Mean แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Mean แปลว่า

Mean
(Mean อ่านว่า มีน)
Mean แปลว่า ค่าเฉลี่ย หมายความ [adj. n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Mean ภาษาอังกฤษ

I do. I Mean I might even…
(ไอ ดู ไอ มีน นาย ไมท อีเฝ็น)
บางทีผมอาจจะ…

Labradoodle? You Mean a Labrador.
(Labradoodle ยู มีน อะ Labrador)
ลาบราดูเดิ้ล? นายหมายถึงลาบราดอร์ใช่มะ

No. I Mean on your list.
(โน ไอ มีน ออน ยุร ลิซท)
ไม่ ผมหมายถึงในลิสต์ของคุณน่ะ

You Mean those, uh Those younger
(ยู มีน โฑส , อา โฑส ยังเกอะ)
คุณหมายถึง เอ่อ.. พวกคนหนุ่มสาว

What do you Mean first time. What kind of dance?
(ฮว็อท ดู ยู มีน เฟิซท ไทม ฮว็อท ไคนด อ็อฝ ดานซ)
คุณจะต้องมาบ่นเรื่องอะไรล่ะ? เรื่องอะไรน่ะเหรอ?

Sorry. I didn’t Mean to wake you.
(ซอริ ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู เวค ยู)
โทษที ไม่ได้ตั้งใจจะปลุกคุณ

What makes life Mean something is purpose.
(ฮว็อท เมค ไลฟ มีน ซัมติง อีส เพอพัซ)
ชีวิตคนมีความหมาย ต่อเมื่อได้ทำอะไรตามเป้า

I don’t Mean to minimize it. It’s just I’ve got to get back to LA
(ไอ ด้อนท์ มีน ทู มีนอิไมส อิท อิทซ จัซท แอฝ ก็อท ทู เก็ท แบ็ค ทู ลา)
ไม่ได้หมายถึงเอาน้อยที่สุด ผมกลับไปยัง LA แล้ว

Well, what do we Mean when we say
(เว็ล , ฮว็อท ดู วี มีน ฮเว็น วี เซ)
อืม แล้วคุณหมายถึงอะไรเมื่อเราพูดว่า

Sooro hyung didn’t Mean to…
(Sooro hyung ดิ๊นอิน มีน ทู)
พี่ซูโรไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นซะหน่อย…

3 years, I Mean it’s good and all. But we have a 9 year difference… [Difference of 3 years]
(3 เยีย , ไอ มีน อิทซ กุด แอ็นด ออล บัท วี แฮ็ฝ อะ 9 เยีย ดีฟเฟอะเร็นซ [ ดีฟเฟอะเร็นซ อ็อฝ 3 เยีย ])
3ปี ฉันก็ว่ามันกำลังดี แต่เราห่างกัน 9 ปี… [ห่างกัน 3 ปี]

3 years, I Mean it’s good and all. But we have a 9 year difference…
(3 เยีย , ไอ มีน อิทซ กุด แอ็นด ออล บัท วี แฮ็ฝ อะ 9 เยีย ดีฟเฟอะเร็นซ)
3ปี ฉันก็ว่ามันกำลังดี แต่เราห่างกัน 9 ปี…

Doesn’t that Mean that the town is that small?
(ดัสอินท แดท มีน แดท เดอะ ทาวน์ อีส แดท ซมอล)
นั้นไม่ได้หมายความว่า ทั้งเมืองจะเล็กแค่นั้น?

Jong Kook has good muscles. But it doesn’t Mean bigger is better.
(Jong Kook แฮ็ส กุด มั๊สเคิ่ล บัท ดิธ ดัสอินท มีน บี๊กเกอร์ อีส เบทเทอะ)
จองกุกมีกล้ามเนื้อที่ดี แต่ไม่ได้มายความว่าใหญ่แล้วจะดี

What do you Mean ‘from earlier’?
(ฮว็อท ดู ยู มีน ฟร็อม earlier)
หมายความว่ายังงัย “ตะแกรงอันตะกี้”

Chunhee is certainly getting more dopey… What does it Mean by his palm wind came late?
(Chunhee อีส เซอทินลิ เกดดดิ้ง โม dopey ฮว็อท โด ซิท มีน ไบ ฮิส พาม วินด เคม เลท)
ซอนฮีเริ่มจะมึนแล้วแน่นอน… หมายความว่าไงที่ปาล์มพันของเขามาช้าไป?

Hello! I’m Miss Sangsoo, Kang Daesoon. (The name can Mean “Great Flowerbud”)
(เฮ็ลโล ! แอม มิซ Sangsoo , Kang Daesoon (เนม แค็น มีน กเรท Flowerbud ))
สวัสดีค่ะ! ฉันคังแดซุน, Miss Sangsoon.\ (ชื่อนี้สามารถแปลได้ว่า\”ดอกไม้ที่เบ่งบานอย่างสง่างาม\”)

What, you Mean your son? No, I know nothing.
(ฮว็อท , ยู มีน ยุร ซัน โน , ไอ โน นัธอิง)
ลูกชายคุณหรอ\ ผมไม่รู้ ผมก็ยังมึนๆอยู่เลยเนี่ย

I Mean of course, sir. Sorry, Mr President.
(ไอ มีน อ็อฝ โคซ , เซอ ซอริ , มีซเทอะ พเรสอิเด็นท)
ผมหมายถึงได้แน่นอนครับท่าน ขอโทษครับ ท่านประธานาธิบดี

By people, do you Mean me?
(ไบ พี๊เพิ่ล , ดู ยู มีน มี)
คนเราที่ว่านี่ คุณหมายถึงผมใช่ไหม?

I don’t understand I Mean call it chance
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ดาย มีน คอล อิท ชานซ)
ผมไม่คิดว่านั่นเป็นทางเลือกนะ ลิซ่า. ลินดาต่างหาก.

Now, why do you say such Mean things to me like that…
(เนา , ฮไว ดู ยู เซ ซัช มีน ธิง ทู มี ไลค แดท)
ทำไมแกพูดจาอย่างงั้นว้า

Excuse me. Okay. I didn’t Mean to startle you.
(เอ็คซคยูซ มี โอเค ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู startle ยู)
โทษนะคะ โอเค ชั้นไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณสะดุ้ง

I didn’t Mean to put you on the spot or anything.
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู พัท ยู ออน เดอะ สพอท ออ เอนอิธิง)
ชั้นไม่ตั้งใจจะให้คุณลำบากใจหรืออะไรอย่างงั้นนะ

Thank you, buddy. What does that Mean again?
(แธ็งค ยู , บัดดิ ฮว็อท โด แดท มีน อะเกน)
ขอบใจว่ะเพื่อน แต่มันหมายความว่าไงนะ