Crisis แปลว่า

มีนาคม 6, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Crisis แปลว่า

Crisis
(Crisis อ่านว่า ไคร๊สิส)
Crisis แปลว่า วิกฤติ [n.]

ตัวอย่างประโยค Crisis ภาษาอังกฤษ

It’s not quite the Crisis situation you imagine.
(อิทซ น็อท คไวท เดอะ คไรซิซ ซิชิวเอฌัน ยู อิแมจอิน)
มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่พ่อคิดนะคะ
I think this is the worst Crisis of confidence
(ไอ ทริ๊งค ดิส ซิส เดอะ เวิ๊ร์สท ไคร๊สิส อ็อฝ คอนฟิเด็นซ)
ผมคิดว่านี่เป็นวิกฤตศรัทธาครั้งร้ายแรงที่สุด
And we know we’re at a Crisis when somebody can go
(แอนด์ วี โนว์ เวีย แอ็ท ดา ไคร๊สิส เว็น ซัมบอดี้ แคน โก)
เราตกอยู่ในวิกฤตการณ์ที่
unless you fix the biggest damn Crisis in the history of this country.
(อันเล๊ซ ยู ฟิกซ์ เดอะ บิ๊กเกส แดมนํ ไคร๊สิส ซิน เดอะ ฮิสทรี่ อ็อฝ ดิส คั๊นทรี่)
เว้นแต่ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาสุดโหด ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้
We have even solved a global environmental Crisis before,
(วี แฮ็ฝ อี๊เฝ่น โซ๊ลฝ อะ กโลบแอ็ล environmental ไคร๊สิส บีฟอร์ ,)
เราเคยแม้กระทั่งแก้ไขวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมโลกมาแล้ว
and assuming the Crisis is imminent, the only flight that matches
(แอนด์ แอ็ซยูมอิง เดอะ ไคร๊สิส ซิส อีมมิเน็นท , ดิ โอ๊นลี่ ฟไลท แดท matches)
รวมถึงเหตุการณ์ที่ใกล้จะเกิดขึ้นนี่ มีแค่ไฟลท์เดียวเท่านั้น
Apologies for earlier, a Crisis arose and was dealt with.
(อโพโลไจซ์ ฟอร์ เออเรีย , อะ ไคร๊สิส อะโรส แอนด์ วอส เด็ลท วิธ)
ผมต้องขอโทษกับเหตุการณ์เมื่อเช้าด้วย พอดีมีเหตุการณ์ร้ายแรงที่ผมจะต้องจัดการ
We’re starting a group. We’re starting a health Crisis group.
(เวีย ซทาททิง อะ กรุ๊พ เวีย ซทาททิง อะ เฮ็ลธ ไคร๊สิส กรุ๊พ)
เราจะตั้งกลุ่มขึ้น เราจะตั้งกลุ่มวิกฤติสุขภาพ
There’s a… there’s a Crisis in our community right now.
(แดร์ ซา แดร์ ซา ไคร๊สิส ซิน เอ๊า ค็อมยูนิทิ ไร๊ท นาว)
มีวิกฤตอย่างหนึ่งในชุมชนเราตอนนี้
We have trained 25 Crisis counselors
(วี แฮ็ฝ เทรน 25 ไคร๊สิส เคานเซ็ลเลอะ)
เรามีที่ปรึกษาที่ได้รับการฝึก 25 คน
So? This is the new Gay Men’s Health Crisis office…?
(โซ ดิส ซิส เดอะ นิว เก เม็น เฮ็ลธ ไคร๊สิส อ๊อฟฟิซ)
แล้ว นี่ออฟฟิศวิกฤตสุขภาพเกย์แห่งใหม่ใช่ไหม
Sadly, the AIDS Crisis will only get worse before it gets better.
(แซดลิ , ดิ เอด ไคร๊สิส วิล โอ๊นลี่ เก็ท เวิ๊ร์ส บีฟอร์ อิท เก็ท เบ๊ทเท่อร์)
ปัญหา AIDS จะแย่ลง ก่อนจะดีขึ้น
The State Department insisted today that the Crisis in Afghanistan…
(เดอะ สเทท ดีพ๊าร์ทเม้นท อินซิ๊สท ทูเดย์ แดท เดอะ ไคร๊สิส ซิน แอฟเกนิซตัน)
กระทรวงต่างประเทศยืนยันวันนี้ว่า วิกฤตการณ์ในอัฟกานิสถาน…
The Iran Hostage Crisis ended on January 20. 1981, when all
(ดิ อิราน ฮ๊อสเถจ ไคร๊สิส เอ็นด ออน แจนยิวเอริ 20 1981 , เว็น ออล)
วิกฤตการณ์ตัวประกันในอิหร่านยุติลง ในวันที่ 20 มกราคม 1981 เมื่อ