Self แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Self แปลว่า

Self
(Self อ่านว่า เซลฟ์)
Self แปลว่า ตนเอง [adj. n. pron.]

ตัวอย่างประโยค Self ภาษาอังกฤษ

It didn’t sound too arrogant or Self serving?
(อิท ดิ๊นอิน เซานด ทู แอโระแก็นท ออ เซ็ลฟ เซิฝวิง)
มันฟัง ดูเหมือนหยิ่ง หรือมาแก้ตัวอะไรมั้ย?

And above all, don’t let him give these Self serving, 23 minute homilies.
(แอ็นด อะบัฝ ออล , ด้อนท์ เล็ท ฮิม กิฝ ฑิส เซ็ลฟ เซิฝวิง , 23 มินยูท homilies)
และเหนือสิ่งอื่น อย่าให้เขา ได้มีโอกาสแก้ต่าง ติดกัณฑ์เทศน์ 23 นาที

And this ridiculous Self flagellation,
(แอ็นด ดีซ ริดีคอิวลัซ เซ็ลฟ flagellation ,)
มันน่าหัวเราะเยาะ มาว่ากันเอง

Forty Brothers, Self confident from the start Well these types of games…
(ฟอทิ บรัฑเออะ , เซ็ลฟ คอนฟิเด็นท ฟร็อม เดอะ ซทาท เว็ล ฑิส ไทพ อ็อฝ เกม)
พี่น้อง 40 ขวบ มั่นอกมั้นใจตั้งแต่เริ่ม

Forty Brothers, Self confident from the start You know me…
(ฟอทิ บรัฑเออะ , เซ็ลฟ คอนฟิเด็นท ฟร็อม เดอะ ซทาท ยู โน มี)
พี่น้องอายุ 40 มั้นใจตั้งแต่เริ่ม พี่ก็รู้จักฉันดี…

It’s cool in here, but because of all my Self doubt… [Is it the machine’s fault… or the person’s fault…]
(อิทซ คูล อิน เฮียร , บัท บิคอส อ็อฝ ออล มาย เซ็ลฟ เดาท [ อีส ซิท เดอะ มะฌีน ฟอลท ออ เดอะ เพ๊อร์ซั่น ฟอลท ])
ข้างในนี้มันเย็น, แต่มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมด… [มันเป็นความผิดของเครื่อง.. หรือเป็นความผิดของคุณ..]

It’s cool in here, but because of all my Self doubt…
(อิทซ คูล อิน เฮียร , บัท บิคอส อ็อฝ ออล มาย เซ็ลฟ เดาท)
ข้างในนี้มันเย็น, แต่มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมด…

You know me… You like them? [Forty Brothers, Self confident from the start]
(ยู โน มี ยู ไลค เฑ็ม [ ฟอทิ บรัฑเออะ , เซ็ลฟ คอนฟิเด็นท ฟร็อม เดอะ ซทาท ])
พี่ก็รู้ ชั้นสามารถชนะได้อย่างง่ายดาย. ไม่มีทาง

Unlike your brother Ethan, who was Self motivated.
(อันไลค ยุร บรัฑเออะ Ethan , ฮู วอส เซ็ลฟ โมทิเฝท)
ต่างจากอีธาน พี่คุณ ซึ่งมีแรงจูงใจได้ด้วยตัวเอง

You like them? [Forty Brothers, Self confident from the start]
(ยู ไลค เฑ็ม [ ฟอทิ บรัฑเออะ , เซ็ลฟ คอนฟิเด็นท ฟร็อม เดอะ ซทาท ])
ชอบกินเนยถั่วเหรอ อืมม ใช่

As opposed to a bitter, Self righteous hag who has no friends?
(แอ็ส opposed ทู อะ บีทเทอะ , เซ็ลฟ ไรชัซ แฮ็ก ฮู แฮ็ส โน ฟเร็นด)
ตรงข้ามกับ ยายทึนทึก หัวดื้อ ที่ไม่มีเพื่อนงั้นสิ?

Stop being so Self involved for one minute. How do I look?
(ซท็อพ บีอิง โซ เซ็ลฟ อินฝอลฝ ฟอ วัน มินยูท เฮา ดู ไอ ลุค)
นี่ เลิกเห็นแก่ตัวซักนาทีได้มั้ย? ฉันดูเป็นไง?

