Start แปลว่า

กุมภาพันธ์ 13, 2018 [vi.] Intransitive Verb (อกรรมกริยา), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Start แปลว่า

Start
(Start อ่านว่า สท๊าร์ท)
Start แปลว่า เริ่มต้น [vi.]

ตัวอย่างประโยค Start ภาษาอังกฤษ

When did I Start dating her?
(ฮเว็น ดิด ดาย ซทาท เดทดิง เฮอ)
ฉันไปคบกับท่าน ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน

So, I’ve decided to Start setting an example for you girls.
(โซ , แอฝ ดิไซด ทู ซทาท เซททิง แอน เอ็กแซ๊มเพิ่ล ฟอ ยู เกิล)
แม่ตัดสินใจเลือกที่จะเป็น แบบอย่างให้ลูกทั้งสอง

and get a head Start on training ’em That’s true.
(แอ็นด เก็ท ดา เฮ็ด ซทาท ออน ทเรนอิง เอ็ม แด๊ท ทรู)
คุณไม่ชอบครัวเหรอคะ? แต่ดูคนที่ลงชื่อไว้สิคะ

I’ll Start you off with some corn flakes. Most important meal
(อิล ซทาท ยู ออฟฟ วิฑ ซัม คอน ฟเลค โมซท อิมพอแท็นท มีล)
พ่อจะทำคอร์นเฟลกให้นะ มื้อที่สำคัญที่สุด..

But the point is, we Start taping at the end of March.
(บัท เดอะ พอยนท อีส , วี ซทาท tapings แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ มาช)
แต่ประเด็นก็คือเราจะเริ่ม เทปแรกปลายมีนาคมนี้

I’m gonna Start doing my homework.
(แอม กอนนะ ซทาท ดูอิง มาย โฮมเวิค)
ผมต้องเตรียมการทำการบ้านไว้

What? The night before we Start taping?
(ฮว็อท เดอะ ไนท บิโฟ วี ซทาท tapings)
อะไรน่ะ? ไปในคืนก่อนเรา จะเริ่มอัดเทปเลยรึ?

You can Start by sitting forward. You’ve gotta attack more.
(ยู แค็น ซทาท ไบ ซีททิง ฟอเวิด ยู๊ฟ กอททะ แอ็ทแทค โม)
นายควรเริ่มด้วยการนั่งเผชิญหน้า แล้วยิงคำถามมากกว่านี้

to Start the raising of $219,000
(ทู ซทาท เดอะ เรนซิง อ็อฝ $219 , 000)
เพื่อระดมเงินจำนวน 219,000 เหรียญ

Let’s Start with Yejin.
(เล็ท ซทาท วิฑ Yejin)
เริ่มที่เยจินก่อนเลย

The Start of the general elections…
(เดอะ ซทาท อ็อฝ เดอะ เจนเออะแร็ล อิเลคฌัน)
การเริ่มลงคะแนนเสียง…

Just dump it and Start over.
(จัซท ดัมพ อิท แอ็นด ซทาท โอเฝอะ)
เทกลับลงไปแล้วก็เริ่มเทใหม่

Nobody knows when Jaesuk will Start running
(โนบอดี้ โน ฮเว็น Jaesuk วิล ซทาท รันนิง)
ไม่มีใครรู้ว่าแจซอกจะเริ่มวิ่งเมื่อไหร่

Yejin… Start already!!!
(Yejin ซทาท ออลเรดอิ ! ! !)
คะ? เธอวางแผนในการนอนไว้ยังไงบ้าง?

Yea, Start yelling Shiyeon.
(เย , ซทาท เยลลิง Shiyeon)
เอ้า! ตะโกนได้เลยชิยิน

tense tense Yea, Start yelling Shiyeon.
(เท็นซ เท็นซ เย , ซทาท เยลลิง Shiyeon)
เครียด เครียด ตะโกนออกมาเลยชิยิน

Arriving at the Start of the mountain!
(เออรายวิง แอ็ท เดอะ ซทาท อ็อฝ เดอะ เมานทิน !)
มาถึงภูเขาที่เป็นจุดเริ่มต้น!

Who would have thought to ferment kimchi in a cave? [Arriving at the Start of the mountain!]
(ฮู วูด แฮ็ฝ ธอท ทู เฟอเม็นท kimchi อิน อะ เคฝ [ เออรายวิง แอ็ท เดอะ ซทาท อ็อฝ เดอะ เมานทิน ! ])
ใครจะคิดว่าจะหมักกิมจิไว้ในถ้ำได้? [มาถึงภูเขาที่เป็นจุดเริ่มต้น!]

The Short Elder has a fresh(?) Start today
(เดอะ ฌอท เอลเดอะ แฮ็ส ซา ฟเร็ฌ ( ) ซทาท ทุเด)
วันนี้ผู้เฒ่าตัวเตี้ย(?)เริ่มต้นได้ดี

Forty Brothers, self confident from the Start Well these types of games…
(ฟอทิ บรัฑเออะ , เซ็ลฟ คอนฟิเด็นท ฟร็อม เดอะ ซทาท เว็ล ฑิส ไทพ อ็อฝ เกม)
พี่น้อง 40 ขวบ มั่นอกมั้นใจตั้งแต่เริ่ม

Forty Brothers, self confident from the Start You know me…
(ฟอทิ บรัฑเออะ , เซ็ลฟ คอนฟิเด็นท ฟร็อม เดอะ ซทาท ยู โน มี)
พี่น้องอายุ 40 มั้นใจตั้งแต่เริ่ม พี่ก็รู้จักฉันดี…

The Start of her misery
(เดอะ ซทาท อ็อฝ เฮอ มีสริ)
การเริ่มต้นความทุกข์ของเธอ

Shall we Start clapping?
(แฌ็ล วี ซทาท คร๊าบพิง)
พวกเราปรบมือได้หรือยัง?

Pulling of the parrot fish nets, Start I’m gonna pull now.
(พลูลิง อ็อฝ เดอะ แพรัท ฟิฌ เน็ท , ซทาท แอม กอนนะ พุล เนา)
การดึงตาข่ายจับปลานกแก้ว,เริ่ม ฉันจะดึงเดี๋ยวนี้ละ

I’ll Start talking more comfortably, then Sunghoon might find it a bit easier
(อิล ซทาท ทอคอิง โม คัมเฟอะทับลิ , เด็น Sunghoon ไมท ไฟนด ดิท อะ บิท อีสไซน์)
ผมจะเริ่มพูดอย่างสบายๆขึ้น แล้วคุณซุงฮุนจะพบว่ามันดูง่ายๆขึ้น