Good Evening แปลว่า

มีนาคม 2, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Good Evening แปลว่า

Good Evening
(Good Evening อ่านว่า กู๊ด อี๊เฝ่นนิง)
Good Evening แปลว่า สวัสดีตอนเย็น [n.]

ตัวอย่างประโยค Good Evening ภาษาอังกฤษ

Hello, Good Evening and welcome.
(เฮ็ลโล , กุด อีฝนิง แอ็นด เวลคัม)
สวัสดีครับท่านผู้ชม ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