Leave แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Leave แปลว่า

Leave
(Leave อ่านว่า ลี๊ฝ)
Leave แปลว่า ออกจาก ปล่อย ทิ้ง [n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Leave ภาษาอังกฤษ

So, tell me What made you Leave the estimable…
(โซ , เท็ล มี ฮว็อท เมด ยู ลีฝ ดิ estimable)
งั้นบอกผมหน่อย ทำไมคุณเลือกออกจาก

How long did you Leave him? I left him for maybe an hour.
(เฮา ล็อง ดิด ยู ลีฝ ฮิม ไอ เล็ฟท ฮิม ฟอ เมบี แอน เอาร)
เราพูดเรื่องนี้กันมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ย? ฉันก็ไม่รู้

That’s okay. They can’t Leave for three weeks anyway.
(แด๊ท โอเค เฑ แค็นท ลีฝ ฟอ ธรี วีค เอนอิเว)
ไม่เป็นไรน่า ไม่! มันไม่โอเค!

How many times have I told you not to Leave anything edible where he can get it?
(เฮา เมนอิ ไทม แฮ็ฝ ไอ โทลด ยู น็อท ทู ลีฝ เอนอิธิง อิดิ๊เบิ้ล ฮแว ฮี แค็น เก็ท ดิธ)
ฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วอย่าเอาอะไรที่มันกินได้ ไปวางไว้ในที่ที่มันเข้าไปได้

Dr. Platt said that if he’s comfortable, Leave him for a while and see, but…
(เดทเออะ Platt เซ็ด แดท อิฟ อีส คอมโฟเทเบิ่ล , ลีฝ ฮิม ฟอ รา ฮไวล แอ็นด ซี , บัท)
ดร.แพลตบอกว่าถ้ามันดูสบาย ก็ปล่อยมันไว้ซักพัก แต่..

To Leave office before my term is completed
(ทู ลีฝ ออฟฟิซ บิโฟ มาย เทิม อีส ค็อมพลีท)
การออกจากทำเนียบก่อน สิ้นสุดวาระ

they better Leave now,
(เฑ เบทเทอะ ลีฝ เนา ,)
ก็ควรออกไปซะ ตอนนี้

Everyone will Leave with an award.
(เอ๊วี่วัน วิล ลีฝ วิฑ แอน อะวอด)
ทุกคนจะกลับบ้านพร้อมกับรางวัล

I can only Leave if I have the gold plate!
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ ลีฝ อิฟ ฟาย แฮ็ฝ เดอะ โกลด เพล๊ท !)
ชั้นจะสามารถออกไปได้ถ้าชั้นมีถาดสีทอง!

I’m going to Leave now.
(แอม โกอิ้ง ทู ลีฝ เนา)
ชั้นจะไปแล้วล่ะ

If you Leave me here…
(อิฟ ยู ลีฝ มี เฮียร)
ถ้าคุณทิ้งฉันไว้ที่นี่

Why did I Leave myself behind?
(ฮไว ดิด ดาย ลีฝ ไมเซลฟ บิไฮนด)
ทำไมทิ้งฉันไว้คนเดียวล่ะ?

The Elder getting scared being by himself Why did I Leave myself behind?
(ดิ เอลเดอะ เกดดดิ้ง ซคา บีอิง ไบ ฮิมเซลฟ ฮไว ดิด ดาย ลีฝ ไมเซลฟ บิไฮนด)
คนแก่ที่กำลังกลัวว~~ ทำไมทิ้งฉันไว้คนเดียวล่ะ?

Why’d you Leave this here? [However…]
(วาย ยู ลีฝ ดีซ เฮียร [ เฮาเอฝเออะ ])
ทำไมถึงทิ้งมันไว้ที่นี่? [อย่างไรก็ตาม…]

Why’d you Leave this here?
(วาย ยู ลีฝ ดีซ เฮียร)
ทำไมถึงทิ้งมันไว้ที่นี่?

He is not helping… Why’d you Leave this here?
(ฮี อีส น็อท เฮลพิง วาย ยู ลีฝ ดีซ เฮียร)
เขาไม่ได้ช่วยอะไำรเลย… ทำไมถึงทิ้งมันไว้ที่นี่?

Can we Leave now?
(แค็น วี ลีฝ เนา)
เราออกไปตอนนี้เลยไหม?

Team Jongshin and Sooro Leave first
(ทีม Jongshin แอ็นด Sooro ลีฝ เฟิซท)
ทีมจองชินกับซูโรออกคันแรก

Can we just go? [Team Jongshin and Sooro Leave first]
(แค็น วี จัซท โก [ ทีม Jongshin แอ็นด Sooro ลีฝ เฟิซท ])
เราไปเลยได้มั๊ย? [ทีมจองชินกับซูโรออกคันแรก]

Finally, the Park siblings Leave Let’s try next door…
(ไฟแน็ลลิ , เดอะ พาค ซิปบิง ลีฝ เล็ท ทไร เน็คซท โด)
ในที่สุด พี่น้องปาร์คก็จากไป ลองไปดูข้างๆสิ…

Then you can Leave first.
(เด็น ยู แค็น ลีฝ เฟิซท)
งั้นคุณก็ไปก่อนได้เลยครับ

We can Leave a little out for grilling…
(วี แค็น ลีฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอาท ฟอ grillings)
พวกเรายังพอจะเหลือนิดหน่อยเอาไว้ทำเนื้อย่างด้วยนะ

Because the families Leave the village
(บิคอส เดอะ แฟมลีสฺ ลีฝ เดอะ ฝีลลิจ)
เพราะว่าผู้คนพากันทอดทิ้งหมู่บ้านไป

There’s a lot left, hyung. We have to Leave some for everyone!
(แดร์ ซา ล็อท เล็ฟท , hyung วี แฮ็ฝ ทู ลีฝ ซัม ฟอ เอ๊วี่วัน !)
นั่นๆ ! โอ้ ดูนี่สิ!

You now have 24 seconds. Leave your residence.
(ยู เนา แฮ็ฝ 24 เซคอันด ลีฝ ยุร เรสอิเด็นซ)
คุณมีเวลา 24 วินาที\ ออกมาจากที่พัก