Stand แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Stand แปลว่า

Stand
(Stand อ่านว่า สแทนด์)
Stand แปลว่า ยืน [n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Stand ภาษาอังกฤษ

Well, maybe I’ll Stand over there for the beginning.
(เว็ล , เมบี อิล ซแท็นด โอเฝอะ แดร์ ฟอ เดอะ บีกีนนิง)
เอาเป็นว่า บางทีผมอาจจะไปยืนรอ ตรงนั้นก่อนละกัน

in American political history would never Stand trial.
(อิน อะเมริแค็น โพะลีทอิแค็ล ฮีซโทะริ วูด เนฝเออะ ซแท็นด ไทรแอ็ล)
ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกา ไม่เคยมีการไต่สวนเลย

I can’t Stand it, Jack!
(ไอ แค็นท ซแท็นด ดิท , แจ็ค !)
ผมทนมันไม่ไหวแล้ว แจ็ค!

Okay, Stand by to roll tape. 30 seconds.
(โอเค , ซแท็นด ไบ ทู โรล เทพ 30 เซคอันด)
โอเคน่ะ เตรียมพร้อม เทปเดิน อีก 30 วิ

How will he Stand the cold without his pants…
(เฮา วิล ฮี ซแท็นด เดอะ โคลด วิเฑาท ฮิส แพ็นท)
เค้าจะยืนอยู่ท่ามกลางอากาศหนาวโดยไม่ใส่กางเกงได้ยังไงกัน…

Jongshin hyung come over here, the rest can Stand over there. (Quit avoiding it…)
(Jongshin hyung คัม โอเฝอะ เฮียร , เดอะ เร็ซท แค็น ซแท็นด โอเฝอะ แดร์ (ควิท อว้อยดิ้ง อิท ))
จงชินฮยองมานี่, ที่เหลือยืนอยู่ตรงนั้นนะ (หลีกเลี่ยงไม่ได้)

Jongshin hyung come over here, the rest can Stand over there.
(Jongshin hyung คัม โอเฝอะ เฮียร , เดอะ เร็ซท แค็น ซแท็นด โอเฝอะ แดร์)
จงชินฮยองมานี่, ที่เหลือยืนอยู่ตรงนั้นนะ

Hyung, I think you can Stand from here?
(Hyung , ไอ ธิงค ยู แค็น ซแท็นด ฟร็อม เฮียร)
พี่, ผมคิดว่าพี่ยืนตรงๆ ได้ตั้งแต่ตรงนี้?

Eventually, the Director of Photography can’t Stand it any longer… Can’t we just stop here?
(อิเฝนชัวลิ , เดอะ ดิเรคเทอะ อ็อฝ โฟะทอกระฟิ แค็นท ซแท็นด ดิท เอนอิ ลองเงอ แค็นท วี จัซท ซท็อพ เฮียร)
ท้ายที่สุด,ผู้กำกับภาพทนต่อไปอีกไมไ่ด้… เราหยุดตรงนี้ไม่ได้เหรอ?

It would be a miracle if this one manages to Stand up…
(อิท วูด บี อะ มิ๊ราเคิ่ล อิฟ ดีซ วัน แมนอิจ ทู ซแท็นด อัพ)
มันคงเป็นปาฎิหาริย์ ถ้าก้อนนี้ตั้งอยู่ได้..

No way! You’re trying to stack it vertically? [It would be a miracle if this one manages to Stand up…]
(โน เว ! ยัวร์ ทไรอิง ทู ซแท็ค อิท เฝอทิแค็ลลิ [ อิท วูด บี อะ มิ๊ราเคิ่ล อิฟ ดีซ วัน แมนอิจ ทู ซแท็นด อัพ ])
ไม่มีทาง! นายจะตั้งตรงๆเหรอ? [มันคงเป็นปาฎิหาริย์ ถ้าก้อนนี้ตั้งอยู่ได้..]

