Nothing แปลว่า

กุมภาพันธ์ 13, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Nothing แปลว่า

Nothing
(Nothing อ่านว่า นอตทิง)
Nothing แปลว่า ไม่มีอะไร [n.]

ตัวอย่างประโยค Nothing ภาษาอังกฤษ

It’s Nothing personal. No, of course not.
(อิทซ นัธอิง เพอซแน็ล โน , อ็อฝ โคซ น็อท)
ไม่เกี่ยวกับคุณนะคะ ไม่หรอก

You can chew through drywall, Marley. This is Nothing for you.
(ยู แค็น ชู ธรู drywall , มาร์รี ดีซ ซิส นัธอิง ฟอ ยู)
แกเคี้ยวผนังได้ มาร์ลีย์ แค่นี้สำหรับแกมันเด็กๆ

It has Nothing to do with me.
(อิท แฮ็ส นัธอิง ทู ดู วิฑ มี)
เป็นงี้ทุกครั้งเลย งั้นคุณคงต้องให้เวลากับพวกเค้ามากขึ้นกว่านี้

There’s Nothing she can do? No tantrum too big? No depression too deep?
(แดร์ นัธอิง ชี แค็น ดู โน แทนทรัม ทู บิก โน ดิพเรฌอัน ทู ดีพ)
ไม่มีอะไรที่เธอสามารถทำได้เลยเหรอ? ไม่ฉุนเฉียวเกินไป? ไม่หดหู่เกินไป?

Well, that’s Nothing to worry about, sir.
(เว็ล , แด๊ท นัธอิง ทู เวอริ อะเบาท , เซอ)
ครับท่าน ไม่มีอะไร ต้องไปห่วงในเรื่องนั่น

and there’s Nothing we could do about it.
(แอ็นด แดร์ นัธอิง วี คูด ดู อะเบาท ดิธ)
แล้วมันก็สูญเปล่า เราทำอะไรไม่ได้เลย

There’s Nothing to worry about.
(แดร์ นัธอิง ทู เวอริ อะเบาท)
ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง

Is there Nothing we can do?
(อีส แดร์ นัธอิง วี แค็น ดู)
เราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ?

with Nothing and no one for company
(วิฑ นัธอิง แอ็นด โน วัน ฟอ คัมพะนิ)
โดยไม่ได้อะไรเลย และไม่มีใครเป็นพวก

that you knew Nothing about any of this until March 21.
(แดท ยู นยู นัธอิง อะเบาท เอนอิ อ็อฝ ดีซ อันทีล มาช 21)
ว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลย จนกระทั่ง 21 มีนาคม

I’ve grown to expect Nothing else from those sons of whores.
(แอฝ กโรน ทู เอ็คซเพคท นัธอิง เอ็ลซ ฟร็อม โฑส ซัน อ็อฝ โฮ)
ผมโตพอที่จะไม่คาดหวังอะไรอย่างอื่น จากพวกลูกอีตัวพวกนั้น

There’s Nothing there, Daesung.
(แดร์ นัธอิง แดร์ , Daesung)
ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอ แดซอง

There’s Nothing there!
(แดร์ นัธอิง แดร์ !)
ไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้!

There’s Nothing to really calculate…
(แดร์ นัธอิง ทู ริแอ็ลลิ แคลคิวเลท)
ไม่ได้อะไรเลยจากการคำนวณนี้…

Ah, we have Nothing to do this afternoon.
(อา , วี แฮ็ฝ นัธอิง ทู ดู ดีซ แอฟเตอร์นูน)
อาา ตอนบ่ายๆแบบนี้ไม่มีอะไรให้ทำเลย

It’s Nothing What did you give him?! Give him what? I didn’t give him anything!
(อิทซ นัธอิง ฮว็อท ดิด ยู กิฝ ฮิม ! กิฝ ฮิม ฮว็อท ไอ ดิ๊นอิน กิฝ ฮิม เอนอิธิง !)
กำลังจะพูดดีๆ ฮโยริ ผลักเลย!

How do you expect to win with Nothing to offer?
(เฮา ดู ยู เอ็คซเพคท ทู วิน วิฑ นัธอิง ทู ออฟเฟอะ)
เธอหวังว่าจะชนะโดยที่ไม่มีอะไรมาให้รึไง?

Really… Oh really? Then we have Nothing to worry about.
(ริแอ็ลลิ โอ ริแอ็ลลิ เด็น วี แฮ็ฝ นัธอิง ทู เวอริ อะเบาท)
จริงหรอ? โอ้ จริงหรอ เราไม่ต้องกังวลแล้ว

There’s Nothing wrong with that! I’m just telling you like it is!
(แดร์ นัธอิง ร็อง วิฑ แดท ! แอม จัซท เทลลิง ยู ไลค อิท อีส !)
มันไม่มีอะไรผิดนี่! ฉันแค่บอกนายไปอย่างนั้นเอง!

He’s doing Nothing but work
(อีส ดูอิง นัธอิง บัท เวิค)
เค้าไม่ทำอะไรเลยนอกจากงาน

Back to work again… He’s doing Nothing but work
(แบ็ค ทู เวิค อะเกน อีส ดูอิง นัธอิง บัท เวิค)
กลับมาทำงานอีกครั้ง… เค้าไม่ทำอะไรเลยนอกจากงาน

From head to toe there’s Nothing to throw away
(ฟร็อม เฮ็ด ทู โท แดร์ นัธอิง ทู ธโร อะเว)
ตั้งแต่หัวถึงเท้าไม่มีอะไรไม่ดี

From its head to its toes, there’s Nothing to throw away.
(ฟร็อม อิทซ เฮ็ด ทู อิทซ โท , แดร์ นัธอิง ทู ธโร อะเว)
ตั้งแต่หัวถึงเท้า, ไม่มีส่วนไหนไม่ดี

And act like Nothing is different.
(แอ็นด แอ็คท ไลค นัธอิง อีส ดีฟเฟอะเร็นท)
และทำท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

Didn’t you say it has Nothing to do with the frying pan?
(ดิ๊นอิน ยู เซ อิท แฮ็ส นัธอิง ทู ดู วิฑ เดอะ ฟลายอิง แพน)
ไหนบอกว่าห้ามทำไรกับกะทะไง?