Assistant แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Assistant แปลว่า

Assistant
(Assistant อ่านว่า แอ็ซซีซแท็นท)
Assistant แปลว่า ผู้ช่วย [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Assistant ภาษาอังกฤษ

Assistant. Executive, uh… Assistant secretary. Titles.
(แอ็ซซีซแท็นท เอ็กเสคอิวทิฝ , อา แอ็ซซีซแท็นท เซคริเทริ ไท๊เทิ่ล)
เป็นงานคอลัมนิสต์หรือว่า..\ เป็นผู้สื่อข่าว
You’re my Assistant aren’t you?
(ยัวร์ มาย แอ็ซซีซแท็นท อเร้น ยู)
คุณเป็นผู้ช่วยของฉันไม่ใช่เหรอ?
Hey, Danny! I’m not your Assistant anymore.
(เฮ , แดนนี่ ! แอม น็อท ยุร แอ็ซซีซแท็นท แอนนี่มอ)
เฮ้ แดนนี่! ชั้นไม่ใช่ผู้ช่วยคุณแล้วนะ
Ex Assistant inspector
(เอ็คซ แอ็ซซีซแท็นท อินซเพคเทอะ)
ผู้ช่วยสืบสวนพิเศษ
There’s an opening as an Assistant to the golf pros.
(แดร์ แอน โอเพะนิง แอส แอน แอ็ซซีซแท็นท ทู เดอะ ก็อลฟ พโร)
พอดีตำแหน่งผู้ช่วย โปรกอล์ฟว่างอยู่หนะ
singing this year with our Assistant golf pro, Mr Troy Bolton.
(ซิงกิง ดิส เยียร์ วิธ เอ๊า แอ็ซซีซแท็นท ก็อลฟ พโร , มีซเทอะ ทรอย โบลธัน)
จะมาร้องคู่กับผู้ช่วยโปรกอล์ฟ ของเรา คุณทรอย บอลตัน
Kids, meet my Assistant Captain Jack.
(คิด , มี๊ท มาย แอ็ซซีซแท็นท แค๊พเท่น แจ็ค)
เด็กๆ รู้จักกับผู้ช่วยฉัน กับตันแจ๊ค
You’ll notice my Assistant McCormick
(โยว โน๊ทิซ มาย แอ็ซซีซแท็นท McCormick)
คุณจะเห็นได้ แม็คคอร์มิค ผช.ของผม
You know, Helen never invited an Assistant anywhere.
(ยู โนว์ , Helen เน๊เฝ่อร์ อินไฝ๊ท แอน แอ็ซซีซแท็นท เอนอิฮแว)
คุณรู้อะไรไหม เฮเล็นไม่เคยชวนผู้ช่วยคนไหน ไปที่ไหนมาก่อนเลยนะ
You are the best Assistant I have ever had.
(ยู อาร์ เดอะ เบ๊สท์ แอ็ซซีซแท็นท ไอ แฮ็ฝ เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด)
คุณเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมี
You should hire your old Assistant back.
(ยู เชิด ไฮเออะ ยุร โอลด์ แอ็ซซีซแท็นท แบ็ค)
คุณควรตามตัวผู้ช่วยคนก่อนกลับมา
Because Van Houten’s Assistant just emailed me…
(บิคอส แฝน Houtens แอ็ซซีซแท็นท จั๊สท อีเมล์ มี)
เพราะผู้ช่วยของ แวน เฮาเทน เพิ่งอีเมล์มาหาหนู…