Connected แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Connected แปลว่า

Connected
(Connected อ่านว่า คอนเน็คทเตด)
Connected แปลว่า เกี่ยวข้อง เข้ากันได้ดี [adj.]

ตัวอย่างประโยค Connected ภาษาอังกฤษ

He Connected all the dots, we all owe him our lives.
(ฮี ค็อนเนคท ออล เดอะ ด็อท , วี ออล โอ ฮิม เอ๊า ไลฝ)
เขาเป็นผู้ปะติดปะต่อเรื่องราว พวกเราเป็นหนี้ชีวิตเขา
We’re just people, some of us accidentally Connected by genetics,
(เวอ จั๊สท พี๊เพิ่ล , ซัม อ็อฝ อัซ แอคซิเดนแท็ลลิ คอนเน็คท บาย เจเน๊ทิค ,)
เราคือคนๆหนึ่งบางส่วนของพวกเรา เกิดขึ้นทางพันธุกรรม
First one I felt truly Connected to, sure. What, I wasn’t your first love?
(เฟิร์สท วัน ไอ เฟ็ลท ทรูลิ คอนเน็คท ทู , ชัวร์ ว๊อท , ไอ วอสซึ้น ยุร เฟิร์สท ลัฝ)
ครั้งแรกที่ฉันตกหลุมรัก แน่นอน อะไรนะ ผมไม่ใช่รักแรกของคุณเหรอ
Like I feel Connected to nothing most of the time, man.
(ไล๊ค ไก ฟีล คอนเน็คท ทู นัธอิง โมซท อ็อฝ เดอะ ไทม์ , แมน)
ตลอดเวลา ผมไม่รู้สึกคุ้นเคยกับใครเลย
and stay Connected to the telephone
(แอนด์ สเทย์ คอนเน็คท ทู เดอะ เท๊ลเลโฟน)
อย่าไปไกลโทรศัพท์
I’m not the expert but being Connected to torturing animals is probably bad for business.
(แอม น็อท ดิ เอ๊กซเพิร์ท บั๊ท บีอิง คอนเน็คท ทู torturings แอ๊นิมอล ซิส พรอบอับลิ แบ้ด ฟอร์ บีสเน็ซ)
ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่การทรมาณกับสัตว์มันจะส่งผลทำให้บริษัทแย่
Indeed, I’ve been Connected with his family since infancy.
(อินดี๊ด , แอฝ บีน คอนเน็คท วิธ ฮิส แฟ๊มิลี่ ซิ๊นซ อีนแฟ็นซิ)
รู้จัก ผมเกี่ยวพัน กับครอบครัวนี้ตั้งแต่ยังเด็ก
when you wish you had Connected the dots more quickly.
(เว็น ยู วิ๊ช ยู แฮ็ด คอนเน็คท เดอะ ดอท โม ควีคลิ)
ว่าอยากต่อจุดให้เร็วกว่านี้
Well, he knew I was Connected to the group home.
(เวลล , ฮี นยู ไอ วอส คอนเน็คท ทู เดอะ กรุ๊พ โฮม)
ก็ เขารู้ว่าฉันติดต่ออยู่กับบ้านอุปถัมภ์
Our worlds are more Connected than anyone knows.
(เอ๊า เวิลด แซร์ โม คอนเน็คท แฑ็น เอนอิวัน โนว์)
โลกมนุษย์และกริดเชื่อมต่อถึงกัน
How often are you Connected with him? Don’t.
(ฮาว อ๊อฟเฟ่น อาร์ ยู คอนเน็คท วิธ ฮิม ด้อนท์)
เธอมีอะไรกับเค้าบ่อยแค่ไหน ไม่นะ
Have you been Connected with Tib recently?
(แฮ็ฝ ยู บีน คอนเน็คท วิธ Tib รีเซ็นทลิ)
เธอติดต่อกับทิปมานานแค่ไหนแล้ว
So you are still Connected with her. No, no.
(โซ ยู อาร์ สทิลล คอนเน็คท วิธ เฮอ โน , โน)
งั้นหมายความว่าเธอจะยังคงติดต่อกับหล่อนเหรอ ไม่ ไม่แล้ว
Vanch is Connected to human trafficking,
(Vanch อีส คอนเน็คท ทู ฮิ๊วแมน traffickings ,)
แวนช์เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
Laurel is Connected to the Hood?
(ลอเร็ล อีส คอนเน็คท ทู เดอะ ฮุด)
ลอเรลถูกเชื่อมต่อ Nไปถึงฮูดหรอ?
I was Connected to my class with this little…
(ไอ วอส คอนเน็คท ทู มาย คลาสสํ วิธ ดิส ลิ๊ทเทิ่ล)
ฉันสื่อสารกับชั้นเรียนผ่านทาง…
I’m seeing four legs Connected to one body.
(แอม ซีอิง โฟ เล้ก คอนเน็คท ทู วัน บ๊อดี้)
ฉันเห็นสี่ขา ในตัวเดียว