Same แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Same แปลว่า

Same
(Same อ่านว่า เซม)
Same แปลว่า เหมือนกัน [adj. pron.]

ตัวอย่างประโยค Same ภาษาอังกฤษ

I know what you’re going to say. And I feel the exact Same way.
(ไอ โน ฮว็อท ยัวร์ โกอิ้ง ทู เซ แอ็นด ดาย ฟีล ดิ เอ็กแสคท เซม เว)
ผมรู้ว่าคุณจะพูดอะไร และผมรู้สึกแบบนั้นเป๊ะ

the Same people who’d spit on me when I got back from Vietnam.
(เดอะ เซม พี๊เพิ่ล โวด ซพิท ออน มี ฮเว็น นาย ก็อท แบ็ค ฟร็อม เวียดนาม)
มันก็พวกเีดียวกันที่ถ่มน้ำลายใส่ผม ตอนที่ผมกลับมาจากสงครามเวียดนาม

Now continue exactly the Same way.
(เนา ค็อนทีนยู เอ็กแสคทลิ เดอะ เซม เว)
ตอนนี้ ทำเหมือนช่วงที่ผ่านมา ยาวไป

And I guess if I’d been in their place, I’d have done the Same thing.
(แอ็นด ดาย เก็ซ อิฟ อาย บีน อิน แด พเลซ , อาย แฮ็ฝ ดัน เดอะ เซม ธิง)
และผมก็เชื่อว่าถ้าผมเป็นพวกเขา ผมก็คงจะทำในสิ่งเดียวกัน

Starting off at the Same time in full force
(ซทาททิง ออฟฟ แอ็ท เดอะ เซม ไทม อิน ฟูล โฟซ)
เริ่มต้นขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันด้วยพลังที่เต็มเปี่ยม

At the Same time A veiled man receives the phone call…
(แอ็ท เดอะ เซม ไทม อะ เฝล แม็น รีซีฝ เดอะ โฟน คอล)
ในเวลาเดียวกัน\ A ชายอีกคนก็ได้รับโทรศัพท์…

What’s this?! [At the Same time A veiled man receives the phone call…]
(ฮว็อท ดีซ ! [ แอ็ท เดอะ เซม ไทม อะ เฝล แม็น รีซีฝ เดอะ โฟน คอล ])
อะไรกันเนี้ย?! [ในเวลาเดียวกัน\ A ชายอีกคนก็ได้รับโทรศัพท์…]

First they get Jihoon (Rain) to come out. [At the Same time A veiled man receives the phone call…]
(เฟิซท เฑ เก็ท Jihoon (เรน ) ทู คัม เอาท [ แอ็ท เดอะ เซม ไทม อะ เฝล แม็น รีซีฝ เดอะ โฟน คอล ])
ตอนแรกพวกเขาก็พาจีฮุน(เรน)ไป [ในขณะเดียวกัน ชายอีกคนก็ได้รับโทรศัพท์]

After being reassured by her Same age sibling, Shiyeon is ready Are you ready? Yes!
(อาฟเทอะ บีอิง รีแอะฌูร ไบ เฮอ เซม เอจ ซิปบิง , Shiyeon อีส เรดอิ อาร์ ยู เรดอิ เย็ซ !)
หลังจากเรียกความมั่นใจโดยพี่น้องอายุเท่ากัน, ชิยอนพร้อมแล้ว เธอพร้อมไหม? พร้อม!

After being reassured by her Same age sibling, Shiyeon is ready
(อาฟเทอะ บีอิง รีแอะฌูร ไบ เฮอ เซม เอจ ซิปบิง , Shiyeon อีส เรดอิ)
หลังจากเรียกความมั่นใจโดยพี่น้องอายุเท่ากัน, ชิยอนพร้อมแล้ว

At the Same time, the Blueberry Team…
(แอ็ท เดอะ เซม ไทม , เดอะ บลูเบอรี่ ทีม)
ในเวลาเดียวกัน, ทีมบลูเบอร์รี่…

Successful Jongkook and his family are all on the Same side…
(ซัคเซซฟุล Jongkook แอ็นด ฮิส แฟมอิลิ อาร์ ออล ออน เดอะ เซม ไซด)
ประสบผลสำเร็จ จองกุก และครอบครัวของเขา อยู่ข้างเดียวกัน

He has the Same surname as Jongkook! Minwoo!
(ฮี แฮ็ส เดอะ เซม เซอเนม แอ็ส Jongkook ! Minwoo !)
เขามีนามสกุลที่เหมือนกันกับ จองกุก! มินวู!