Can’t Stand by any longer, Edward Kim coming forward!!
(แค็นท ซแท็นด ไบ เอนอิ ลองเงอ , Edward คิม คัมอิง ฟอเวิด ! !)
ไม่สามารถอยู่เฉยได้แล้ว, Edward Kim กำลังมา!!

It begins as a Stand off… It’s different when you’re here…
(อิท บีกีน แอ็ส ซา ซแท็นด ออฟฟ อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท ฮเว็น ยัวร์ เฮียร)
เริ่มที่การยืนห่างจากกัน มันดูแตกต่างมากเลยพอมายืนตรงนี้…

It begins as a Stand off…
(อิท บีกีน แอ็ส ซา ซแท็นด ออฟฟ)
เริ่มที่การยืนห่างจากกัน

In the end, Hyori can’t Stand by any longer…
(อิน ดิ เอ็นด , Hyori แค็นท ซแท็นด ไบ เอนอิ ลองเงอ)
สุดท้ายแล้ว ฮโยริไม่สามารถทนดูได้นาน…

Just by looking at the appearance, you still Stand a good chance.
(จัซท ไบ ลุคอิง แอ็ท ดิ แอ็พเพียแร็นซ , ยู ซทิล ซแท็นด อะ กุด ชานซ)
จากที่เราเห็น , พี่ยังมีโอกาสที่ดีนะ

1st place will be hugged from behind. You both have to Stand in front of us.
(1st พเลซ วิล บี hugged ฟร็อม บิไฮนด ยู โบธ แฮ็ฝ ทู ซแท็นด อิน ฟรันท อ็อฝ อัซ)
เราจะกอดที่ 1 จากด้านหลัง , ทั้งสองคนต้องมายืนด้านหน้าพวกเรา

I really feel honored that I can Stand here together with Hyori unni.
(ไอ ริแอ็ลลิ ฟีล ออนเออะ แดท ไอ แค็น ซแท็นด เฮียร ทุเกฑเออะ วิฑ Hyori unni)
ฉันรู้สึกเป็นเกรียติจริงๆ ที่ได้ยืนอยู่ข้างๆ พี่ฮโยริ

The loser today… has to Stand here and reflect on her actions for 3 minutes.
(เดอะ ลูสเออะ ทุเด แฮ็ส ทู ซแท็นด เฮียร แอ็นด ริฟเลคท ออน เฮอ แอคฌัน ฟอ 3 มินยูท)
ผู้แพ้. จะต้องยืนอยู่ตรงนี้ และไตร่ตรองถึงการกระทำของเธอ เป็นเวลา 3 นาที

As agreed Hyori has to Stand outside for 3 minutes
(แอ็ส อักรี Hyori แฮ็ส ทู ซแท็นด เอาทไซด ฟอ 3 มินยูท)
ขณะที่ ฮโยริต้องยืนข้างนอกเป็นเวลา 3 นาที

What are you guys doing? Stand at your places.
(ฮว็อท อาร์ ยู ไก ดูอิง ซแท็นด แอ็ท ยุร พเลซ)
พวกนายทำไรอ่ะ? ไปยืนอยู่กับที่เลย

Like you can’t Stand the sight of them? Yes exactly.
(ไลค ยู แค็นท ซแท็นด เดอะ ไซท อ็อฝ เฑ็ม เย็ซ เอ็กแสคทลิ)
เหมือนคนก่อนๆ ใช่. ใช่

Walk over here, Stand next to him,
(วอค โอเฝอะ เฮียร , ซแท็นด เน็คซท ทู ฮิม ,)
เดินมาตรงนี้ยืนข้างๆเขา

Let us Stand together,
(เล็ท อัซ ซแท็นด ทุเกฑเออะ ,)
ให้พวกเรายืนขึ้นพร้อมกัน

They don’t Stand a chance, do they?
(เฑ ด้อนท์ ซแท็นด อะ ชานซ , ดู เฑ)
พวกเขาไม่มีโอกาสเลยใช่ไหม?