Shaw แปลว่า

กุมภาพันธ์ 26, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Shaw แปลว่า

Shaw
(Shaw อ่านว่า ชอร์)
Shaw แปลว่า พุ่มไม้เตี้ย ต้นไม้เล็กๆ [n.]

ตัวอย่างประโยค Shaw ภาษาอังกฤษ

Jerry Shaw must be eliminated.
(เจริ Shaw มัซท บี อิลีมอิเนท)
เจนนี่เป็นนักเขียนหัวข่าว
Hey, Grant, I can’t read this Shaw file.
(เฮ , กรานท , ไอ แค็นท เร็ด ดีซ Shaw ไฟล)
นี่ แกรนท์ ผมอ่านไฟล์ชอว์ไม่ได้
Ethan Shaw had a 183 IQ…
(Ethan Shaw แฮ็ด อะ 183 IQ)
อีธาน ชอว์ มีไอคิวระดับ 183
All starting the day that Ethan Shaw died.
(ออล ซทาททิง เดอะ เด แดท Ethan Shaw ได)
ทั้งหมดเริ่มหลังจากอีธาน ชอว์ตาย
in that case, Shaw now has.
(อิน แดท เคซ , Shaw เนา แฮ็ส)
อยู่ในกระเป๋านั่น
We just checked cameras. They said Shaw fired at one…
(วี จัซท เช็ค แคมเออะระ เฑ เซ็ด Shaw เฟอ แอ็ท วัน)
เราได้เช็คกล้องดูแล้ว พวกเขาพบชอว์แล้ว แต่ว่า..
of the night Ethan Shaw died?
(อ็อฝ เดอะ ไนท Ethan Shaw ได)
คืนที่ อีธาน ชอว์ ตายได้มั๊ย?
Ethan Shaw wasn’t an adversary.
(Ethan Shaw วอสซึ้น แอน แอดเฝอะเซริ)
อีธาน ชอว์ ไม่ได้อยู่ฝ่ายศัตรู
the Shaw investigation, I’d…
(เดอะ Shaw อินเฝซทิเกฌัน , อาย)
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ค่ะ
Is this about the Ethan Shaw investigation?
(อีส ดีซ อะเบาท ดิ ethan Shaw อินเฝซทิเกฌัน)
เกี่ยวกับการสืบสวน คดีของ อีธาน ชอว์ รึปล่าว
Ethan Shaw left three minutes early…
(Ethan Shaw เล็ฟท ธรี มินยูท เออลิ)
อีธาน ชอว์ ออกจากที่นั่น ก่อนเวลา 3 นาที
And Shaw put a biometric lock on her,
(แอ็นด Shaw พัท ดา biometric ล็อค ออน เฮอ ,)
ชอว์ได้ล๊อกเธอไว้ ด้วยลักษณะทางกายภาพ
Minuteman ID 8808, Ethan Shaw confirmed.
(Minuteman อาย 8808 , Ethan Shaw ค็อนเฟิม)
อาสาสมัครรหัส 8808 อีธาน ชอว์ ยืนยัน
Ethan Shaw defied my programming objectives.
(Ethan Shaw ดิไฟ มาย programmings objectives)
อีธาน ชอว์ ต่อต้านโปรแกรมที่วางไว้
Jerry Shaw must not remain alive…
(เจริ Shaw มัซท น็อท ริเมน อะไลฝ)
เจอร์รี่ ชอว์ จะต้องไม่มีชีวิตอยู่
Kill Jerry Shaw now, then exit.
(คิล เจริ Shaw เนา , เด็น เอกสิท)
ฆ่า เจอรี่ชอว เดียวนี้ แล้วออกไป
We should be going after Shaw right now.
(วี เชิด บี โกอิ้ง แอ๊ฟเท่อร ชอร์ ไร๊ท นาว)
เราควรจับชอว์ได้แล้วตอนนี้
I’m as interested in this Sebastian Shaw as you are.
(แอม แอส อิ๊นเทรสท อิน ดิส Sebastian ชอร์ แอส ยู อาร์)
ผมสนใจ เซบัสเตียน ชอว์ เหมือนกับคุณ
I’m sorry, Erik, but I’ve seen what Shaw did to you.
(แอม ซ๊อรี่ , Erik , บั๊ท แอฝ ซีน ว๊อท ชอร์ ดิด ทู ยู)
ฉันขอโทษ เอริค,แต่ฉันเห็น ที่ชอว์ทำกับนาย
We have intel that Shaw is meeting with the Russian Defense Chief in Moscow.
(วี แฮ็ฝ อินเทว แดท ชอร์ อีส มีทอิง วิธ เดอะ รัฌแอ็น ดิเฟนซ ชี๊ฟ อิน มอซคาว)
ข่าวกรองรายงานว่าชอว์จะไปพบ เสนาธิการรัสเซียในมอสโคว์
Killing Shaw will not bring you peace.
(คีลลิง ชอร์ วิล น็อท บริง ยู พี๊ซ)
การฆ่าชอว์จะทำให้นายไม่สงบ
We believe Shaw is trying to detonate some kind of bomb.
(วี บีลี๊ฝ ชอร์ อีส ทไรอิง ทู เดทโอะเนท ซัม ไคนด์ อ็อฝ บอมบฺ)
เราเชื่อว่าชอร์กำลังพยายามเปลี่ยนตัวเองเป็นระเบิด
We have to assume that that’s where Shaw is.
(วี แฮ็ฝ ทู แอสซูม แดท แด้ท แวร์ ชอร์ อีส)
เดาเอาว่า ชอร์น่าจะอยู่ตรงนั้นแหละ