Better แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Better แปลว่า

Better
(Better อ่านว่า เบ๊ทเท่อร์)
Better แปลว่า ดีกว่า [adj. adv. n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Better ภาษาอังกฤษ

Because I want you and Zoe to be Better at this than I am.
(บิคอส ไอ ว็อนท ยู แอ็นด Zoe ทู บี เบทเทอะ แรท ดีซ แฑ็น นาย แอ็ม)
เพราะแม่อยากให้ลูกและโซอี้ เก่งเรื่องนี้กว่าแม่

It’s Better if you ride shotgun.
(อิทซ เบทเทอะ อิฟ ยู ไรด ชอทกัน)
นายน่าจะไปขี่ปืนลูกซองมากกว่านะ

Yeah. Sexier, Better looking people?
(เย่ Sexier , เบทเทอะ ลุคอิง พี๊เพิ่ล)
ใช่ โอเค

Yeah, well, put it on. Or let me put it on. I think it’s Better luck.
(เย่ , เว็ล , พัท ดิธ ออน ออ เล็ท มี พัท ดิธ ออน นาย ธิงค อิทซ เบทเทอะ ลัค)
งั้นสวมเลย ให้ผมสวมให้ดีกว่า จะได้ถือเป็นโชคดี

Well, sometimes life comes up with a Better idea. I’ll tell you what.
(เว็ล , ซัมไทม์ ไลฟ คัม อัพ วิฑ อะ เบทเทอะ ไอดีอะ อิล เท็ล ยู ฮว็อท)
แต่ว่า..บางครั้งชีวิตก็มาพร้อมกับแนวคิดที่ดีกว่า ฉันจะบอกว่ามันคืออะไร

John, you get Better pay…
(จอน , ยู เก็ท เบทเทอะ เพ)
จอห์น ได้โปรด ช่วยดูเขาให้ที ฉันต้องไปอาบน้ำ ฉันต้องไป

This is gonna be even Better than the puppy.
(ดีซ ซิส กอนนะ บี อีเฝ็น เบทเทอะ แฑ็น เดอะ พั๊พพี่)
ดูแลง่ายกว่าลูกหมา เป็นไหนๆอยู่แล้ว

I wasn’t looking at her Better move fast kid
(ไอ วอสซึ้น ลุคอิง แอ็ท เฮอ เบทเทอะ มูฝ ฟัซท คิด)
จริง ผมเสร็จพวกคุณหมดเลย คุณเสร็จเรา!

But he seemed Better when I left.
(บัท ฮี ซีม เบทเทอะ ฮเว็น นาย เล็ฟท)
แต่มันดูโอเคขึ้นแล้วนะตอนผมออกมา

‘Cause you know we couldn’t find a Better dog.
(คอส ยู โน วี คูดซึ่น ไฟนด อะ เบทเทอะ ด็อก)
เพราะแกก็รู้ว่า เราไปหาหมาตัวอื่นที่ดีกว่าไม่ได้

They’d Better not push me on him,
(เดยฺ เบทเทอะ น็อท พุฌ มี ออน ฮิม ,)
พวกนั่นไม่ควรเอาผมไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลย

Sir? You know, maybe we’re just Better off
(เซอ ยู โน , เมบี เวีย จัซท เบทเทอะ ออฟฟ)
ท่านค่ะ ท่านก็รู้ เราก็แค่อยากทำให้มันดีขึ้น

But if I could get Frost to pay more and secure Better terms,
(บัท อิฟ ฟาย คูด เก็ท ฟร็อซท ทู เพ โม แอ็นด ซิคยูร เบทเทอะ เทิม ,)
แต่ถ้าเราเข้าทางฟรอสต์เราได้มากกว่า\ ระดับความเชื่อมั่นก็ยังดี

We’re going to need napkins. We’d Better have some napkins.
(เวีย โกอิ้ง ทู นีด แนพคิน เว็ด เบทเทอะ แฮ็ฝ ซัม แนพคิน)
เราต้องการผ้าอนามัย เราต้องการผ้าอนามัยด่วน

She’s much Better now.
(ชี มัช เบทเทอะ เนา)
เธอดูดีขึ้นเยอะมากแล้ว ตอนนี้

they Better leave now,
(เฑ เบทเทอะ ลีฝ เนา ,)
ก็ควรออกไปซะ ตอนนี้

Well, we found something rather Better than his notes,
(เว็ล , วี เฟานด ซัมติง ราฑเออะ เบทเทอะ แฑ็น ฮิส โนท ,)
แล้วเราพบบางอย่างที่สำคัญเหนือไปกว่า บันทึกของเขา

Five, “Don’t you agree that you’d Better get the Hunt thing going?”
(ไฟฝ , ด้อนท์ ยู อักรี แดท ยูต เบทเทอะ เก็ท เดอะ ฮันท ธิง โกอิ้ง)
คำที่ห้า “เห็นด้วยมั้ยว่าควรขจัดบางสิ่ง ของฮันท์ออกไป?”

I’m Better suited to a life of thought,
(แอม เบทเทอะ ซยูท ทู อะ ไลฟ อ็อฝ ธอท ,)
ผมเหมาะกับชีวิตที่ใช้ความคิด

Chunhee, you’d Better not plant me!
(Chunhee , ยูต เบทเทอะ น็อท พลานท มี !)
ชอนฮี นายไม่ต้องปักหัวชั้นลงพื้นนะ!

I feel Better now.
(ไอ ฟีล เบทเทอะ เนา)
อา ชั้นรู้สึกดีจัง

Retort Me drinking it is Better than spilling it everywhere!
(ริทอท มี ดริงคิง อิท อีส เบทเทอะ แฑ็น สปีลลิง อิท เอวี่แวร์ !)
โต้ตอบ ผมดื่มมันดีกว่าปล่อยให้มันหกที่ไหนก็ไม่รู้!

I’m so much Better looking than you!
(แอม โซ มัช เบทเทอะ ลุคอิง แฑ็น ยู !)
ฉันหล่อกว่านายมากเลยนะ!

Still he’s doing Better than when he first tried…
(ซทิล อีส ดูอิง เบทเทอะ แฑ็น ฮเว็น ฮี เฟิซท ทไร)
ยังคงทำได้ดีแม้ว่าเพิ่งจะเคยทำ…

Good. Good. It’s even Better than the last one.
(กุด กุด อิทซ อีเฝ็น เบทเทอะ แฑ็น เดอะ ลาซท วัน)
ดีมั้ย? มันดีหรือเปล่า