Hidden แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Hidden แปลว่า

Hidden
(Hidden อ่านว่า ฮีดดน)
Hidden แปลว่า ซ่อนเร้น ซึ่งปกปิด [adj. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Hidden ภาษาอังกฤษ

This is not a Hidden camera prank, right?
(ดีซ ซิส น็อท ดา ฮีดดน แคมเออะระ พแร็งค , ไรท)
นี่ไม่ใช่การล้อเล่น , ใช่ไหม
He vents off all his Hidden emotions here…
(ฮี เฝ็นท ออฟฟ ออล ฮิส ฮีดดน อิโมฌัน เฮียร)
เขาเปิดเผยอารมณ์ซ่อนเร้นออกมาหมด
but causes enormous and often Hidden harms.
(บั๊ท ค๊อส อีน๊อร์มัส แซน อ๊อฟเฟ่น ฮีดดน ฮาร์ม)
แต่ก็มีอันตรายใหญ่หลวงมักซุกซ่อนไว้
But it remains Hidden in the milk supply
(บั๊ท ดิธ รีเมน ฮีดดน อิน เดอะ มิลค์ ซั๊พพลาย)
แต่มันยังซ่อนอยู่ในน้ำนมที่ขายใน
He could be Hidden inside the studio
(ฮี เคิด บี ฮีดดน อิ๊นไซด์ เดอะ ซทยูดิโอ)
เค้าอาจซ่อนตัวอยู่ในสตูดิโอก็ได้
Every secret is Hidden in your black notebook, right?
(เอ๊เฝอร์รี่ ซี๊เขร็ท อีส ฮีดดน อิน ยุร แบล๊ค notebook , ไร๊ท)
คุณมีความลับซ่อนอยู่ในสมุดโน้ตใช่ไหม
What kind of faces are Hidden under those masks…
(ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ เฟซ แซร์ ฮีดดน อั๊นเด้อร โฑส แมสค)
ใบหน้าแบบไหนที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากาก…
I have the power to see Hidden things.
(ไอ แฮ็ฝ เดอะ พ๊าวเว่อร์ ทู ซี ฮีดดน ทริง)
ฉันมีพลังมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่
I have never seen my husband’s Hidden will before.
(ไอ แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ ซีน มาย ฮั๊สแบนด์ ฮีดดน วิล บีฟอร์)
ฉันไม่เคยเห็นว่า สามีฉันจะซ่อนมันไว้ก่อน
That Hidden will stated that the house, the diner and everything belonged to me.
(แดท ฮีดดน วิล สแตด แดท เดอะ เฮ้าส , เดอะ ไดนเออะ แอนด์ เอ๊วี่ติง บีลอง ทู มี)
พินัยกรรมนั้น เขียนไว้ ทั้งบ้าน ร้านอาหาร และทุกอย่าง เป็นของฉัน
A virus Hidden between lines of code on the video file?
(อะ ไฝ๊หรัซ ฮีดดน บีทะวีน ไลน์ อ็อฝ โค้ด ออน เดอะ ฝีดอิโอ ไฟล์)
ไวรัสซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัด ของรหัสไฟล์วิดีโอเหรอครับ
With the ramp Hidden from the cameras,
(วิธ เดอะ แร็มพ ฮีดดน ฟรอม เดอะ แค๊เมร่า ,)
ทางลาดจะถูกมุมกล้องบัง
But Mr. Brown had no idea I’d Hidden the money in the stove.
(บั๊ท มีซเทอะ บราวนํ แฮ็ด โน ไอเดีย อาย ฮีดดน เดอะ มั๊นนี่ อิน เดอะ สโท๊ฝ)
สามีไม่รู้ว่าฉันซ่อนเงินไว้ในเตาผิง
Your father left us nothing but a legacy of bad debts Hidden by a good name.
(ยุร ฟ๊าเท่อร เล๊ฟท อัซ นัธอิง บั๊ท ดา เล๊กาซี่ อ็อฝ แบ้ด เด็บ ฮีดดน บาย อะ กู๊ด เนม)
พ่อแกไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เรา นอกจากหนี้สินที่ปกปิดไว้ด้วยชื่อ
Are you certain there are no Hidden passages? No secret tunnels?
(อาร์ ยู เซ๊อร์เท่น แดร์ อาร์ โน ฮีดดน แพซซิจ โน ซี๊เขร็ท ทั๊นเน่ล)
แน่ใจว่าไม่มีที่หลบ คนผ่านไปมา หรืออุโมงค์ลับ
These are Hidden numbers.
(ฑิส อาร์ ฮีดดน นั๊มเบ้อร์)
มีตัวเลขซ้อนอยู่ด้วย
The intruder must have been Hidden inside some place.
(ดิ intruder มัสท์ แฮ็ฝ บีน ฮีดดน อิ๊นไซด์ ซัม เพลส)
ผู้บุกรุกต้องซ่อนอยู่ข้างในที่ไหนสักแห่ง
It was Hidden on me, Hidden inside my head.
(อิท วอส ฮีดดน ออน มี , ฮีดดน อิ๊นไซด์ มาย เฮด)
มันถูกซ่อนไว้ที่ฉัน ซ่อนไว้ในสมองของฉัน
Well listen to this, within my house I have Hidden it in the safest spot!
(เวลล ลิ๊สซึ่น ทู ดิส , วิธอิน มาย เฮ้าส ไอ แฮ็ฝ ฮีดดน หนิด อิน เดอะ safest สพอท !)
ฟังให้ดีๆนะ ฉันซ่อนมันไว้ในจุดที่ปลอดภัยที่สุดของบ้าน!
I have Hidden it here,
(ไอ แฮ็ฝ ฮีดดน หนิด เฮียร ,)
ที่ๆฉันซ่อนมันไว้
from a Hidden back room.
(ฟรอม มา ฮีดดน แบ็ค รูม)
จากห้องลับด้านหลัง
Or stay Hidden in the tree line.
(ออ สเทย์ ฮีดดน อิน เดอะ ทรี ไลน์)
หรืออาจแอบตามต้นไม้
‘The lie, the lie of Leinster Gardens, Hidden in plain sight.
(เดอะ ไล , เดอะ ไล อ็อฝ Leinster ก๊าร์เด้น , ฮีดดน อิน เพลน ไซ๊ท)
การโกหก การโกหกที่ Leinster Gardens ซ่อนอยู่จนมองไม่ออก