Cruel แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Cruel แปลว่า

Cruel
(Cruel อ่านว่า ครู๊เอ้ล)
Cruel แปลว่า โหดร้าย [adj.]

ตัวอย่างประโยค Cruel ภาษาอังกฤษ

Claudius the Cruel banned all marriages…
(Claudius เดอะ ครู๊เอ้ล แบ็นด ออล แมริจ)
คลอเดียสผู้โหดร้ายนั้นไม่ต้องการการแต่งงาน
He is just a Cruel murderer.
(ฮี อีส จั๊สท ดา ครู๊เอ้ล เมอเดอะเรอะ)
เค้าเป็นคนกำจัดอาชญากร
Do you defend the Cruel mass murderer?
(ดู ยู ดีเฟ็นด์ เดอะ ครู๊เอ้ล มาซ เมอเดอะเรอะ)
คุณปกป้องพวกฆาตกรเหรอ
No, Kira is a Cruel murderer!
(โน , Kira อีส ซา ครู๊เอ้ล เมอเดอะเรอะ !)
ไม่,คิระเป็นมือสังหารอาชญากร!
It’s totally impossible to do such Cruel things
(อิทซ โททอลลี่ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู ดู ซัช ครู๊เอ้ล ทริง)
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการทรมานอย่างนี้
Why are you so Cruel to me?
(วาย อาร์ ยู โซ ครู๊เอ้ล ทู มี)
แล้วทำไมคุณถึงมาโทษฉัน
Some kind of Cruel initiation rite?
(ซัม ไคนด์ อ็อฝ ครู๊เอ้ล อินิฌิเอฌัน ไรท)
นี่มันประเพณีรับน้องบ้าๆบอๆหรือไง
Oh, well, father time has a Cruel sense of humor.
(โอ , เวลล , ฟ๊าเท่อร ไทม์ แฮ็ส ซา ครู๊เอ้ล เซ้นส อ็อฝ ฮิ๊วเม่อร์)
กาลเวลามันช่างเล่นตลก
You are a vain, greedy, Cruel boy!
(ยู อาร์ อะ เฝน , กรีดอิ , ครู๊เอ้ล บอย !)
เจ้ามันเด็กยะโส โลภมาก และโหดเหี้ยม
It was so Cruel to put the hammer within your reach,
(อิท วอส โซ ครู๊เอ้ล ทู พุท เดอะ แฮ๊มเมอร์ วิธอิน ยุร รี๊ช ,)
ช่างโหดร้ายนักที่ให้พี่เอื้อมถึงฆ้อน
Tell me how this is not Cruel and unusual punishment.
(เทลล มี ฮาว ดิส ซิส น็อท ครู๊เอ้ล แอนด์ อันยูฉวล พันอิฌเม็นท)
บอกหนูหน่อยว่านี่ไม่ใช่การลงโทษที่โหดร้ายและไม่ธรรมดา
He’s as Cruel as his father and grandfather before him.
(อีส แอส ครู๊เอ้ล แอส ฮิส ฟ๊าเท่อร แอนด์ แกนฝ่าเต่อ บีฟอร์ ฮิม)
เขาโหดร้ายยิ่งกว่าพ่อของเขาและปู่ของเขาเสียอีก