You are amazingly Self assured. Has anyone ever told you that?
(ยู อาร์ อะเมสอิงลิ เซ็ลฟ แอะฌูร แฮ็ส เอนอิวัน เอฝเออะ โทลด ยู แดท)
นายนี่มันมั่นใจในตัวเองสูงมาก มีใครเคยบอกมั่งมั้ย?

Already Self praising This seems like another great breakfast we made on Family.
(ออลเรดอิ เซ็ลฟ praisings ดีซ ซีม ไลค แอะนัธเออะ กเรท บเรคฟัซท วี เมด ออน แฟมอิลิ)
ยกย่องตัวเองทันที มันดูเหมือนอาหารเช้าดีๆที่เราเคยทำในรายการFamilyเลยนะ

Already Self praising
(ออลเรดอิ เซ็ลฟ praisings)
ยกย่องตัวเองทันที

She seems to have lost all her Self confidence
(ชี ซีม ทู แฮ็ฝ ล็อซท ดอร์ เฮอ เซ็ลฟ คอนฟิเด็นซ)
เหมือนเธอจะหมดความมั่นใจไปแล้ว

but her fourteen year old Self might view it differently.
(บั๊ท เฮอ โฟทีน เยียร์ โอลด์ เซลฟ์ ไมท ฝิว อิท ดีฟเฟอะเร็นทลิ)
แต่ว่าตัวตนในวัย 14 ปีของแกอาจเห็นต่างออกไป

You’re a easy mark. You’re so goddamn Self righteous,
(ยัวร์ อะ อีสอิ ม๊าร์ค ยัวร์ โซ ก๊อดแดม เซลฟ์ ไรชัซ ,)
คุณทำมันหมดเครดิตได้ง่ายมาก นังหน้าด้านข้างตัวเอง

when you started porking Pippi Longstocking you were due for a little Self righteousness,
(เว็น ยู สท๊าร์ท porkings Pippi Longstockings ยู เวอ ดิว ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล เซลฟ์ ไรชัซเน็ซ ,)
เมื่อคุณเริ่มต้นงานของคุณเอง คุณทำตัวเหมือนเป็นใหญ่

So, what my question is, is this notion of Self to begin with.
(โซ , ว๊อท มาย เคว๊สชั่น อีส , อีส ดิส โน๊ชั่น อ็อฝ เซลฟ์ ทู บีกิน วิธ)
คำถามก็คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนจะเริ่มจากอะไร

No, if this notion of Self is such a small percentage of you, sweetie..
(โน , อิ๊ฟ ดิส โน๊ชั่น อ็อฝ เซลฟ์ อีส ซัช อะ สมอลล์ เพอะเซนทิจ อ็อฝ ยู , ซวิทอิ)
ไม่นะ ถ้าความคิดเรื่องตัวตนมันเป็นแค่ เสี้ยวเล็กๆ ของคุณนะ ที่รัก

for why the shooting should amount to murder and not Self defence.
(ฟอร์ วาย เดอะ ชูดดิง เชิด อะเม๊าท ทู เม๊อร์เด้อร์ แอนด์ น็อท เซลฟ์ ดิเฟนซ)
คนยิงจะเป็นฆาตกรและไม่ใช่การป้องกันตัว

I promise you, I’ll never lose myself to Self pity again.
(ไอ พรอมอิซ ยู , อิลล เน๊เฝ่อร์ ลู้ส ไมเซลฟ ทู เซลฟ์ พิ๊ที่ อะเกน)
ฉันให้สัญญา ฉันจะไม่สมเพทตัวเองอีก

We have dealt with Self security before!
(วี แฮ็ฝ เด็ลท วิธ เซลฟ์ ซิคยูริทิ บีฟอร์ !)
เราเคยรับมือกับหน่วยปกป้องจิตใต้สำนึกมาก่อน

Not at all. Self reliance is the key to a vigorous life.
(น็อท แอ็ท ดอร์ เซลฟ์ ริไลแอ็นซ อีส เดอะ คีย์ ทู อะ ฝีกเออะรัซ ไล๊ฟ)
ไม่ใช่หรอก การเชื่อมั่นตนเองเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่แข็งแกร่ง