Used แปลว่า

กุมภาพันธ์ 11, 2018 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Used แปลว่า

Used
(Used อ่านว่า มอนิ่ง)
Used แปลว่า มือสอง เคยชิน ที่ใช้แล้ว [adj.]

ตัวอย่างประโยค Used ภาษาอังกฤษ

But if he just dumps her, that she’s Used to.
(บัท อิฟ ฮี จัซท ดัมพ เฮอ , แดท ชี ยูซ ทู)
แต่ถ้าเขาทิ้งแม่ นั่นแม่ชินแล้ว

I mean, I Used a nail and everything.
(ไอ มีน , ไอ ยูซ อะ เนล แอ็นด เอ๊วี่ติง)
ตอกตระปูเลยนะ

I just It all happened so fast, I’m not even Used to the idea yet.
(ไอ จัซท ดิธ ดอร์ แฮพเพ็น โซ ฟัซท , แอม น็อท อีเฝ็น ยูซ ทู ดิ ไอดีอะ เย็ท)
ฉันแค่..มันเกิดขึ้นเร็วมาก ฉันเองยังแทบไม่ทันรู้ตัว

I mean, we’re not Used to doing anything
(ไอ มีน , เวีย น็อท ยูซ ทู ดูอิง เอนอิธิง)
ผมแค่หมายถึง เราถูกห้ามทำทุกอย่าง

Lyndon Johnson’s White House Used them. So did Kennedy’s.
(Lyndon จอนสัน ฮไวท เฮาซ ยูซ เฑ็ม โซ ดิด เคนนีดี)
ทำเนียบขาวสมัยลินดอน จอห์นสันก็ใช้ สมัยแคนาดี้ด้วย

As a president, you get Used to this kind of stuff.
(แอ็ส ซา พเรสอิเด็นท , ยู เก็ท ยูซ ทู ดีซ ไคนด อ็อฝ ซทัฟ)
ในฐานะที่เป็นปธน. คุณต้อง คุ้นเคยกับเรื่องพรรค์นี้

Mmm. That sounds good. I Used to love cheeseburgers,
(อึม แดท เซานด กุด ดาย ยูซ ทู ลัฝ cheeseburgers ,)
อืมม ฟังดูดี ผมเคยชอบชีทเบอเกอร์

And I’m interested that you Used the term “obstruction of justice.”
(แอ็นด แอม อีนทเร็ซท แดท ยู ยูซ เดอะ เทิม อ็อบซทรัคฌัน อ็อฝ จัสติกส)
และผมก็สนใจคำที่คุณใช้ “ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม”

They have to find the bus terminal being Used as a meeting point… We have to find the bus terminal first
(เฑ แฮ็ฝ ทู ไฟนด เดอะ บัซ เทอมิแน็ล บีอิง ยูซ แอ็ส ซา มีทอิง พอยนท วี แฮ็ฝ ทู ไฟนด เดอะ บัซ เทอมิแน็ล เฟิซท)
พวกเขาต้องหาสถานีขนส่งที่เป็นจุดนัดพบก่อน… เราต้องหาสถานีขนส่งก่อน

They have to find the bus terminal being Used as a meeting point…
(เฑ แฮ็ฝ ทู ไฟนด เดอะ บัซ เทอมิแน็ล บีอิง ยูซ แอ็ส ซา มีทอิง พอยนท)
พวกเขาต้องหาสถานีขนส่งที่เป็นจุดนัดพบก่อน…

Ok, we have to go back. Anyhow, we just have to turn left [They have to find the bus terminal being Used as a meeting point…]
(โอเค , วี แฮ็ฝ ทู โก แบ็ค เอนอิเฮา , วี จัซท แฮ็ฝ ทู เทิน เล็ฟท [ เฑ แฮ็ฝ ทู ไฟนด เดอะ บัซ เทอมิแน็ล บีอิง ยูซ แอ็ส ซา มีทอิง พอยนท ])
โอเค, เราต้องกลับไป ยังไงก็ตาม เราแค่ต้องเลี้ยวซ้าย [พวกเขาต้องหาสถานีขนส่งที่เป็นจุดนัดพบก่อน…]

Oppa, Sung Hoon Oppa Used this.
(Oppa , ซัง Hoon Oppa ยูซ ดีซ)
พี่ พี่ซองฮุน ใช้นี่ซิ.

