ โดยท่านผู้นำเอง
You want us to assassinate the Leader of North Korea?
(ยู ว้อนท อัซ ทู แอสซ๊าซิเหนท เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ น๊อร์ธ โคะรีอะ)
คุณต้องการให้เราเจี๋ยน ท่านผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเหรอ?
I am the Supreme Leader of, uh, North Korea.
(ไอ แอ็ม เดอะ ซูพรีม ลีดเออะ อ็อฝ , อา , น๊อร์ธ โคะรีอะ)
ผมคือผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
The Supreme Leader requests your presence
(เดอะ ซูพรีม ลีดเออะ รีเควส ยุร พเรสเอ็นซ)
ท่านผู้นำของเรา ขอเชิญคุณ
the Leader wants included in tomorrow’s interview.
(เดอะ ลีดเออะ ว้อนท อินคลู๊ด อิน ทูม๊อโร่ว อิ๊นเทอร์ฝิว)
ท่านผู้นำอยากให้นำมารวม ในการสัมภาษณ์พรุ่งนี้
Supreme Leader Kim, when…
(ซูพรีม ลีดเออะ คิม , เว็น)
ท่านผู้นำสูงสุด คิม ในเมื่อ..
of becoming the Leader that will create a better world
(อ็อฝ บิคัมอิง เดอะ ลีดเออะ แดท วิล คริเอท อะ เบ๊ทเท่อร์ เวิลด)
ของการเป็นผู้นำ ในการสร้างโลกที่ดีขึ้น