Member แปลว่า

กุมภาพันธ์ 11, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Member แปลว่า

Member
(Member อ่านว่า เม๊มเบ่อร์)
Member แปลว่า สมาชิก [n.]

ตัวอย่างประโยค Member ภาษาอังกฤษ

The only female Member to qualify for the Stupid Award.
(ดิ โอ๊นลี่ ฟีเมล เมมเบอะ ทู ควอลอิไฟ ฟอ เดอะ ซทยูทิด อะวอด)
ผู้หญิงคนเดียวที่เหมาะสมกับรางวัลจอมซื่อบื้อ

Meanwhile, the lavish Member Sooro…? Haejin! I’m worried about Sooro. He’s such a scaredy cat.
(มีนวาย , เดอะ แลฝอิฌ เมมเบอะ Sooro Haejin ! แอม เวอริ อะเบาท Sooro อีส ซัช อะ scaredy แค็ท)
ในตอนนั้น สมชิกที่สุรุ่ยสุร่าย ซูโร เฮจิน !!ฉันกังวลเกี่ยวกัยพี่ซูโร เขาเหมือนแมวที่น่ากลัว

The first female Family Member paragliding
(เดอะ เฟิซท ฟีเมล แฟมอิลิ เมมเบอะ paraglidings)
สมาชิกผู้หญิงคนแรกของ แฟมิลี่ กระโดด ร่มบิน

of bribing Member of the Congress.
(อ็อฝ bribings เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ เดอะ ค๊องเกรส)
ติดสินบน สส

It is a Member of our society.
(อิท อีส ซา เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ เอ๊า โซไซ๊ที่)
เป็นสมาชิกในสังคมของเรา

Every Member of the team was killed. This is a shame
(เอ๊เฝอร์รี่ เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ เดอะ ทีม วอส คิลล์ ดิส ซิส ซา เชม)
สมาชิกทุกคนในทีมถูกฆ่า นี่คือเรื่องน่าอาย

He has every Member of his crew
(ฮี แฮ็ส เอ๊เฝอร์รี่ เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ ฮิส ครู)
เขาให้ลูกทีม

because he was Member from “Phoenix” Club?
(บิคอส ฮี วอส เม๊มเบ่อร์ ฟรอม ขาคู่Phoenixขาคู่ คลับ)
เพราะว่าเขาเป้นสมาชิกจากชมรมฟีนิกซ์?

He was a Member of The Porcellian, and yes he did.
(ฮี วอส ซา เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ เดอะ Porcellian , แอนด์ เย็ซ ฮี ดิด)
เขาเป็นสมาชิกของโพเซลเลียน, และใช่เขาเป็น

In late November I got the e mail from Mark telling me to come out for the millionth Member party.
(อิน เหลท โนะเฝมเบอะ ไอ ก็อท ดิ อี เมล ฟรอม ม๊าร์ค เทลลิง มี ทู คัม เอ๊าท ฟอร์ เดอะ มีลยันธ เม๊มเบ่อร์ พ๊าร์ที่)
ปลายเดือนพฤศจิกายนผมได้อีเมลจากมาร์ค บอกผมให้มางานเงี้ยงฉลองสมาชิกที่หนึ่งล้าน

The award money that the last standing Member receives
(ดิ อะหวอร์ด มั๊นนี่ แดท เดอะ ล๊าสท ซแทนดิง เม๊มเบ่อร์ รีซี๊ฝ)
เงินรางวัลที่สมาชิกที่อยู่คนสุดท้ายจะได้รับ

I plan to limit Member talent auditions to 30 seconds each.
(ไอ แพลน ทู ลิ๊หมิท เม๊มเบ่อร์ แท๊เล้นท auditions ทู 30 เซ๊คคั่น อีช)
ฉันคิดไว้ให้แต่ละคน แสดงได้ไม่เกิน 30 วินาที

Wait, are you a Member here?
(เว้ท , อาร์ ยู อะ เม๊มเบ่อร์ เฮียร)
เดี๋ยว เธอเป็นสมาชิกที่นี่หรอ

You’ll handle Member activities. Keep me in sight at all times.
(โยว แฮ๊นเดิ้ล เม๊มเบ่อร์ แอ็คทิวิทิ คี๊พ มี อิน ไซ๊ท แอ็ท ดอร์ ไทม์)
เธอคอยดูแลกิจกรรมของลูกค้า อยู่ภายในสายตาฉันไว้ตลอดด้วย

I was actually being a productive Member of society.
(ไอ วอส แอคชัวลิ บีอิง อะ โพรดั๊คถีฝ เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ โซไซ๊ที่)
ฉันเข้าใจถึงการเป็นผลผลิตของสังคม

Each Member has to write one bad and one good point.
(อีช เม๊มเบ่อร์ แฮ็ส ทู ไร๊ท วัน แบ้ด แอนด์ วัน กู๊ด พ๊อยท์)
สมาชิกแต่ละคนเขียนจุดดีและจุดด้อย

There’s one Member who wrote it sincerely. I think this mistake is about females.
(แดร์ วัน เม๊มเบ่อร์ ฮู โรท อิท ซินเซียลิ ไอ ทริ๊งค ดิส มิสเท้ค อีส อะเบ๊าท ฟี๊เมล)
สมาชิกใครสักคนเขียนอย่างจริงใจ.\ฉันคิดว่ามันผิดเกี่ยวกับผู้หญิง

Final Member of our team.
(ไฟ๊น่อล เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ เอ๊า ทีม)
สมาชิกคนสุดท้ายของทีมเรา

Really want to to become a Member spirit insurance.
(ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู ทู บีคัม อะ เม๊มเบ่อร์ สพีหริท อินฌูแร็นซ)
อยากจะกลายร่างเป็นวิญญาณประกันภัยเสียจริงๆ

Ah. a Member of the land owning classes.
(อา อะ เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ เดอะ แลนด์ ownings คลาสเซซ)
อ่อ เป็นพวก มีที่ดินเป็นของตัวเอง

New money, obviously, but still a Member of the club.
(นิว มั๊นนี่ , ออบเฝียซลิ , บั๊ท สทิลล อะ เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ เดอะ คลับ)
เศรษฐีใหม่แต่ก็เป็นสมาชิกของพวกเขา

The only Member of the Frank family to survive was Otto.
(ดิ โอ๊นลี่ เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ เดอะ แฟร๊งค แฟ๊มิลี่ ทู เซอร์ไฝ๊ฝ วอส ออตดี)
สมาชิกเดียวของครอบครัวแฟรงค์ ที่รอด คือ อ้อตโต้