Sung Hoon only needs his fingers to break the board. Oppa, Sung Hoon Oppa Used this.
(ซัง Hoon โอ๊นลี่ นีด ฮิส ฟีงเกอะ ทู บเรค เดอะ โบด Oppa , ซัง Hoon Oppa ยูซ ดีซ)
ซองฮุนใช้แค่นิ้วก็หักแผ่นไม้ได้ พี่ พี่ซองฮุนใช้นี่

He said he Used his ‘chang’…
(ฮี เซ็ด ฮี ยูซ ฮิส chang)
เขาพูดว่าเขาใช้ พลังภายใน

Sooro Used all his force to break it.
(Sooro ยูซ ออล ฮิส โฟซ ทู บเรค อิท)
ซูโรใช้พลังทั้งหมดที่มีหักมัน

We didn’t use a fishing rod. We Used a net.
(วี ดิ๊นอิน ยูซ อะ fishings ร็อด วี ยูซ อะ เน็ท)
พวกเราจะไม่ใช้เบ็ด แต่จะใช้พวกตาข่ายแทน

What is burdock? Because of the nutrient rich roots, are fermented or Used as herbal flavourings Is this burdock?
(ฮว็อท อีส เบอด็อค บิคอส อ็อฝ เดอะ นยูทเรียนท ริช รูท , อาร์ เฟอเม็นท ออ ยูซ แอ็ส เฮอแบ็ล ฟเลเฝอะริง ซิส ดีซ เบอด็อค)
โกโบ้คืออะไรเหรอ? เราจะใช้รากของมันมาหมักดองอาหารหรือใช้เป็นวัตถุดิบจำพวกสมุนไพรได้ นี่คือโกโบ้เหรอ?

What is burdock? Because of the nutrient rich roots, are fermented or Used as herbal flavourings
(ฮว็อท อีส เบอด็อค บิคอส อ็อฝ เดอะ นยูทเรียนท ริช รูท , อาร์ เฟอเม็นท ออ ยูซ แอ็ส เฮอแบ็ล ฟเลเฝอะริง)
โกโบ้คืออะไรเหรอ? เราจะใช้รากของมันมาหมักดองอาหารหรือใช้เป็นวัตถุดิบจำพวกสมุนไพรได้

The roots are [What is burdock?] [Because of the nutrient rich roots, are fermented or Used as herbal flavourings]
(เดอะ รูท แซร์ [ ฮว็อท อีส เบอด็อค ] [ บิคอส อ็อฝ เดอะ นยูทเรียนท ริช รูท , อาร์ เฟอเม็นท ออ ยูซ แอ็ส เฮอแบ็ล ฟเลเฝอะริง ])
นี่ไงรากมัน [โกโบ้คืออะไรเหรอ?] [เราจะใช้รากของมันมาหมักดองอาหารหรือใช้เป็นวัตถุดิบจำพวกสมุนไพรได้]

Oh, so the roots are burdock! [What is burdock?] [Because of the nutrient rich roots, are fermented or Used as herbal flavourings]
(โอ , โซ เดอะ รูท แซร์ เบอด็อค ! [ ฮว็อท อีส เบอด็อค ] [ บิคอส อ็อฝ เดอะ นยูทเรียนท ริช รูท , อาร์ เฟอเม็นท ออ ยูซ แอ็ส เฮอแบ็ล ฟเลเฝอะริง ])
โอ้ รากมันคือโกโบ้เหรอ! [โกโบ้คืออะไรเหรอ?] [เราจะใช้รากของมันมาหมักดองอาหารหรือใช้เป็นวัตถุดิบจำพวกสมุนไพรได้]

It looks like you’ve Used shovels quite a bit? That’s one way to do it
(อิท ลุค ไลค ยู๊ฟ ยูซ โชฝโวคไวท อะ บิท แด๊ท วัน เว ทู ดู อิท)
มันดูเหมือนว่าเค้าใช้พลั่วได้นิดหน่อยเองนะเนี่ย? นี่คือวิธีนึงที่สามารถทำได้

It looks like you’ve Used shovels quite a bit?
(อิท ลุค ไลค ยู๊ฟ ยูซ โชฝโวคไวท อะ บิท)
มันดูเหมือนว่าเค้าใช้พลั่วได้นิดหน่อยเองนะเนี่ย?

Elastic band Used for tying loads!
(อิแลซทิค แบ็นด ยูซ ฟอ tyings โลด !)
สายรัดสำหรับมัดของ

That’s right, Bumsoo and I Used to work together awhile ago
(แด๊ท ไรท , Bumsoo แอ็นด ดาย ยูซ ทู เวิค ทุเกฑเออะ อะฮไวล อะโก)
เเน่นอน.เมื่อก่อนบอมซูกับชั้นเคยทำงานด้วยกันด้วยนะ

The middle aged men who were tired out from fishing and the young ones who Used up too much energy while doing facials
(เดอะ มิ๊ดเดิ้ล เอจ เม็น ฮู เวอ ไทร เอาท ฟร็อม fishings แอ็นด เดอะ ยัง วัน ฮู ยูซ อัพ ทู มัช เอนเออะจิ ฮไวล ดูอิง facials)
ชายวัยกลางคนที่เหนื่อยจากการตกปลา และเด็กหนุ่มที่ใช้พลังมากเกินไปขณะนวดหน้า