Figured แปลว่า

กุมภาพันธ์ 26, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Figured แปลว่า

Figured
(Figured อ่านว่า ฟิ๊กเก้อร)
Figured แปลว่า ซึ่งตกแต่งตามแบบที่ร่างไว้ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Figured ภาษาอังกฤษ

We are. I just Figured doing it with Frost
(วี อาร์ ไอ จัซท ฟีกยุร ดูอิง อิท วิฑ ฟร็อซท)
ครับ ผมลองชั่งคำนวนแล้ว\ ว่าถ้าออกรายงานฟรอสต์
He had it all Figured out.
(ฮี แฮ็ด ดิท ออล ฟีกยุร เอาท)
เขารู้หมด
We Figured it out. She only sings on days she meets you.
(วี ฟีกยุร ดิท เอาท ชี โอ๊นลี่ ซิง ออน เด ชี มีท ยู)
เรามาคิดดูแล้ว เธอจะร้องเฉพาะวันที่ได้เจอกับแก
I Figured it gives us a chance to raid their rooms…
(ไอ ฟิ๊กเก้อร ดิท กี๊ฝ อัซ ซา แช้นซํ ทู เรด แดร์ รูม)
ฉันคิดว่าเป็นโอกาสค้นห้องพวกเขา
Last night was insane. I got it all Figured out.
(ล๊าสท ไน๊ท วอส อินเซน ไอ ก็อท ดิธ ดอร์ ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
เมื่อคืนนี้บ้ามาก ผมคิดออกหมดแล้ว
I Figured you didn’t mean it, but if you did, then..
(ไอ ฟิ๊กเก้อร ยู ดิ๊นอิน มีน หนิด , บั๊ท อิ๊ฟ ยู ดิด , เด็น)
ผมนึกว่าคุณไม่ได้หมายความอย่างนั้น แต่ถ้าคุณคิดจริง
We should do this more often. Figured it was time you earned your keep.
(วี เชิด ดู ดิส โม อ๊อฟเฟ่น ฟิ๊กเก้อร ดิท วอส ไทม์ ยู เอิร์น ยุร คี๊พ)
เราควรทำมันให้บ่อยขึ้น ทุ่มเทเวลาให้มันอย่างเต็มที่
and we Figured you know he probably gets
(แอนด์ วี ฟิ๊กเก้อร ยู โนว์ ฮี พรอบอับลิ เก็ท)
แล้วเราก็คิดว่า
And therefore we Figured we can do that for someone else.
(แอนด์ แดโฟ วี ฟิ๊กเก้อร วี แคน ดู แดท ฟอร์ ซัมวัน เอ๊ลส)
เราก็เลยคิดต่อว่า เราน่าจะทำแบบนั้นบ้าง
Everybody says L hasn’t Figured out anything yet…
(เอวี่บอดี้ เซย์ แอล แฮ็ซท ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท เอนอิธิง เย๊ท)
ทุกคนบอกว่าLไม่พบเบาะแสอะไร
Dylan, they just Figured out what the paper was in Jack’s car.
(ดายแลน , เด จั๊สท ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ว๊อท เดอะ เพ๊เพ่อร์ วอส ซิน แจ็ค คารํ)
ดีแลน พวกเขารู้แล้วว่าเอกสารในรถคืออะไร
I Figured we were partners. I wanted to be a team player.
(ไอ ฟิ๊กเก้อร วี เวอ พาร์ทเน่อร์ ซาย ว้อนท ทู บี อะ ทีม เพย์เยอร์)
ผมคิดว่าเราเป็นเพื่อนกัน ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีม
I Figured Mark, Dustin and the new interns could work on the site.
(ไอ ฟิ๊กเก้อร ม๊าร์ค , ดัสติน แอนด์ เดอะ นิว อีนเทิน เคิด เวิ๊ร์ค ออน เดอะ ไซ๊ท)
ผมคิดว่ามาร์ค, ดัสทินและเด็กใหม่จะทำงานนี้ได้
Hey, guys, I think the other team Figured it out. Iran.
(เฮ , กาย , ไอ ทริ๊งค ดิ อ๊อเธ่อร์ ทีม ฟิ๊กเก้อร ดิท เอ๊าท อิราน)
นี่ๆ ,เหมือนจะรู้แล้วว่า พวกไหน คิดว่าพวกอิหร่าน
And since guys don’t like us, I Figured she could help.
(แอนด์ ซิ๊นซ กาย ด้อนท์ ไล๊ค อัซ , ไอ ฟิ๊กเก้อร ชี เคิด เฮ้ลพ)
และมันก็ไม่ใช้แค่คนเดียวนะ เธอก็จะสู้ และช่วยเราไปด้วย
So, I Figured Shelley here could teach us how.
(โซ , ไอ ฟิ๊กเก้อร Shelley เฮียร เคิด ที๊ช อัซ ฮาว)
ดังนั้น ฉันถึงคิดว่า แชลลี่ช่วยสอนพวกเราได้
Colonel Johnson here. Figured you’d be listening.
(เคอเน็ล จอนสัน เฮียร ฟิ๊กเก้อร ยูต บี ลิเซินนิง)
ผู้พันจอห์นสันพูด ฟังเสียงก็รู้แล้ว
So I Figured I might as well cut my trip short and…
(โซ ไอ ฟิ๊กเก้อร ดาย ไมท แอส เวลล คัท มาย ทริ๊พ ช๊อร์ท แอนด์)
แล้วฉันก็คำนวณแล้วว่าเรา ต้องตัดทริปนี้ให้สั้นลงและก็…
but I Figured it out.
(บั๊ท ไอ ฟิ๊กเก้อร ดิท เอ๊าท)
ผมเดาเอาเอง
But I guess things change. You think you got me all Figured out?
(บั๊ท ไอ เกสส ทริง เช้งจํ ยู ทริ๊งค ยู ก็อท มี ออล ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
ซึ่งเปลีย่นไปแล้ว คิดว่าฉันคิดไม่เป็นหรอ
and we Figured that maybe your Colton could help us out.
(แอนด์ วี ฟิ๊กเก้อร แดท เมบี ยุร Colton เคิด เฮ้ลพ อัซ เอ๊าท)
แล้วเราก็คิดว่าบางที โคลตันของคุณก็อาจช่วยเราได้
Been through a lot of shit, Figured we might need it.
(บีน ทรู อะ ล็อท อ็อฝ ชิท , ฟิ๊กเก้อร วี ไมท นี๊ด ดิท)
ก็เอามาจำนวนนึง คิดว่าเราอาจได้ใช้
l got it all Figured out, too.
(แอล ก็อท ดิธ ดอร์ ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท , ทู)
ช้นก็คิดมาแล้วนะ
l guess Lieutenant Dan Figured there’s some things you can’t change.
(แอล เกสส ลิวเทนแอนท แด็น ฟิ๊กเก้อร แดร์ ซัม ทริง ยู แค็นท เช้งจํ)
ผมเดาว่าผู้หมวดแดนคงจะคิดว่า มีบางสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
l remember everything you said, and l got it all Figured out.
(แอล รีเม๊มเบ่อร์ เอ๊วี่ติง ยู เซ็ด , แอนด์ แอล ก็อท ดิธ ดอร์ ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
ฉันจำได้ทุกอย่างที่นายพูด \ และนี่ไง ฉันจดไว้แล้ว