Picked แปลว่า

กุมภาพันธ์ 23, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Picked แปลว่า

Picked
(Picked อ่านว่า พิค)
Picked แปลว่า หยิบ เยี่ยม ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Picked ภาษาอังกฤษ

And without even meeting her, you Picked out her favorite song.
(แอ็นด วิเฑาท อีเฝ็น มีทอิง เฮอ , ยู พิค เอาท เฮอ เฟเฝอะริท ซ็อง)
ทั้งที่คุณยังไม่เคยพบเธอ คุณเลือกเพลงโปรดของเธอถูก
I got that. About halfway through I Picked it up.
(ไอ ก็อท แดท อะเบาท ฮอฟเวย์ ธรู ไอ พิค ดิท อัพ)
ผมเข้าใจแล้ว ประมาณครึ่งทางที่แล้ว ผมก็ตัดสินใจแล้ว
as a result of our incursion into Cambodia, we Picked up 22,000 rifles,
(แอ็ส ซา ริสัลท อ็อฝ เอ๊า อินเคอฉัน อีนทุ แค็มโบเดียะ , วี พิค อัพ 22 , 000 ไร๊เฟิ่ล ,)
การบุกเข้าไปในกัมพูชา เราขนปืนไรเฟิลไป 22,000 กระบอก
I Picked out, and these are your words,
(ไอ พิค เอาท , แอ็นด ฑิส อาร์ ยุร เวิด ,)
ผมหยิบมา แล้วมีคำพูดของท่าน
We wouldn’t get 400 even if we Picked all of them.
(วี วูดดึ่น เก็ท 400 อีเฝ็น อิฟ วี พิค ออล อ็อฝ เฑ็ม)
ถึงจะเก็บทั้งหมดนี่มันก็ไม่ถึง 400 ใบหรอก
So you Picked me?
(โซ ยู พิค มี)
ทำไมคุณเลือกฉัน?
Oh, you Picked me?
(โอ , ยู พิค มี)
โอ้, คุณเลือกฉันหรือ?
Since we’ve Picked all these peaches, I think the grandma and grandpa will be very happy.
(ซินซ หวีบ พิค ออล ฑิส พรีสเชด , ไอ ธิงค เดอะ แกรนมา แอ็นด grandpa วิล บี เฝริ แฮพพิ)
เพราะว่าเราเก็บลูกพีชทั้งหมดนี่, ชั้นคิดว่าคุณย่ากับคุณปู่จะต้องมีความสุขมากเน่ๆเลย
You couldn’t have Picked a worse time…
(ยู คูดซึ่น แฮ็ฝ พิค อะ เวิซ ไทม)
ชิปเป๋งเอ๊ย..
We never got Picked up, Adrian.
(วี เนฝเออะ ก็อท พิค อัพ , Adrian)
เขาไม่รับเราไปด้วย เอเดรียน
Satnam didn’t get Picked up.
(Satnam ดิ๊นอิน เก็ท พิค อัพ)
ไม่มีใครไปรับซัทนัม
A lot of people didn’t get Picked up in this chaos.
(อะ ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล ดิ๊นอิน เก็ท พิค อัพ อิน ดีซ เคอ็อซ)
ช่วงที่วุ่นวายกัน ไม่ได้รับคนหลายคน
Joey just Picked me up.
(โจอี้ จัซท พิค มี อัพ)
โจอี้ไปรับฉันมาน่ะ
I should have Picked Sooro hyung in advance…
(ไอ ฌูด แฮ็ฝ พิค Sooro hyung อิน แอ็ดฝานซ)
ผมน่าจะเลือกพี่ซูโรไว้ก่อน..
The two people who are constantly never Picked are on TOP’s team
(เดอะ ทู พี๊เพิ่ล ฮู อาร์ คอนสแท็นทลิ เนฝเออะ พิค อาร์ ออน ทูโอพีs ทีม)
สองบุคคลที่ไม่เคยถูกเลือกในทีมของท๊อป
TOP just Picked something…
(ทูโอพี จัซท พิค ซัมติง)
ท็อปหยิบบางอย่าง
We Picked one up.
(วี พิค วัน อัพ)
เราได้มาอันหนึ่ง
towards 45th. She dumped the friend, Picked up her bodyguard.
(ทูวอด 45th ชี ดั๊มพ เดอะ เฟรน , พิค อั๊พ เฮอ บอดี้การ์ด)
ที่ถนน 45 เธอส่งเพื่อนลง และรับบอดี้การ์ดของเธอ
Cool Site of the day Picked us as a cool site
(คูล ไซ๊ท อ็อฝ เดอะ เดย์ พิค อัซ แอส ซา คูล ไซ๊ท)
เว็บไซท์ คูลไซท์ออฟเดอะเดย์ เลือกเราเป็นเว็บไซท์สุดเท่
and Yahoo Picked us and we were in U.S.A Today.
(แอนด์ ยาฮู พิค อัซ แซน วี เวอ อิน ยู เอส ซา ทูเดย์)
ยาฮูก็เลือกเราและเราได้ออกรายการยูเอสเอทูเดย์
but the corporate cabal had Picked the wrong man.
(บั๊ท เดอะ คอโพะริท คะแบล แฮ็ด พิค เดอะ รอง แมน)
แต่กลุ่มองค์การลับภาคธุรกิจเลือกคนผิด
had Picked up the lady who was going shopping,
(แฮ็ด พิค อั๊พ เดอะ เล๊ดี้ ฮู วอส โกอิ้ง ชอปปิ้ง ,)
ได้รับผู้โดยสารสุภาพสตรี คนที่จะไปซี้อของ
Someone dropped this cell phone and I Picked it up
(ซัมวัน ดร็อพ ดิส เซล โฟน แอนด์ ดาย พิค ดิท อั๊พ)
มีคนทำโทรศัพท์แล้วชั้นเก็บได้
No, no, no, the audience Picked the seat.
(โน , โน , โน , ดิ อ๊อเดี่ยนซ พิค เดอะ ซีท)
ไม่ๆ ๆ ไม่ๆ ผู้ชมเป็นผู้เลือกต่างหากเล่า..
They let them think they Picked the seat.
(เด เล็ท เด็ม ทริ๊งค เด พิค เดอะ ซีท)
พวกนั้นหลอกให้คิดว่าผู้ชมเลือก