Stay แปลว่า

กุมภาพันธ์ 11, 2018 [vi.] Intransitive Verb (อกรรมกริยา), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Stay แปลว่า

Stay
(Stay อ่านว่า สเทย์)
Stay แปลว่า พักอยู่ การอยู่ [vi.]

ตัวอย่างประโยค Stay ภาษาอังกฤษ

And, and I think I should Stay this way…
(แอ็นด , แอ็นด ดาย ธิงค ไอ ฌูด ซเท ดีซ เว)
และฉันคิดว่าควรอยู่อย่างนี้

A little tired, but trying to Stay dry.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทร , บัท ทไรอิง ทู ซเท ดไร)
เหนื่อยนิดหน่อย แต่พยายามให้ตัวแห้งเข้าไ้ว้

You’re gonna Stay here.
(ยัวร์ กอนนะ ซเท เฮียร)
แกต้องอยู่ตรงนี้

Here’s an idea. Why don’t you Stay home and I’ll go to work while he grows out of it.
(เฮียร แอน ไอดีอะ ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท โฮม แอ็นด อิล โก ทู เวิค ฮไวล ฮี กโร เอาท อ็อฝ อิท)
งั้นเอาแบบนี้ ทำไมคุณไม่อยู่กับบ้าน แล้วให้ฉันไปทำงานระหว่างที่รอเค้าหายล่ะ

No, no, I think it’s a good idea to Stay with the kids…
(โน , โน , ไอ ธิงค อิทซ ซา กุด ไอดีอะ ทู ซเท วิฑ เดอะ คิด)
ไม่เป็นไรๆ ผมว่าคุณอยู่กับเด็กๆดีกว่า

Look, we don’t have to go out tonight. Why don’t we Stay in?
(ลุค , วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก เอาท ทุไนท ฮไว ด้อนท์ วี ซเท อิน)
เอาล่ะ เราไม่ต้องออกข้างนอกคืนนี้ เราอยู่กันเสียที่นี่

some sort of slippery new bullshit, so Stay on your toes.
(ซัม ซอท อ็อฝ ซลีพเพอะริ นยู โบลชิท , โซ ซเท ออน ยุร โท)
ลื่นไหลไร้สาระใหม่ ๆ ได้เรื่อย ดังนั้น คุณต้องพร้อมที่จะตอบโต้

Okay, just Stay like that
(โอเค , จัซท ซเท ไลค แดท)
โอเค อยู่แบบนี้ไว้ก่อนนะ

You’ll see if you Stay on this show for a few weeks!
(โยว ซี อิฟ ยู ซเท ออน ดีซ โฌ ฟอ รา ฟยู วีค !)
แล้วเธอจะรู้เองถ้าได้อยู่รายการนี้ไปสักสองสามอาทิตย์

Why do I have to Stay up here the whole time? You know I’m scared of these things.
(ฮไว ดู ไอ แฮ็ฝ ทู ซเท อัพ เฮียร เดอะ โฮล ไทม ยู โน แอม ซคา อ็อฝ ฑิส ธิง)
แล้วทำไมต้องให้ฉันอยู่บนนี้ตลอดด้วยล่ะ? นายก็รู้ว่าฉันกลัวความสูง

Then I’ll Stay here and help Sang Ryul. [Today’s main chef, who will be in charge of the barbeque?]
(เด็น อิล ซเท เฮียร แอ็นด เฮ็ลพ แซ็ง Ryul [ ทุเด เมน เฌ็ฟ , ฮู วิล บี อิน ชาจ อ็อฝ เดอะ barbeque ])
ฉันอยู่นี่และช่วย ชางเรียว (เชฟหลักวันนี้ ผู้ที่จะทำบาร์บีคิว)

Then I’ll Stay here and help Sang Ryul.
(เด็น อิล ซเท เฮียร แอ็นด เฮ็ลพ แซ็ง Ryul)
ฉันอยู่นี่และช่วย ชางเรียว

Close friends, Sang Ryul and Sooro! Then I’ll Stay here and help Sang Ryul.
(คโลส ฟเร็นด , แซ็ง Ryul แอ็นด Sooro ! เด็น อิล ซเท เฮียร แอ็นด เฮ็ลพ แซ็ง Ryul)
เพื่อนสนิท ชางเรียว และ ซูโร ฉันอยู่นี่และช่วย ชางเรียว

Just wait there! Stay and talk to me!
(จัซท เวท แดร์ ! ซเท แอ็นด ทอค ทู มี !)
รอยู่ตรงนั้นแหละ! แล้วคุยกับฉันด้วย!

So Minjoon and I are going to Stay there for one night…
(โซ Minjoon แอ็นด ดาย อาร์ โกอิ้ง ทู ซเท แดร์ ฟอ วัน ไนท)
มินวู และ ฉัน กำลังจะไปพักที่นั้นสักคืนหนึ่ง…

Plan in action They’re just trying it… So Minjoon and I are going to Stay there for one night…
(แพล็น อิน แอคฌัน เดรว จัซท ทไรอิง อิท โซ Minjoon แอ็นด ดาย อาร์ โกอิ้ง ทู ซเท แดร์ ฟอ วัน ไนท)
การวางแผนในการดำนินการ พวกเขากำลังลองมัน… มินวู และ ฉัน กำลังจะไปพักที่นั้นสักคืนหนึ่ง…

Your sister here? Stay away from my sister.
(ยุร ซีซเทอะ เฮียร ซเท อะเว ฟร็อม มาย ซีซเทอะ)
จมูกพี่ จมูกพี่! เงยหัวเอาไว้ [เค้าจะหลงเชื่อมั้ย…?]

Then, Ye Jin and Hyori can Stay in the back and come out like this.
(เด็น , ยี Jin แอ็นด Hyori แค็น ซเท อิน เดอะ แบ็ค แอ็นด คัม เอาท ไลค ดีซ)
แล้ว, เยจินกับฮโยริก็อยู่ข้างหลังแล้วก็ออกมาแบบนี้

They fall and the wing is crooked they just Stay like that
(เฑ ฟอล แอ็นด เดอะ วิง อีส ครุค เฑ จัซท ซเท ไลค แดท)
เวลามันตกลงมาแล้วปีกมันเบี้ยว มันก็เลยต้องค้างอยู่ท่านั้น

We told you to Stay on the train.
(วี โทลด ยู ทู ซเท ออน เดอะ ทเรน)
เราบอกคุณแล้ว ให้อยู่บนรถไฟ

I need you to Stay here.
(ไอ นีด ยู ทู ซเท เฮียร)
ผมคงต้องขอให้คุณอยู่ที่นี่

Aria, this is important. Stay with this feed.
(อาเรียะ , ดีซ ซิส อิมพอแท็นท ซเท วิฑ ดีซ ฟี)
อาเรีย! นี่มันสำคัญนะ

Come on, Stay down. Let’s go.
(คัมมอน , ซเท เดาน เล็ท โก)
มานี่ ก้มต่ำไว้ ไปเร็ว!!

He’s wrapped in his blanket. So he can Stay warm.
(อีส แร็พท อิน ฮิส บแลงแค็ท โซ ฮี แค็น ซเท วอม)
เขาเป็นพ่อของลูก ๆ ฉันนะ โธ่ ไม่เอาน่า เคท

You Stay here.
(ยู ซเท เฮียร)
รอนี่ก่อน