Whole แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Whole แปลว่า

Whole
(Whole อ่านว่า โฮล)
Whole แปลว่า ทั้งหมด [n. adj.]

ตัวอย่างประโยค Whole ภาษาอังกฤษ

I’ve ever seen in my Whole entire life.
(แอฝ เอฝเออะ ซีน อิน มาย โฮล เอ็นไทร ไลฟ)
สวยที่สุดที่เคยเห็นมาเลย

The Whole thing was just a huge mistake.
(เดอะ โฮล ธิง วอส จัซท ดา ฮยูจ มิซเทค)
เรื่องทั้งหมดเป็นความผิดพลาด

God, my Whole life…
(ก็อด , มาย โฮล ไลฟ)
ชีวิตฉัน…

She’s got her Whole life organized and planned out…
(ชี ก็อท เฮอ โฮล ไลฟ ออแกะไนส แอ็นด แพลน เอาท)
เธอคอยวางแผน มาตลอดชีวิตของเธอ

What? It’s off, okay? The Whole things off.
(ฮว็อท อิทซ ออฟฟ , โอเค เดอะ โฮล ธิง ออฟฟ)
อะไร? บางครั้งคุณก็แค่หมดแรงน่ะ จอห์น

using the Whole Lincoln Memorial memo.
(ยูสซิง เดอะ โฮล ลินเคิน มิโมเรียล เมมโอ)
ใช้ข้อความของอดีต ปธน.ลินคอล์นทั้งหมด

Just include the Whole thing.
(จัซท อินคลูด เดอะ โฮล ธิง)
รวมมันเข้าไปด้วยกันทั้งหมดนั่นแหล่ะ

but let me assure you, it’s a Whole lot more than they wanted.
(บัท เล็ท มี แอะฌูร ยู , อิทซ ซา โฮล ล็อท โม แฑ็น เฑ ว็อนท)
แต่ผมสร้างความมั่นใจกับท่านได้ว่า ทั้งหมดเกิดกว่าที่ท่านคาดหวังไว้เยอะ

would be a Whole lot easier than doing it with Mike Wallace.
(วูด บี อะ โฮล ล็อท อีสไซน์ แฑ็น ดูอิง อิท วิฑ ไมค Wallace)
ดูจะแล้วง่ายกว่า ไปออกรายการของไมค์ วอลแลค

He went twice around my Whole estate.
(ฮี เว็นท ทไวซ อะเรานด มาย โฮล เอ็ซเทท)
เขาวิ่งรอบไร่ซะสองรอบ

this Whole thing may never happen.
(ดีซ โฮล ธิง เม เนฝเออะ แฮพเพ็น)
เรื่องทั้งหมดนี้ ยังไม่เคยเกิดขึ้น

the Whole question of security very seriously.
(เดอะ โฮล คเวซชัน อ็อฝ ซิคยูริทิ เฝริ ซีเรียซลิ)
คำถามทั้งหมดเกี่ยวกับความมั่นคง ด้วยความเคร่งเครียด

it’s the Whole political system and,
(อิทซ เดอะ โฮล โพะลีทอิแค็ล ซีซเท็ม แอ็นด ,)
มันก็คือระบบการเมืองทั้งหมด และ

The Whole world was watching to see
(เดอะ โฮล เวิลด วอส วัทชิง ทู ซี)
โลกทั้งหมดจดจ้องมายังพวกเรา

wiping out Whole civilian areas,
(วายปิ้ง เอาท โฮล ซิฝีลแย็น แอเรียะ ,)
พักอาศัยของพลเรือน

And threatening to derail the Whole enterprise.
(แอ็นด ธเรทนิง ทู ดีเรล เดอะ โฮล เอนเทิพไรส)
ทำให้สิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้

Now, in it you say to Colson, “This Whole investigation rests
(เนา , อิน หนิด ยู เซ ทู Colson , ดีซ โฮล อินเฝซทิเกฌัน เร็ซท)
เอาล่ะ ในนี่ ท่านพูดกับโคลซันว่า “การสอบสวนสืบสวนนี่ต้องเงียบ”

Even worse The Whole team fell because of Jongshin
(อีเฝ็น เวิซ เดอะ โฮล ทีม เฟ็ล บิคอส อ็อฝ Jongshin)
แย่ไปกว่านั้น ทุกคนในทีมตกลงไปในน้ำเพราะจงชิน

Why do I have to stay up here the Whole time? You know I’m scared of these things.
(ฮไว ดู ไอ แฮ็ฝ ทู ซเท อัพ เฮียร เดอะ โฮล ไทม ยู โน แอม ซคา อ็อฝ ฑิส ธิง)
แล้วทำไมต้องให้ฉันอยู่บนนี้ตลอดด้วยล่ะ? นายก็รู้ว่าฉันกลัวความสูง

All of us have been fooled by Yejin this Whole time!
(ออล อ็อฝ อัซ แฮ็ฝ บีน ฟูล ไบ Yejin ดีซ โฮล ไทม !)
ในตอนนี้พวกเราทั้งหมดโดนกับดักของเยจินเข้าแล้ว!

My Whole life flashed before my eyes…
(มาย โฮล ไลฟ ฟแล็ฌ บิโฟ มาย ไอ)
อดีตมันแว๊บขึ้นมาในหัวฉัน

The Whole town are in the plan Seriously… I don’t think you’re here as a tourist…
(เดอะ โฮล ทาวน์ อาร์ อิน เดอะ แพล็น ซีเรียซลิ ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เฮียร แอ็ส ซา ทัวริสต)
เมืองทั้งหมดอยู่ในแผนการ อย่างจริงจัง…ผมไม่คิดว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยว…

The Whole town are in the plan
(เดอะ โฮล ทาวน์ อาร์ อิน เดอะ แพล็น)
เมืองทั้งหมดอยู่ในแผนการ

I was next to him the Whole time driving the Whole time…
(ไอ วอส เน็คซท ทู ฮิม เดอะ โฮล ไทม ดรายวิง เดอะ โฮล ไทม)
ฉันต่อจากเขา เวลาขับรถทั้งหมด

Doesn’t this happiness belong to the Whole boat?
(ดัสอินท ดีซ แฮพพิเน็ซ บิลอง ทู เดอะ โฮล โบท)
ความสุขนี้ไม่ได้เป็นของทุกคนบนเรือ?