He has the Same surname as Jongkook!
(ฮี แฮ็ส เดอะ เซม เซอเนม แอ็ส Jongkook !)
เขามีนามสกุลที่เหมือนกันกับ จองกุก!

She has the Same eyes as Jongkook! [This person also looks like him!]
(ชี แฮ็ส เดอะ เซม ไอ แอ็ส Jongkook ! [ ดีซ เพ๊อร์ซั่น ออลโซ ลุค ไลค ฮิม ! ])
เธอมีตาเหมือนจองกุ๊กเลย! [คนนี้ก็ดูเหมือนจองกุ๊ก!!]

She has the Same eyes as Jongkook!
(ชี แฮ็ส เดอะ เซม ไอ แอ็ส Jongkook !)
เธอมีตาเหมือนจองกุ๊กเลย!

At the Same time, Shiyeon and Haejin are lost in a similar place
(แอ็ท เดอะ เซม ไทม , Shiyeon แอ็นด Haejin อาร์ ล็อซท อิน อะ ซีมอิเลอะ พเลซ)
ในเวลาเดียวกัน ชิยอน เฮจินก็หลงอยู่ในสถานที่เดียวกัน

Shiyeon! You’re panicking trying to find them too? [At the Same time, Shiyeon and Haejin are lost in a similar place]
(Shiyeon ! ยัวร์ panickings ทไรอิง ทู ไฟนด เฑ็ม ทู [ แอ็ท เดอะ เซม ไทม , Shiyeon แอ็นด Haejin อาร์ ล็อซท อิน อะ ซีมอิเลอะ พเลซ ])
ชิยอน! เธอก็แตกตื่นพยายามตามหากับเขาด้วยเหรอ? [ในเวลาเดียวกัน ชิยอน เฮจินก็หลงอยู่ในสถานที่เดียวกัน]

They’re rivaling each other, but at the Same time busy trying to find the house
(เดรว rivalings อีช อัฑเออะ , บัท แอ็ท เดอะ เซม ไทม บีสอิ ทไรอิง ทู ไฟนด เดอะ เฮาซ)
พวกเขาเป็นคู่แแข่งกัน, แต่ในเวลาเดียวกันก็พยายามตามหาบ้านหลังนั้น

But, at the Same time, Sangryul Hyori team…
(บัท , แอ็ท เดอะ เซม ไทม , Sangryul Hyori ทีม)
แต่ในขณะเดียวกัน ทีมซอรยอล ฮโยริ…

The two in the Same boat! I think it’s 2 times!
(เดอะ ทู อิน เดอะ เซม โบท ! ไอ ธิงค อิทซ 2 ไทม !)
ทั้งคู่ลงเรือลำเดียวกัน / ผมคิดว่าน่าจะเป็น 2 ครั้ง

The two in the Same boat!
(เดอะ ทู อิน เดอะ เซม โบท !)
ทั้งคู่ลงเรื่อรำเดียวกัน

Shall we go? Yes. [After being reassured by her Same age sibling, Shiyeon is ready]
(แฌ็ล วี โก เย็ซ [ อาฟเทอะ บีอิง รีแอะฌูร ไบ เฮอ เซม เอจ ซิปบิง , Shiyeon อีส เรดอิ ])
พวกเราไปได้รึยัง ได้ไหม

Sooro and his VJ partner using the Same phrase…
(Sooro แอ็นด ฮิส VJ พาทเนอะ ยูสซิง เดอะ เซม ฟเรส)
ซูโร และ คู่หู VJ ของเขา พูดปรพโยคเดียวกัน

At the Same time The four tricky(?) people By playing odd man out?
(แอ็ท เดอะ เซม ไทม เดอะ โฟ ทรีคคิ ( ) พี๊เพิ่ล ไบ พเลนิ่ง อ๊อดด แม็น เอาท)
ในขณะนั้น คนโกง(?)4คน ให้เล่น ‘ใครไม่เหมือนออก’ ดีมะ?