Help แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Help แปลว่า

Help
(Help อ่านว่า เฮ้ลพ)
Help แปลว่า ช่วยด้วย [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Help ภาษาอังกฤษ

Hi, may I Help you?
(ไฮ , เม ไอ เฮ็ลพ ยู)
สวัสดีค่ะ ต้องการอะไรคะ

Come on. I bring Marley out here to Help you run your game…
(คัมมอน นาย บริง มาร์รี เอาท เฮียร ทู เฮ็ลพ ยู รัน ยุร เกม)
ไม่เอาน่า ฉันอุตส่าห์พามาร์ลีย์ออกมา เพื่อให้นายได้เล่นเกมของนาย

Can you Help me out here?
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี เอาท เฮียร)
มาช่วยผมตรงนี้หน่อยได้ไหม?

Yeah, come on, Marley. Help me out here.
(เย่ , คัมมอน , มาร์รี เฮ็ลพ มี เอาท เฮียร)
ใช่แล้ว มานี่มาร์ลีย์ มาช่วยฉันหน่อย

I really want to Help you! Okay then, you Help me.
(ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู เฮ็ลพ ยู ! โอเค เด็น , ยู เฮ็ลพ มี)
เหมือนผมไม่เคยคิดว่า มาร์ลีย์จะเลี้ยงง่ายเหมือนหมาทั่วไปล่ะมั๊ง ฉันรู้

I’d really like your Help deciding.
(อาย ริแอ็ลลิ ไลค ยุร เฮ็ลพ decidings)
ฉันต้องการให้คุณช่วยตัดสินใจ

You can Help me. Hold on. Hold on. On three. One, two, three.
(ยู แค็น เฮ็ลพ มี โฮลด ออน โฮลด ออน ออน ธรี วัน , ทู , ธรี)
ช่วยพ่อหน่อยลูก เอาล่ะนะ นับสาม หนึ่ง สอง สาม

to Help him with the research.
(ทู เฮ็ลพ ฮิม วิฑ เดอะ ริเซิช)
เพื่อช่วยเขาค้นคว้าข้อมูล

Would there be something I could Help you with?
(วูด แดร์ บี ซัมติง ไอ คูด เฮ็ลพ ยู วิฑ)
มีอะไรให้ช่วยมั้ย?

To Help disadvantaged people with their defenses.
(ทู เฮ็ลพ ดิแซ็ดฝานทิจ พี๊เพิ่ล วิฑ แด ดิเฟนซ)
เพื่อช่วยพวกที่เสียเปรียบ ในการแก้ต่างให้ตัวเอง

Someone Help me! Isn’t there anybody?
(ซัมวัน เฮ็ลพ มี ! อีสซึ่น แดร์ เอนอิบอดิ)
ใครก็ได้ช่วยชั้นที! มีใครอยู่ตรงนี้รึเปล่า?

Then I’ll stay here and Help Sang Ryul. [Today’s main chef, who will be in charge of the barbeque?]
(เด็น อิล ซเท เฮียร แอ็นด เฮ็ลพ แซ็ง Ryul [ ทุเด เมน เฌ็ฟ , ฮู วิล บี อิน ชาจ อ็อฝ เดอะ barbeque ])
ฉันอยู่นี่และช่วย ชางเรียว (เชฟหลักวันนี้ ผู้ที่จะทำบาร์บีคิว)

Then I’ll stay here and Help Sang Ryul.
(เด็น อิล ซเท เฮียร แอ็นด เฮ็ลพ แซ็ง Ryul)
ฉันอยู่นี่และช่วย ชางเรียว

Close friends, Sang Ryul and Sooro! Then I’ll stay here and Help Sang Ryul.
(คโลส ฟเร็นด , แซ็ง Ryul แอ็นด Sooro ! เด็น อิล ซเท เฮียร แอ็นด เฮ็ลพ แซ็ง Ryul)
เพื่อนสนิท ชางเรียว และ ซูโร ฉันอยู่นี่และช่วย ชางเรียว

Can I? Help yourself, they’re all edible
(แค็น นาย เฮ็ลพ ยุรเซลฟ , เดรว ออล อิดิ๊เบิ้ล)
ได้มั๊ย? ช่วยตัวเองเลย, มันกินได้ทั้งหมดแหล่ะ

Want me to Help on the other side?
(ว็อนท มี ทู เฮ็ลพ ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
ต้องการให้ผมช่วยอีกด้านนึงมั้ย?

Maybe Sunghoon can Help you?
(เมบี Sunghoon แค็น เฮ็ลพ ยู)
บางทีซึงฮุนสามารถช่วยนายได้นะ?

Sunghoon hyung, want to Help me?
(Sunghoon hyung , ว็อนท ทู เฮ็ลพ มี)
พี่ซึงฮุนอยากช่วยผมมั้ย?

It has a bad temper? I think you need to Help us with this one
(อิท แฮ็ส ซา แบ็ด เทมเพอะ ไอ ธิงค ยู นีด ทู เฮ็ลพ อัซ วิฑ ดีซ วัน)
มันอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าน่ะ? ผมว่าคุณต้องช่วยพวกเราแล้วล่ะครับ

Yea, Jongkook, you should Help Hyori
(เย , Jongkook , ยู ฌูด เฮ็ลพ Hyori)
ใช่, จองกุก เธอควรช่วยฮโยรี

I can’t Help it, we need to make more
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ อิท , วี นีด ทู เมค โม)
ฉันไม่สามารถช่วยมันได้

Sooro hyung, you should Help me
(Sooro hyung , ยู ฌูด เฮ็ลพ มี)
ซูโรฮยอง, พี่ต้องช่วยผมนะ

Isn’t there anyone who wants to Help voluntarily?
(อีสซึ่น แดร์ เอนอิวัน ฮู ว็อนท ทู เฮ็ลพ ฝอลอันเทริลิ)
มีใครอาสาจะช่วยมั้ยย

I’ll Help you, Chunhee.
(อิล เฮ็ลพ ยู , Chunhee)
ฉันจะช่วยนาย ซอนฮี

I’ll Help you!
(อิล เฮ็ลพ ยู !)
มาเดี๋ยวฉันช่วย!